เพวเทีย (Peltier) คืออะไร?
เพวเทีย (Peltier) คืออะไร? ..... เพวเทีย คูลเลอร์ (Peltier Cooler)
Last Update : 01:23:50 01/07/2011
เครื่องมือวัดความเร็วลม
ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็วในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์"(anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลมสามใบและมีก้านสามก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ การวัดความเร็วและทิศของลม อาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศของลมได้ตามที่เราต้องการ
Last Update : 23:09:17 07/06/2011
การวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในprocess control system ให้เป็นไปตามต้องการ
Last Update : 15:28:15 17/05/2011
พีเอชมิเตอร์ (pH meter) คืออะไร
การวัดค่า pH ถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่จำเป็นและใช้กันอย่าง กว้างขวาง สำหรับในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแทบทุก อุตสาหกรรม รวมถึงงานวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดค่า pH
Last Update : 14:42:23 24/04/2011
เครื่องชั่งสารเคมี
เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า
Last Update : 14:41:23 24/04/2011
ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER ขนาด 1000 LITE
Brand : DiLigent“
ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น ทำด้วยแสตนเลส ทั้งแบบฝาแสตนเลส หรืแบบฝากระจก 2 ชั้น ควบคุมระบบ Digital ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทุกชนิด
Last Update : 01:40:16 09/01/2012
เครื่องกำจัด กลิ่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง PT-200
Brand : scilution
Model : PT-200
เครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกำจัดฝุ่นละออง เราคือผู้ออกแบบและผลิต Electronic Air Filter ซึ่งทำงานในระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Field Media Filter) แบบ Non Ionizing Electronic Air Filtration ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัด Airborne Pollutants Particle ตั้งแต่ 100-0.01-0.005-0.00125 ไมครอน และเรย์ดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานในประเทศที่มี เทคโนโลยีสูงอย่างกว้างขวาง
Last Update : 03:14:57 26/12/2011
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Brand : scilution
Model : GL-8138
Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
Last Update : 01:56:51 26/12/2011
เครื่องวัดฝุ่น CLJ-BII Airborne Particle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Brand : -
เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, เครื่องวัดละอองฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ , เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ , เครื่องตรวจวัดฝุ่น , วัดฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ , เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง , Airborne Particle Counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง , handheld particle counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ , particle counters รุ่น CLJ-BIIAirborneParticle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Last Update : 23:50:12 14/12/2011

Page View  13060  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Product Category:   ความปลอดภัย และสุขภาพ
Product Sub-Category:   เครื่องฟอกอากาศ
Brand:   scilution 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
     
 

Product Description

1) Ozone output: 500 mg/h 
2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 
3) UV lamp power: 5W 
4) HEPA nets, active carbon nets 
5) 3 grades air volume adjustment 
6) Temperature and humidity sensor 
7) Air quality induction. 
8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 
9) Timing function 
10) Sensor, touch screen 
11) remote control 

Function: 
1) Clean the indoor air thoroughly, adhesive dust, particle, hair and farina effectively. 
2) Eliminate the odors, smog, oil smog and prevent electrostatics 
3) Kill bacteria, germ, virus which is harmful and cancer- easy- caused in the air. 
4) Increase inner room oxygen content and generate healthy negative ion to improve the indoor air quality peculiar smell in the air to reach higher fresh air, five-lay filter and over oxygen device, with high level, MID-level and low level wind, Temperature and humidity sensor, Air quality induction, Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control, Timing function, Sensor, touch screen, remote control. 

 

About UV 
Ultraviolet disinfection disinfection principle is to use appropriate wavelength of ultraviolet ray can damage the cells of the body microbe DNA (deoxyribonucleic acid) or RNA molecular structure, causing the death of growth cell and (or) the regeneration cell, achieve the effect of sterilization. 

About HEPA: 
HEPA: It against to 0.1 micron and 0.3 micron efficient reached 99.7%, the characteristics of HEPA nets is air can pass, but the tiny particles can not through. Diameter of 0.3 microns (1/200) the diameter of the hair above particles removal efficiency can achieve 99.99% above, the smoke, dust and bacteria, and the most effective filter media pollutants. (smoke grain diameter of 0.5 microns) 

About Ozone: 
Ozone is the world's established broad spectrum efficient sterilization disinfectant. A new generation of green environmental protection high-tech products, the vertical multi-function purifier nature as raw materials by electronic means air high-pressure discharge high frequency produce high concentration ozone more than a lively oxygen molecules of oxygen atoms, and its chemical properties of ozone special and lively, is a strong oxidizer, at a given concentration can quickly kill the bacteria in the air. No toxic residues, won't form a secondary pollution, is known as "the most clean antioxidant and disinfectant". 

About Negative Ion: 
In the medical profession, negative ion is confirmed with germs is air purification and effective means. Anion can not only contribute to the human body synthesis and storage vitamin, strengthen and activate the physiological activities of the human body, so it has been called the "air vitamin", think of it as food to the human body as the vitamin, and other biological life activity has a very important impact. Its mechanism mainly lies in the negative ion and bacteria, make bacteria which combined with changes in the structure of the transfer, or energy bacteria, and finally drop death drowned in the ground. Medical research shows that the air negatively charged particles that oxygen levels in the blood, help to increase blood oxygen, absorption and utilization, have promote the body's metabolism, improve human immunity, enhance human muscle can regulate the body function, the effect of the balance. 

Configuration: 
Product Size: 320*192*642 mm 
Weight: 7.9kg 
Voltage: 220-240V/50Hz Or 100-120V/60Hz 
Input Power: 80W 
Ozone output: 500mg/h 
Negative ion output: 8*106PCS/cm3 
Effective Area: 200m2 
Color: Milk white 
Materials: ABS 
UV lamp power: 5W 
HEPA, active carbon net 
Sensor, touch screen 
Remote control 
Packing: 
1PCS/carton 
Master carton dimensions (L x W x H): 380*252*702mm 
N. W.: 7.9kg 
G. W.: 9.5kg 
Conveyance: 
Qty/20' FCL: 416PCS 
Qty/40' FCL: 892 PCS 
Qty/40' HQ: 1010 PCS

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.scisolution.com

 

© 2000-2008 CopyRight by Scilution Co.Ltd
Tel. 02 9648018,22-23  Fax. 02 9648019  Website. www.scilution.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login