เพวเทีย (Peltier) คืออะไร?
เพวเทีย (Peltier) คืออะไร? ..... เพวเทีย คูลเลอร์ (Peltier Cooler)
Last Update : 01:23:50 01/07/2011
เครื่องมือวัดความเร็วลม
ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็วในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์"(anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลมสามใบและมีก้านสามก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ การวัดความเร็วและทิศของลม อาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศของลมได้ตามที่เราต้องการ
Last Update : 23:09:17 07/06/2011
การวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในprocess control system ให้เป็นไปตามต้องการ
Last Update : 15:28:15 17/05/2011
พีเอชมิเตอร์ (pH meter) คืออะไร
การวัดค่า pH ถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่จำเป็นและใช้กันอย่าง กว้างขวาง สำหรับในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแทบทุก อุตสาหกรรม รวมถึงงานวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดค่า pH
Last Update : 14:42:23 24/04/2011
เครื่องชั่งสารเคมี
เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า
Last Update : 14:41:23 24/04/2011
ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER ขนาด 1000 LITE
Brand : DiLigent“
ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น ทำด้วยแสตนเลส ทั้งแบบฝาแสตนเลส หรืแบบฝากระจก 2 ชั้น ควบคุมระบบ Digital ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทุกชนิด
Last Update : 01:40:16 09/01/2012
เครื่องกำจัด กลิ่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง PT-200
Brand : scilution
Model : PT-200
เครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกำจัดฝุ่นละออง เราคือผู้ออกแบบและผลิต Electronic Air Filter ซึ่งทำงานในระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Field Media Filter) แบบ Non Ionizing Electronic Air Filtration ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัด Airborne Pollutants Particle ตั้งแต่ 100-0.01-0.005-0.00125 ไมครอน และเรย์ดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานในประเทศที่มี เทคโนโลยีสูงอย่างกว้างขวาง
Last Update : 03:14:57 26/12/2011
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Brand : scilution
Model : GL-8138
Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
Last Update : 01:56:51 26/12/2011
เครื่องวัดฝุ่น CLJ-BII Airborne Particle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Brand : -
เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, เครื่องวัดละอองฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ , เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ , เครื่องตรวจวัดฝุ่น , วัดฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ , เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง , Airborne Particle Counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง , handheld particle counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ , particle counters รุ่น CLJ-BIIAirborneParticle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Last Update : 23:50:12 14/12/2011

เครื่องมือวัดความเร็วลม

Last Update: 23:09:17 07/06/2011
Page View (1802)

การวัดความเร็วลมในที่ต่ำๆ จะใช้ มาตรวัดลม หรือ แอนิโมมิเตอร์ (Anemometer)

มี 3 แบบ คือ

1.มาตรวัดความเร็วลมแบบหมุนมาตรวัดลมแบบถ้วย (Cup Anemometer) 

มีลักษณะเป็นถ้วยกลมครึ่งซีก3-4 ใบ  ติดอยู่ที่ปลายก้านซึ่งต่อกับแกนกลาง  เมื่อลมพัดจะทำให้

ลูกถ้วยหมุนไปรอบๆแกนกลาง จำนวนรอบที่หมุนแสดงความเร็วของลมมาตรวัดลมแบบปรอเพล

เลอร์ (Propellor) มีลักษณะคล้ายกังหันลมมาตรวัดลมแบบวินด์มิลล์ (Windmill)

2.มาตรวัดลมแบบหลอดความกดดัน โดยอาศัยแรงของลมพัดเข้าไปในหลอด  เพื่อให้แรงของลม

กดลงไปบนพื้นผิวโลหะที่มีแขนต่อไปยังหน้าปัดที่บอกสเกลความเร็ว  การทำงานเหมือนกับ

แอนนิรอยด์ซึ่งวัดความดันอากาศ   มาตรวัดลมแบบนี้ได้พัฒนาไปจนสามารถบอกความเร็วของ

ลมได้ตลอดเวลา  มีกระดาษกราฟเป็นม้วนหมุนได้อย่างช้าๆ  ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไขลาน

แบบนาฬิกา  จึงเป็นมาตรวัดลมแบบอัตโนมัติ  เรียกว่า อะนิโมกราฟ (anemograph)
              

             ในการวัดความเร็วลมนั้น  ต้องทราบทิศทางที่ลมพัดด้วย   ซึ่งใช้อุปกรณ์ง่ายๆในกาวัดทิศ

ทางของลม เรียกว่า ศรลม (Wind Vane) ลักษณะจะเป็นลูกศรที่มีหางเป็นแผ่นใหญ่กว่าลูกศร

มาก  เมื่อลมพัดมาหางลูกศรจะถูกผลักแรงกว่าหัวลูกศร  หัวลูกศรจึงชี้ไปทางที่ลมพัด

3.แอโรเวน (Aerovane) เป็นเครื่องมือที่วัดได้ทั้งทิศทางและความเร็วลม

ส่วนในการวัดทิศทางและความเร็วของลมนั้น ในที่สูงๆต้องใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า เรวินด์ 

(Rawind)  ซึ่งผูกติดกับบอลลูน  โดยรายงานแบบคลื่นวิทยุ  นอกจากนี้ยังใช้   ไพลอท บอลลูน  

ซึ่งบางครั้งอาจใช้เครื่องเรดาห์  กล้องส่องทางไกล  หรือกล้องโทรทัศน์ตรวจสอบจากบอลลูนได้

ในการวัดความเร็วนิยมใช้หน่วยเป็น นอต โดย
                                                                1 นอต         =  1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง
1 ไมล์ทะเล =  1.85 กิโลเมตร 
© 2000-2008 CopyRight by Scilution Co.Ltd
Tel. 02 9648018,22-23  Fax. 02 9648019  Website. www.scilution.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login