เพวเทีย (Peltier) คืออะไร?
เพวเทีย (Peltier) คืออะไร? ..... เพวเทีย คูลเลอร์ (Peltier Cooler)
Last Update : 01:23:50 01/07/2011
เครื่องมือวัดความเร็วลม
ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็วในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์"(anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลมสามใบและมีก้านสามก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ การวัดความเร็วและทิศของลม อาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศของลมได้ตามที่เราต้องการ
Last Update : 23:09:17 07/06/2011
การวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในprocess control system ให้เป็นไปตามต้องการ
Last Update : 15:28:15 17/05/2011
พีเอชมิเตอร์ (pH meter) คืออะไร
การวัดค่า pH ถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่จำเป็นและใช้กันอย่าง กว้างขวาง สำหรับในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแทบทุก อุตสาหกรรม รวมถึงงานวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดค่า pH
Last Update : 14:42:23 24/04/2011
เครื่องชั่งสารเคมี
เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า
Last Update : 14:41:23 24/04/2011
ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER ขนาด 1000 LITE
Brand : DiLigent“
ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น ทำด้วยแสตนเลส ทั้งแบบฝาแสตนเลส หรืแบบฝากระจก 2 ชั้น ควบคุมระบบ Digital ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทุกชนิด
Last Update : 01:40:16 09/01/2012
เครื่องกำจัด กลิ่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง PT-200
Brand : scilution
Model : PT-200
เครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกำจัดฝุ่นละออง เราคือผู้ออกแบบและผลิต Electronic Air Filter ซึ่งทำงานในระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Field Media Filter) แบบ Non Ionizing Electronic Air Filtration ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัด Airborne Pollutants Particle ตั้งแต่ 100-0.01-0.005-0.00125 ไมครอน และเรย์ดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานในประเทศที่มี เทคโนโลยีสูงอย่างกว้างขวาง
Last Update : 03:14:57 26/12/2011
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Brand : scilution
Model : GL-8138
Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
Last Update : 01:56:51 26/12/2011
เครื่องวัดฝุ่น CLJ-BII Airborne Particle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Brand : -
เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, เครื่องวัดละอองฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ , เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ , เครื่องตรวจวัดฝุ่น , วัดฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ , เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง , Airborne Particle Counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง , handheld particle counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ , particle counters รุ่น CLJ-BIIAirborneParticle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Last Update : 23:50:12 14/12/2011

การวัดอุณหภูมิ

Last Update: 15:28:15 17/05/2011
Page View (1575)

การวัดอุณหภูมิ

Temperature Measurement

 

1.     บทนำ

อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ในprocess  control  system ให้เป็นไปตามต้องการ

คำว่า อุณหภูมิ (Temperature)  และความร้อน (Heat) มีความหมายใกล้เคียงกันมาก แต่อุณหภูมิจะหมายถึงระดับของความร้อน (Degree of Heat) พูดง่ายๆคือ อุณหภูมิเป็นตัวแทนของความร้อนนั่นเอง   ส่วนความร้อนหมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อน (Quantity of Heat Energy)

1.1  Temperature Scale

มีหลาย Scale   แต่ที่นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ เซลเซียส (พบมากที่สุด), ฟาเรนไฮต์ (พบรองลงมา), เคลวิน (พบน้อยมาก)

ความสัมพันธ์ของ Scale ต่าง ๆ เป็นดังนี้

ü     ความสัมพันธ์ระหว่าง Celsius and Fahrenheit

C             =             F – 32

5                                                     9

ü     ความสัมพันธ์ระหว่าง Celsius and Kelvin

K             =             C + 273.15

ü     ความสัมพันธ์ระหว่าง Rankine and Fahrenheit

R             =             F + 459.69

ü     ความสัมพันธ์ระหว่าง Reaumur กับ Fahrenheit

R¢            =             F – 32

80                                             180

การเขียนสัญลักษณ์ที่ถูกต้องเป็นดังนี้

 oC   ,   oF   ,   oR   ,   oR¢ ,   K ( ไม่ต้องมี o )

1.2  Zero Absolute Temperature

คือ อุณหภูมิ 0K หรือ 273.15 oC  เป็นจุด Ideal Point  คือ ณ จุดนี้ จะไม่มีพลังงานความร้อนเหลืออยู่เลย และ electron จะหยุดโคจรรอบนิวเคลียส์ของสารนั้น ๆ    ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้ หรือปรากฏการณ์นี้ไม่มีในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเอง

1.3 Reference point Fundamental

โดยทั่วไปจะใช้จุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำ โดยอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงนี้เรียกว่า

Fundamental  Interval คือ 0 100 oC นั่นเอง

ใน การวัดอุณหภูมิมักอาศัยตัวแปรสัญญาณเชิงกลหรือ เชิงไฟฟ้าแบบต่างเปลี่ยนค่าอุณหภูมิเป็นค่าแปร

มูลฐาน อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง, ความดัน (หรือแรงหรือแรงปิด) แรงดันไฟฟ้า (หรือกระแส

ไฟฟ้า), impedance แล้วส่งเข้าเครื่องวัดทำการเปลี่ยนค่าแปรมูลฐานดังกล่าวเป็น การเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งขั้นสุดท้าย เพื่อ indicator หรือ record หรือไปขับกลไกในเครื่องควบคุมต่อไป

การ เลือกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใดนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับงาน เนื้อที่ว่างและสภาพ

แวดล้อมของจุดวัด ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการวัด ความจำเป็นของการวัดจากที่ไกล ความละเอียดแม่นยำ

และความวางใจได้ (Reliability) ของค่าวัด ความทนทาน และความสะดวกในการใช้และบำรุงรักษา

ตลอดจนราคาเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น

ในวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การวัดอุณหภูมิเชิงไฟฟ้า โดยใช้thermocouple และความ

ต้านทานไฟฟ้า เป็นแบบที่ใช้มากที่สุดคือมากว่าครึ่งหนึ่งของการวัดอุณหภูมิทั้งหมด ทั้งนี้เป็น

เพราะตัววัดทั้งสองมีช่วงวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม, มีความละเอียดแม่นยำสูง, สามารถวัดจากที่

ไกลได้ และสัญญาณที่ส่งออกเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสะดวกในการใช้ร่วมกับเครื่องวัด เครื่อง

บันทึก หรือเครื่องควบคุมแบบไฟฟ้าได้

ส่วน การวัดอุณหภูมิเชิงกล โดยใช้ตัววัดแบบกระเปาะบรรจุของเหลวนั้น ยังคงนิยมใช้กันอยู่

มาก เพราะตัววัดแบบนี้ไม่ต้องอาศัยพลังขับดันอื่นมาช่วย, แข็งแรงทนทาน, สะดวกในการใช้

และบำรุงรักษา

2.     วิธีการวัดอุณหภูมิ (Method of Temperature Measurement) มี 2 แบบ คือ แบบสัมผัส

(Contact Meas.) และแบบไม่สัมผัส (Non-Contact Meas.)

(เทอร์โมมิเตอร์)THERMOMETER คือ เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิ

หลักการ คือ จะบรรจุของเหลวที่ในปรอท หรือ แอลกอฮอล์ผสมสี

เหตุที่ใช้ของเหลวนี้เพราะมีคุณสมบัติในการขยายและหดตัว หลัก

การสำคัญของเทอร์โมมิเตอร์ มีอยู่ว่า สารเมื่อได้รับความร้อนจะ

ขยายตัว และเมื่อลดความร้อนจะหดตัว หรือมีการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์ในยุคที่ไม่ใช่ิดิจิตอลนั้น ใช้หลักการกระเปาะเปียก

และกระเปาะแห้งในการวัด แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ความทัน

สมัย และยุคดิจิตอลทำให้เรามีเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เป็น

ระบบดิจิตอลแทน ค่าที่วัดได้ทั้งอุณหภูมิและ ความชื้นนั้นสามารถ

วัดได้ละเอียดใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก

รายละเอียด

ทฤษฎีพร้อมหลักการทำงานของอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

ท่านจะได้ทราบหลักทฤษฎีอินฟราเรด พร้อมหลักการทำงานของอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อย่าง

ละเอียด สามารถใช้อ้างอิงได้กับทุกยี่ห้อที่เป็นอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งอยู่บน พื้นฐานหลักการทำ

งานเดียวกัน 
© 2000-2008 CopyRight by Scilution Co.Ltd
Tel. 02 9648018,22-23  Fax. 02 9648019  Website. www.scilution.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login