ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)ไฟฟ้ากระแสตรง(DC)
เอซี(AC) หมายถึง ไฟฟ้ากระแสสลับ และดีซี (DC)หมายถึง ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันและสัญญาณไฟฟ้าก็อิงถึงเอซีและดีซีด้วยถึงแม้จะไม่ใช่กระแส! ตัวอย่างเช่น: แหล่งจ่ายกำลัง 12V AC เป็นแรงดันกระแสสลับ(ซึ่งจะทำให้ไฟกระแสสลับไหล) สัญญาณไฟฟ้า คือแรงดันหรือกระแสซึ่งเป็นพาหะของข้อมูลข่าวสาร โดยทั่วไปจะเป็นแรงดัน แต่ก็สามารถใช้เรียกได้ทั้งกระแส และ แรงดันในวงจร
Last Update : 12:07:57 05/09/2015
Wireless Contact Block
Brand : Schlegel
ไม่ใช้สาายไฟ
Last Update : 11:25:48 08/09/2015
เทอร์มินอลแถบเลื่อน สำหรับสาย 10 มม.Separator Terminals (IKT10)
Brand : schlegel (Germany)
Model : IKT10
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว) และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
Last Update : 15:20:08 10/04/2014
เทอร์มินอลบล็อคแบบมีตัวเสียบ สำหรับสาย 6 มม.Separator Terminals (IKTS4)
Brand : schlegel (Germany)
Model : IKTS4
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว) และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
Last Update : 15:19:32 10/04/2014
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับสาย 50 มม.Terminal Block (IK51)
Brand : Schlegel (Germany)
Model : IK51
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว)และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด แรงดัน 750 V ทนกระแสไฟ 150 A ใช้กับสายไฟขนาด 16 mm up to 50 mm.
Last Update : 15:18:41 10/04/2014
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับสาย 25 มม.Terminal Block (IK25)
Brand : Schlegel (Germany)
Model : IK25
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว) และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด แรงดัน 750 - 800 V. ทนกระแสไฟ 108 A. ใช้กับสายไฟขนาด 0.5 mm up to 25 mm.
Last Update : 15:17:58 10/04/2014
KEL Cable entry system from ICOTEK
Last Update : 16:52:10 02/05/2012
Self-Monitoring Safety Contact Blocks
Last Update : 13:44:49 19/03/2012

ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)ไฟฟ้ากระแสตรง(DC)

Last Update: 12:07:57 05/09/2015
Page View (1922)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ไหลทางเดียวแต่สลับทิศอย่างต่อเนื่อง

แรงดันกระแสสลับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องระหว่างบวก(+) และลบ(-)

อัตราการเปลี่ยนทิศทางเรียกว่าความถี่ของไฟกระแสสลับ มีหน่วยวัดเป็นเฮิร์ท(Hz) ซึ่งก็คือจำนวนรอบคลื่นต่อ หนึ่งวินาที 

ไฟฟ้าหลักในประเทศไทยใช้ความถี่ 50Hz.

ดูรายละเอียดข้างล่างสำหรับ คุณสมบัติ ของสัญญาณ

แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับเหมาะสำหรับจ่ายกำลังให้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น หลอดไฟและเครื่องกำเนิดความร้อน แต่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ต้องการเลี้ยงด้วยไฟกระแสตรงคงที่ 


ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

Steady DC

ดีซี(DC)สม่ำเสมอ(steady)
จากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายกำลังคุมค่า
ในอุดมคติสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 

Smooth DC

ดีซี(DC)เรียบ(smooth)
จากแหล่งจ่ายกำลังที่มีการกรอง
เหมาะสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 

Varying DC

ดีซี(DC)ไม่เรียบ(varying)
จากแหล่งจ่ายกำลังที่ไม่ได้กรอง
ไม่เหมาะสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ไหลไปทิศทางเดียว  แต่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แรงดันกระแสตรงเป็นบวก หรือเป็นลบก็ได้  แต่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ปกติต้องเลี้ยงด้วยไฟกระแสตรงสม่ำเสมอและคงที่ ที่ค่าหนึ่งหรือไฟกระแสตรงที่เรียบมีค่าเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่าริบเปิ้ลเพียง เล็กน้อย

เซลล์ แบตเตอรี่ และแหล่งจ่ายกำลังแบบคุมค่า ให้ไฟกระแสตรงแบบสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นดีซีในอุดมคติสำหรับวงจร อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งจ่ายกำลังประกอบด้วย หม้อแปลง ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับหลักให้ได้แรงดันกระแสสลับที่เหมาะสม  จากนั้นก็
แปลงไฟกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรงด้วย ตัวเรียงกระแสแบบบริดจ์  แต่ไฟที่ได้ยังไม่เรียบและไม่เหมาะที่จะใช้กับวงจร อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งจ่ายกำลังบางแบบจะมี ตัวเก็บประจุ เพื่อกรองไฟให้เรียบ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวน้อย
รวมทั้งใช้กับโครงงานส่วนใหญ่ของเรา

หลอดไฟ ตัวทำความร้อนและมอเตอร์ ทำงานด้วยไฟเลี้ยงกระแสตรงได้คุณสมบัติของสัญญาณไฟฟ้า

Wave propertiesสัญญาณไฟฟ้าคือแรงดันหรือกระแสซึ่งเป็นพาหะของข้อมูลข่าวสาร ปกติจะหมายถึงแรงดัน อย่างไรก็ตามสามารถ ใช้ได้ทั้งแรงดันหรือกระแสในวงจร

กราฟแรงดัน-เวลาทางด้านขวาแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆของสัญญาณไฟฟ้า  นอกจากนี้แล้วยังแสดงความถี่ซึ่งเท่ากับ จำนวนรอบต่อวินาที

แผนภาพนี้แสดงคลื่นรูปซายน์แต่คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสัญญาณอื่นๆที่มีรูปร่างคงที่ได้

 • ขนาด(Amplitude) คือค่าแรงดันสูงสุดของสัญญาณมีหน่วยเป็นโวลท์ V

 • แรงดันยอด(Peak voltage) คืออีกชื่อหนึ่งของขนาด(amplitude)

 • แรงดันยอดถึงยอด(Peak-peak voltage) คือสองเท่าของแรงดันยอดหรือขนาด เมื่ออ่านค่ารูปคลื่นที่ออสซิลโลสโคปมักใช้หน่วยแรงดันยอดถึงยอด

 • คาบเวลา(Time period) คือเวลาที่สัญญาณครบรอบหนึ่งรอบ มีหน่วยวัดเป็นวินาที(s) แต่คาบเวลาที่ใช้ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะสั้นเป็นมิลลิวินาที(ms) และไมโครวินาที (µs)  1ms = 0.001s and 1µs = 0.000001s.

 • ความถี่(Frequency) คือจำนวนรอบคลื่นต่อวินาที มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hz) แต่ความถี่ที่ใช้ส่วนใหญ่จะสูงเป็นกิโลเฮิรตซ์ (kHz) และเมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
   1kHz = 1000Hz and 1MHz = 1000000Hz.

  ความถี่  =  

          1        

      และ    

  คาบเวลา  =  

          1        

  คาบเวลา

  ความถี่

  ความถี่ของไฟฟ้าหลักในประเทศไทยคือ 50Hz,
  ดังนั้นจึงมีคาบเวลาเท่ากับ 1/50 = 0.02s = 20ms.


ค่ารูทมีนสแควร์(RMS)

RMS and peak voltagesค่าของแรงดันกระแสสลับจะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จากศูนย์ไปถึงยอดทางบวก กลับลงมายังศูนย์และไปยังยอดลบ แล้วก็กลับขึ้นมา
ยังศูนย์อีกครั้ง  โดยเวลาส่วนมากจะน้อยกว่าแรงดันยอด ทำให้การวัดจากผลที่แท้จริงไม่ดี

จึงต้องใช้ค่าแรงดันรูทมีนสแควร์แทน (VRMS) ซึ่งคือ 0.707 ของแรงดันยอด (Vpeak):

 

VRMS = 0.707 × Vpeak   และ   Vpeak = 1.414 × VRMS

สมการนี้ใช้กับกระแสด้วย
ค่านี้เป็นจริงเฉพาะคลื่นรูปซายน์( เป็นรูปคลื่นธรรมดาที่สุดของไฟฟ้ากระแสสลับ)คลื่นรูปร่างอื่นต้องใช้ค่าที่ต่างออกไปไม่ใช่ 0.707 และ1.414 

ค่าอาร์เอ็มเอสเป็นค่าประสิทธิผลของแรงดันหรือกระแสที่เปลี่ยนแปลง สามารถเทียบเท่าได้กับค่าดีซี(DC)สม่ำเสมอหรือคงที่ ซึ่งให้ผลเหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น ต่อหลอดกับไฟเอซี 6V RMS จะให้ความสว่างเท่ากันกับหลอดที่ต่อกับไฟดีซีสม่ำเสมอ 6V  อย่างไรก็ตามแสงจะหรี่ลงหากต่อหลอดกับไฟเอซีแรงดันยอด 6V เพราะเมื่อคิดเป็นค่า RMS จะได้เท่ากับ 4.2V เท่านั้น( เทียบได้กับไฟดีซีสม่ำเสมอ 4.2V )

มันเป็นการช่วยให้ง่ายหากคิดว่าค่าอาร์เอ็มเอสเป็นค่าแบบเฉลี่ย  แต่ก็ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยที่แท้จริง! ความจริงค่าเฉลี่ยของแรงดัน(หรือกระแส)ของสัญญาณเอซีจะเท่ากับศูนย์ เพราะส่วนบวกกับส่วนลบ จะหักล้างกันหมด

 ค่าไฟเอซีที่วัดด้วยมิเตอร์เป็นค่าอาร์เอ็มเอสหรือค่าแรงดันยอด?

โวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์เอซีแสดงค่าอาร์เอ็มเอส(RMS) มิเตอร์ดีซี(DC)ก็แสดงค่าอาร์เอ็มเอส(RMS)เช่นกันเมื่อต่อวัดไฟดีซีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าความถี่น้อยกว่า 10Hz เราจะเห็นมิเตอร์แกว่งไปมา

 

คำว่า '6V AC' แท้จริงหมายถึง RMS หรือแรงดันยอด?

หากเป็นค่าแรงดันยอดต้องมีคำว่า"peak"กำกับชัดเจน ไม่เช่นนั้นเราต้องคิดว่าเป็นค่าอาร์เอ็มเอส(RMS)ไว้ก่อน  ปัจจุบันแรงดันและกระแสเอซีใช้ค่าอาร์เอ็มเอสเสมอเพราะรู้สึกมีเหตุผลเมื่อต้อง 
เทียบกับกระแสหรือ แรงดันดีซีสม่ำเสมอจากแบตเตอรี่

ตัวอย่างเช่น ไฟ'6V AC' หมายถึง 6V RMSและคิดเป็นแรงดันยอดเท่ากับ  8.5V  ไฟหลักในประเทศไทยคือ 220V AC หมายถึง 220V RMS ดังนั้นแรงดันยอดของไฟหลักประมาณเท่ากับ 311V

 

รูทมีนสแควร์(RMS)แท้จริงหมายถึงอะไร ?

ค่าอาร์เอ็มเอสคือค่าไฟกระแสสลับที่เทียบเท่าไฟกระแสตรง วิธีหาค่าอาร์เอ็มเอสจากคลื่นรูปซายน์ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ดังนี้
ตอนแรกให้ยกกำลังสองค่าทุกจุดทั้งด้านบวกและด้านลบของรูปซายน์  แล้วเฉลี่ยค่าที่ยกกำลังสองทั้งหมด และหาค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยนี้  นั่นคือค่าอาร์เอ็มเอส(RMS)  สับสนไหม? ไม่ต้องไปสนใจคณิตศาสตร์หรอก (มันดูซับซ้อนเกินความเป็นจริง) เพียงยอมรับว่าค่าอาร์เอ็มเอส(RMS)ของแรงดันและกระแส มีประโยชน์มากกว่าค่ายอด(peak)ก็พอ


เคดิต : http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=915&Itemid=3 
© 2000-2008 CopyRight by Schlegel Elektrokontakt (Thailand) Co., Ltd
Tel. 0-2889-3747-8  Fax. 0-2889-3597
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login