กับดักยุงขอขอบคุณข้อมูลจากwebsite
กับดักยุงรักษ์สาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องการ: น้ำ 200 ml 50 กรัมของน้ำตาลทรายแดง ยีสต์ 1 กรัม(ยีสต์ทำขนมปัง ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไป) และขวดพลาสติก 2 ลิตร ขวดพลาสติก 1.5Lt หรือ 2Lt (ชนิดPET) กระดาษสีดำหรือสีทึบ 1แผ่น วิธีการ: 1. ตัดขวดพลาสติก (ชนิดPET) เป็นสองส่วน เก็บส่วนคอเอาไว้ 2. ผสมน้ำตาลกับน้ำร้อน ปล่อยให้เย็น เมื่อเย็น เทลงก้นขวด 3. ใส่ยีสต์ลงไป ไม่ต้องผสม มันจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4. วางส่วน คว่ำ กรวยที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของขวดสวมกลับไปที่ฐาน ผันเทปกาวให้ติดกันสนิทตามรูป 5. ห่อด้วยกระดาษสีดำหรือสีทึบ นำไปวางในมือหรือตามมุมบ้านของคุณ ในสองสัปดาห์ คุณจะเห็นจำนวนยุงและยุงที่ตายภายในขวด ใช้วิธีนี้มีประโยชน์มากใน โรงเรียน โรงพยาบาล บ้าน ranches ฟารม์ ฯลฯ โดยที่ไม่ต้องฉีดหรือผ่นสารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และครอบครัวครับ
Last Update : 02:32:32 17/04/2013
ความสำเร็จในงาน
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
Last Update : 02:24:12 17/04/2013
coconut flower syrup
Brand : chiwadi speical lotcare for society
Model : coconut flower syrup
โปรดติดต่อกลับ
Last Update : 10:19:50 18/04/2013
Consulting to Singapore Company
Brand : THE SUKHA HOUSE PTE LTD
Model : Nature\'s Gift to Healthy Life
We are representing high quality production importer form Origin Communities in Thailand, granted Claire International Product Co., Ltd. which has Ms. Jirawan Suwannakarn as a counselor to engage in the performance of develop identified communities and implement high quality process control with understanding to continue improvement per our company policy and agreement.
Last Update : 16:12:06 13/04/2013
Export to Japan under OTOP brand
Brand : Claire Product
Model : THAI SILK
We develop/ design /export for varieties of clothes ie cotton, silk to apply for bag, casual dress, blouse and gift item. We are Business Development Company who service for the BOI Priviledged company which have the plant business in Thailand. Our strength is mainly concern with administration work and some function for back up the factory site which has to contact with the local governor such as coordinate for the Import, export, ISO coordinate/monitoring, accounting and local legal concerned. We are original Thailand based exporter who got the promoted by the Department of Export as well as Department of Industrial Promotion.
Last Update : 16:11:08 13/04/2013
Corporative Alliances’ with Farmer
Brand : http://ricefund-surin.blogspot.com/
Model : 2554
Let get in touch with worker bee. http://ricefund-surin.blogspot.com/
Last Update : 16:09:05 13/04/2013
Title: Fair Trade with Surin Province
Last Update : 06:32:46 11/07/2011
Title: Claire Passion Chapter 3
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
269
Total View
248755

Company Profile :
 
บริษัทฯจัดการ ออกแบบ ผลิตสินค้าประเภทใส่ใจในสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและผลิตภัณฑ์ ให้กับองค์กรในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายจากผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์หลากหลายที่ร่วมกันทำงาน เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น มีคุณภาพ มีคุณค่า และเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อผู้รับ ขอเชิญผู้สนใจ เข้ามีส่วนร่วมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียน และมีความสุข We are service management company who arrange with small importer/individual entrepreneur in able to get the products which might be required for special treatment or get a certificate for its qualification proceeding while doing their exportation from Thailand. In Thailand we serve for the wholesale market and create the value added on products produced directly from small farmers/coorporative with tranparency and fair deal May we invite all who interest to apply the philosophy of sufficiency economy ,to faith in these principles and use the knowledge to collaborate all business work together with us for our happy sustainities.
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Claire International Product Co., Ltd.
Tel. 662 3924107  Fax. 662 3924108  Website. http://clasire.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login