เครื่องเย็บก้นกล่อง (Bottom Stapler)
Brand : วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม
Last Update : 15:08:14 03/08/2010

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3278
Total View
28635

Company Profile :
 
บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และให้คำปรึกษา ในตอนปลายของระบบการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ การขึ้นรูปกล่องด้วยเครื่องจักร การบรรจุสินค้าด้วยหุ่นยนต์ การใช้ระบบลำเลียงกล่องสินค้า การปิดกล่องด้วยเทปกาวโดยเครื่องจักร การจัดเรียงกล่องบนพาเลทโดยหุ่นยนต์ การรัดสินค้าบนพาเลทด้วยสายรัดโดย เครื่องจักร การใช้ระบบลำเลียงพาเลทสินค้า จนกระทั่งถึงการพันสินค้าบนพาเลทด้วยฟิล์มยืดโดยเครื่องจักร เพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยกับสินค้าที่ผลิต
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Watana Bhand Packaging System Co., Ltd.
Tel. 0-2291-0133  Fax. 0-2291-0149  Website. http://www.watanabhand.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login