คุณสมบัติพลาสติก
พลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีสัญลักษณ์และคุณสมบัติแตกต่างกันออกเป็น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทราบรายละเอียดดังกล่าว เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
Last Update : 22:02:03 17/11/2010
MODEL 12
Brand : CUP & LID
Last Update : 21:14:09 20/02/2011
MODEL 11
Brand : CLAMSHELL
Last Update : 21:07:31 20/02/2011
MODEL 10
Brand : PP CLAMSHELL
Last Update : 21:06:18 20/02/2011
MODEL 9
Brand : TRAY KEYBOARD
Last Update : 20:57:55 20/02/2011
MODEL 8
Brand : HIPS TRAY
Last Update : 20:56:02 20/02/2011
Vacuum Forming
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
882
Total View
97825

Company Profile :
 
บริษัท เวิลด์พลาส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถาดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติกตามรูปแบบของแม่พิมพ์ ( Plastic Vacuum & Forming Packaging ) โดยมีทีมงานออกแบบ เพื่อให้ได้บรรุจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง วัตถุดิบที่ใช้ PP , PS , PET
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by WORLDPLAST LIMITED
Tel. (66) 0-3572-1979  Fax. (66) 0-3572-1980  Website. www.wp.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login