เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Brand : CEM Corporation
Model : Liberty Blue
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 08:54:04 14/08/2020
Gas Clean Filter
Brand : Agilent Technology
The Gas Clean Filter System delivers clean gases, reducing the risks of column damage, sensitivity loss, and instrument downtime.
Last Update : 10:00:08 13/08/2020
Discrete Analyzer - Automation of basic colorimetric parameters
Brand : Skalar
Model : The BluVisionTM
The BluVisionTM discrete analyzer, for the analysis of basic colorimetric parameters.
Last Update : 10:42:19 11/08/2020
Combustion Module-CRDS
Brand : Picarro
Model : A0201
Cavity Ring-Down Spectroscopy system for bulk 13C analysis significantly easier to use and less costly than EA-IRMS
Last Update : 14:41:32 10/08/2020
6 Channels Automated SPE
Brand : Reeko
Model : Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 09:35:17 07/08/2020
Will it Digest?: PET
Last Update : 09:55:16 06/08/2020
MARS6 - Microwave Digestion
Last Update : 14:44:17 27/05/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
44
Total View
884854
 
Products By Catagories : All Product (233)
   
© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login