ฟิล์ม, ซองบรรจุฯ, รูปแบบซอง
- พลาสติกชั้นเดียว มีพลาสติกเพียงชั้นเดียวทั้งแผ่น เช่น ทำจาก LLDPE อยู่ในตะกลูก ของ PE - พลาสติก 2 ชั้น เช่น จากแผ่นฟิล์มทำมาจากโลหะ - พลาสติ 3 ชิ้นหรือมากกว่าโดยเพิ่มแผ่นฟิล์มที่มี คุณสมบัติกพิมพ์สีได้สวยงาม เช่น ฟิล์มที่ทำจาก PP,PET - ซองที่ทำมาจากแผ่นฟิล์มโดยเครื่องบรรจุฯ - เครื่องบรรจุสินค้าในซองฯ ส่วนมากจะตัดแต่ละซองแยกจากกัน - ถ้าการตัดซองเป็นแบบฟันปลา ที่ไม่จำเป็นต้องมีการเจาะร่องสำหรับฉีก
Last Update : 15:05:39 08/07/2016
เครื่องบรรจุแนวตั้ง, เครื่องบรรจุห่อแนวตั้ว ระบบครบสมบูรณ์แบบ
ตัวเครื่องจักรที่เป็นตัวหลัก สามารถใช้บรรจุสินค้าได้ทุกอย่าง เช่น เม็คเล็ก ของเหลว ผล ลงในถุงในซองแต่ถ้าต้องการใช้เครื่องจักรไปบรรจุสินค้าที่เป็นวัตถุประเภทไหนให้เลือกใช้อุปกรณ์ร่วมบางชิ้นให้เหมาะสมกัน
Last Update : 11:43:14 09/07/2013
เครื่องบรรจุแนวตั้ง, เครื่องห่อแนวตั้ง, ระบบสมบูรณ์แบบ
ควบคุมการทำงานด้วยระบบพีแอลซี หน้าจอสัมผัสเป็นระบบ Touch Screen ง่ายต่อการทำงานมาเตอร์แบบเซอร์โวควบคุมระบบการลำเลียงฟิล์ม
Last Update : 11:35:01 09/07/2013
เครื่องบรรจุ, ซองสำเร็จรูป, เครื่องโรตารี, เครื่องซองสำเร็จรูป
เป็นเครื่องบรรจุชนิดทันสมัยล่าสุดในบรรดาเครื่องบรรจุทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. เครื่องบรรจุแบบโรตารี 2. เครื่องบรรจุแบบ Inline Pouch machine
Last Update : 11:25:23 09/07/2013
เครื่องบรรจุ, เครื่องโรตารี่, เครื่องซองสำเร็จรูป
เครื่องจักรหลักติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆใช้ร่วมกับเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือเครื่องตวงแบบ Volumetric ใช้ร่วมกับเครื่องเติมของเหลว ของหนืด ใช้ร่วมกับเครื่องกำหนดปริมาตรและป้อนสินค้าที่เป็นแป้งผง
Last Update : 11:13:22 09/07/2013
เครื่องบรรจุแนวตั้ง เม็ด และแกรนูล
TU.Pack จำหน่ายเครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องห่อแนวตั้ง สำหรับบรรจุเม็ด, บรรจุแกรนูล สินค้าที่เป็นชิ้น สินค้าคุณภาพ ราคาถูก บริการอย่างเป็นกันเอง
Last Update : 11:42:04 03/04/2017
เครื่องซีลสกินแพ็ค
จำหน่ายเครื่องสกินแพ็ค (Skin Packing Machine) และบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Packing Machine) เครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ หลากหลายชนิด สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10:55:50 29/03/2017
เครื่องเย็บกล่อง แบบใช้เท้าเหยียบ
ศูนย์รวมเครื่องเย็บกล่อง (Carton Stapler) เครื่องปิดกล่อง เครื่องเย็บกล่องแบบใช้มือกด เครื่องเย็บกล่องแบบใช้เท้าเหยียบ เครื่องเย็บกล่องลูกฟูก เครื่องเย็บกล่องด้วยลวด และเครื่องจักรด้านบรรจุภัณฑ์หลากหลาย ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 11:22:04 10/03/2017
เครื่องเย็บกล่อง แบบใช้มือกด
ศูนย์รวมเครื่องเย็บกล่อง (Carton Stapler) เครื่องปิดกล่อง เครื่องเย็บกล่องแบบใช้มือกด เครื่องเย็บกล่องแบบใช้เท้าเหยียบ เครื่องเย็บกล่องลูกฟูก เครื่องเย็บกล่องด้วยลวด และเครื่องจักรด้านบรรจุภัณฑ์หลากหลาย ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 11:13:10 10/03/2017
เครื่องอบฟิล์มหด สำหรับฉลากรอบขวด
จำหน่ายเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องอบฟิล์ม เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์, Shrink Tunnel Machine,เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์สำหรับฉลากรอบขวด, พร้อมทั้งรับซ่อมบำรุงเครื่องอบฟิล์มหดฯ สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 11:10:57 10/03/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
27
Total View
1147563

Products list by Category (Total 100 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องบรรจุแนวตั้ง เม็ด และแกรนูล
TU.Pack จำหน่ายเครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องห่อแนวตั้ง สำหรับบรรจุเม็ด, บรรจุแกรนูล สินค้าที่เป็นชิ้น สินค้าคุณภาพ ราคาถูก บริการอย่างเป็นกันเอง
Last Update : 03/04/2560 11:42:04
เครื่องซีลสกินแพ็ค
จำหน่ายเครื่องสกินแพ็ค (Skin Packing Machine) และบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Packing Machine) เครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ หลากหลายชนิด สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 29/03/2560 10:55:50
เครื่องเย็บกล่อง แบบใช้เท้าเหยียบ
ศูนย์รวมเครื่องเย็บกล่อง (Carton Stapler) เครื่องปิดกล่อง เครื่องเย็บกล่องแบบใช้มือกด เครื่องเย็บกล่องแบบใช้เท้าเหยียบ เครื่องเย็บกล่องลูกฟูก เครื่องเย็บกล่องด้วยลวด และเครื่องจักรด้านบรรจุภัณฑ์หลากหลาย ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 11:22:04
เครื่องเย็บกล่อง แบบใช้มือกด
ศูนย์รวมเครื่องเย็บกล่อง (Carton Stapler) เครื่องปิดกล่อง เครื่องเย็บกล่องแบบใช้มือกด เครื่องเย็บกล่องแบบใช้เท้าเหยียบ เครื่องเย็บกล่องลูกฟูก เครื่องเย็บกล่องด้วยลวด และเครื่องจักรด้านบรรจุภัณฑ์หลากหลาย ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 11:13:10
เครื่องอบฟิล์มหด สำหรับฉลากรอบขวด
จำหน่ายเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องอบฟิล์ม เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์, Shrink Tunnel Machine,เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์สำหรับฉลากรอบขวด, พร้อมทั้งรับซ่อมบำรุงเครื่องอบฟิล์มหดฯ สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 11:10:57
เครื่องอบฟิล์มหด ขนาดใหญ่
ศูนย์จำหน่ายเครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ อุโมงค์อบฟิล์ม และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุโมงค์อบฟิล์มสำหรับฉลากรอบขวด, เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ขนาดใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น
Last Update : 10/03/2560 11:09:35
เครื่องอบฟิล์มหด ขนาดเล็ก
จำหน่ายเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องอบฟิล์ม เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์, Shrink Tunnel Machine, เครื่องอบฟิล์มหดอุโมงค์ขนาดเล็ก พร้อมทั้งรับซ่อมบำรุงเครื่องอบฟิล์มหดฯ สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 11:04:49
เครื่องอบฟิล์มหด ขนาดกลาง
จำหน่ายเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องอบฟิล์ม เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์, Shrink Tunnel Machine, เครื่องอบฟิล์มหดอุโมงค์ขนาดเล็ก พร้อมทั้งรับซ่อมบำรุงเครื่องอบฟิล์มหดฯ สินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 11:04:13
เครื่องห่อฟิล์มหด แบบกึ่งอัตโนมัติ
ศูนย์รวมเครื่องห่อฟิล์มหดหลากหลาย เช่น เครื่องห่อฟิล์มหดแบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องห่อฟิล์มหดอัตโนมัติ เครื่องห่อฟิล์มหดแบบแพ็คโหล เครื่องห่อฟิล์มหดแบบห่อตัดฟิล์ม I-Bar สินค้าคุณภาพสูง จาก ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 11:02:52
เครื่องห่อด้วยฟิล์ม BOPP รุ่น OWM SERIES
ศูนย์รวมเครื่องห่อ และอบฟิล์ม Bopp, เครื่องห่อฟิล์มบีโอพีพี, เครื่องอบฟิล์มบีโอพีพี, เครื่องห่อฟิล์ม BOPP และเครื่องห่อฟิล์มอีกหลากหลายชนิด สินค้าคุณภาพสูง คุ้มค่าคุ้มราคา โดย ทียูแพ็ค
Last Update : 10/03/2560 10:55:22
เครื่องรัดผ้า พร้อมพับผ้าอัตโนมัติ
จำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องรัดกล่อง, เครื่องพันพาเลท, เครื่องห่อ เครื่องห่อแนวนอน, เครื่องบรรจุแนวนอน, เครื่องห่อแนวตั้ง, เครื่องบรรจุแนวตั้ง, เครื่องซีลสูญญากาศ, เครื่องขึ้นรูปกล่อง, เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูป, เครื่องบรรจุ, เครื่องซีล, เครื่องซีลปิดปากถุง, เครื่องทำขนม, เครื่องปิดเทปกาวกล่อง, เครื่องอบฟิล์มหด, เครื่องเย็บกล่อง, สายรัดพลาสติก, เครื่องห่อถาดอาหาร ฯลฯ เรายินดีให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ
Last Update : 10/03/2560 10:52:10
เครื่องรัดสายรัดแบบมือถือ
Brand name:NeoPaK
Model:H-Series, STMH-Series
T.U pack Co.,Ltd เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องรัดกล่อง, เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า, เครื่องรัดกล่องmanual, สายรัดพลาสติก, งานรัดคอนกรีต, งานรัดไม้อัด, งานรัดเครื่องจักรขนาดใหญ่, สายรัดพีพี, PP BAND, เครื่องรัดกล่องอาหาร, เครื่องรัดกล่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องรัดกล่องเหล็ก, เครื่องรัดกล่องไปรษณีย์, เครื่องรัดกล่องผลไม้ , เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องแบบมือ, เครื่องรัดกล่องลังพาเลท, เครื่องรัดกล่องลังไม้อัด
Last Update : 09/03/2560 17:08:18
เครื่องรัดสายรัดกล่องลูกฟูก
Model:NE-701CC
เครื่องรัดสายรัด กล่องลูกฟูก รุ่น NE-701CC เครื่องรัดสายรัด เป็นเครื่องรัดกล่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาพิเศษ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูกโดยเฉพาะ มีระบบการดันสายรัดออกอัตโนมัติ ทำให้สายรัดไม่ติดขัดกับแท่นซีล ตัวเครื่องได้ทำการจดสิทธิบัตรของระบบอุปกรณ์ดันสายรัดออกเมื่อมีสายรัดติดขัด
Last Update : 09/03/2560 17:06:56
เครื่องรัดพาเลทด้วยสายรัดอัตโนมัติ
เครื่องรัดพาเลทอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับการรัดแบบแนวตั้ง รุ่น NE-703VLM เครื่องรัดพาเลทอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรัดแบบแนวตั้ง รองรับแท่นพาเลทที่บรรจุสินค้าเต็มพาเลทโดยการรัดในแนวตั้ง ด้วยสายรัดแบบ PP หรือ PET
Last Update : 09/03/2560 17:06:28
เครื่องรัดกล่อง แบบอัตโนมัติ
Brand name:ECO
Model:NE-Series
T.U pack Co.,Ltd เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องรัดกล่อง, เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า, เครื่องรัดกล่องmanual, สายรัดพลาสติก, งานรัดคอนกรีต, งานรัดไม้อัด, งานรัดเครื่องจักรขนาดใหญ่, สายรัดพีพี, PP BAND, เครื่องรัดกล่องอาหาร, เครื่องรัดกล่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องรัดกล่องเหล็ก, เครื่องรัดกล่องไปรษณีย์, เครื่องรัดกล่องผลไม้ , เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องแบบมือ, เครื่องรัดกล่องลังพาเลท, เครื่องรัดกล่องลังไม้อัด
Last Update : 09/03/2560 17:05:57
เครื่องรัดกล่อง ระบบญี่ปุ่น
Brand name:T.U.pack
Model:TS-Series
T.U pack Co.,Ltd เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องรัดกล่อง, เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า, เครื่องรัดกล่องmanual, สายรัดพลาสติก, งานรัดคอนกรีต, งานรัดไม้อัด, งานรัดเครื่องจักรขนาดใหญ่, สายรัดพีพี, PP BAND, เครื่องรัดกล่องอาหาร, เครื่องรัดกล่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องรัดกล่องเหล็ก, เครื่องรัดกล่องไปรษณีย์, เครื่องรัดกล่องผลไม้ , เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องแบบมือ, เครื่องรัดกล่องลังพาเลท, เครื่องรัดกล่องลังไม้อัด
Last Update : 09/03/2560 16:18:21
เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ
Brand name:NeoPaK
Model:NE-201
T.U pack Co.,Ltd เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องรัดกล่อง, เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า, เครื่องรัดกล่องmanual, สายรัดพลาสติก, งานรัดคอนกรีต, งานรัดไม้อัด, งานรัดเครื่องจักรขนาดใหญ่, สายรัดพีพี, PP BAND, เครื่องรัดกล่องอาหาร, เครื่องรัดกล่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องรัดกล่องเหล็ก, เครื่องรัดกล่องไปรษณีย์, เครื่องรัดกล่องผลไม้ , เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องแบบมือ, เครื่องรัดกล่องลังพาเลท, เครื่องรัดกล่องลังไม้อัด
Last Update : 09/03/2560 16:17:13
เครื่องมัด/ผูก เชือกฟาง
Brand name:NeoPak
Model:BDL-Series
T.U pack Co.,Ltd เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องมัดเชือกฟาง, เครื่องผูกเชือกฟาง, เครื่องมัดเชือกฟากจากประเทศไต้หวัน, เครื่องมัดโบร์ชัว, เครื่องมัดใบปลิว, เครื่องมัดแคตตาล็อค, เครื่องมัดหนังสือ, เครื่องมัดถุงพลาสติก, เครื่องมัดไม้แขวนเสื้อ, เครื่องมัดผ้าขนหนู, เครื่องมัดผ้าเช็ดหน้า
Last Update : 09/03/2560 16:00:52
ประเภทของ เครื่องรัดกล่อง ทั้งหมด
Brand name:NeoPak
Model:Strapping Machine
T.U pack Co.,Ltd เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เช่น เครื่องรัดกล่อง, เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องไฟฟ้า, เครื่องรัดกล่องmanual, สายรัดพลาสติก, งานรัดคอนกรีต, งานรัดไม้อัด, งานรัดเครื่องจักรขนาดใหญ่, สายรัดพีพี, PP BAND, เครื่องรัดกล่องอาหาร, เครื่องรัดกล่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องรัดกล่องเหล็ก, เครื่องรัดกล่องไปรษณีย์, เครื่องรัดกล่องผลไม้ , เครื่องรัด, เครื่องรัดกล่องแบบมือ, เครื่องรัดกล่องลังพาเลท, เครื่องรัดกล่องลังไม้อัด
Last Update : 09/03/2560 15:58:16
เครื่องพิมพ์วันที่ แบบมือโยก
จำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องประทับวันที่ เครื่องปั้มวันที่สินค้า เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ พิมพ์น้ำหนัก พิมพ์ lot พิมพ์วันที่ผลิต คุณภาพดีจาก ทียูแพ็ค จำกัด
Last Update : 09/03/2560 14:55:11

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ที ยู แพ็ค จำกัด
Tel. 02-7438899  Fax. 02-7438890  Website. www.tupack.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login