เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
6 Channels Automated SPE
Brand : Reeko
Model : Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 09:35:17 07/08/2020
Compact Mass Spectrometer
Brand : Advion
Model : Expression
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist?s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics ? the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 10:09:30 06/08/2020
เครื่องสกัดตัวอย่าง
Brand : CEM
Model : EDGE
The EDGE? has revolutionized the extraction process for sample preparation. Extract up to 30 grams in only five minutes, including the filtering and cooling process; 6 times faster than other pressurized fluid extractors.
Last Update : 10:33:34 05/08/2020
Raman analyzer of powders
Brand : EnSpectr
Model : MIXSplitter?
Raman qualitative and quantitative analyzer of powders MIXSplitter? reveals hidden properties of mixed substances, the system automatically scans and identifies mixed substances' compounds.
Last Update : 10:05:39 04/08/2020
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand : Skalar
Model : San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 09:43:04 03/08/2020
Will it Digest?: PET
Last Update : 09:55:16 06/08/2020
MARS6 - Microwave Digestion
Last Update : 14:44:17 27/05/2014

Page View  2018 
News


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ?เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0?
Date Time : 25/05/2018 - 25/05/2018
 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ภายในงานมีการสาธิตการทำงานของเครื่องมือ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-15.45 น. ณ ห้องบัวหลวง ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 14 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่าง


© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login