รายขื่อกิจการที่ผ่านการฝึกอบรม e-Supply Chain 2557
และสอบผ่านในทักษะการปรับปรุงเว็บไซต์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมออนไลน์ต่างๆได้

รุ่นที่ 1
ไฮบิวรี่
HIGHBURY
e-Catalog (591)
Pageview (1,157,164)
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10