รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์สยามเทคแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วย บริษัทฯได้ดำเนินการระดมทุนเข้าโครงการฯผ่านคลิปประชาสัมพันธ์ในหัวข้อเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th(สำหรับผู้ที่ดำเนินการเอง) หรือ บัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี/สาขาย่อยบางกะปิ ชื่อ:บจก.เอ็กซ์ตร้าเทรนด เลขที่:764-315-9558 Saving A/C. Extratrend Co., Ltd. Bank:UOB/BangKaPi No.:764-315-9558 บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ/สาขาพระราม2กม.7 ชื่อ:บจก.เอ็กซ์ตร้าเทรนด เลขที่:228-4-68228-9 Saving A/C. Extratrend Co., Ltd. Bank:BBL/Rama2Km.7 No.:228-4-68228-9 (สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการเอง โดยบริษัทฯจะนำส่งรายละเอียดพร้อมยอดเงินที่ได้รับบริจาค ส่งต่อเพื่อให้ทางสถาบันฯตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องแก่บรรดาท่านผู้มีคุณูปการทั่วไปและเพื่อประโยชน์ทางด้านสิทธิลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี 2 เท่าแก่บรรดาท่านผู้มีคุณูปการที่เป็นสถานประกอบการ) ติดต่อสอบถาม / More Info. : (เอ๋ กัญญา) +668 9444 2273, +668 1643 8721, (อ.ทิชากร วิสาลสกล) +662 878 5067 ขอเชิญท่านทีสนใจให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ ร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุน ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 20 คน สร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ที่นั่งเข้าร่วม แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์โลก ปี 2562, ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 สามารถสร้างรถที่น้ำหนักเบาลงถึง 100 กก. ตั้งเป้าสถิติไม่ต่ำกว่าครั้งที่สอง (สถิติครั้งแรก(ปี 2558/2015) สร้างรถ 1 ที่นั่ง เข้าที่ 27 ความเร็วเฉลี่ย 56.55 กม./ชม., สถิติครั้งที่สอง(ปี 2560/2017) สร้างรถ 2 ที่นั่ง เข้าที่ 3 ความเร็วเฉลี่ย 65 กม./ชม.) Invites all interested in Thailand with knowledge of solar car for commercial production. Please, donated to support the team of 20 Siam Technology College students, creating a 3-seat solar car to join The World Solar Car Challenge in 2019, Australia for 1 month. This year is the 3rd year that we create cars lighter than the past about 100 kg, set a record goal of not less than the second(The first statistics (year 2015/2015) Our 1-seat car is ranking the 27th, average speed 56.55 kmh, the second statistic (year 2017/2017) Our 2-seater cars is ranking 3rd, average speed 65 km / hr.) ************************ ข่าวสารเพิ่มเติม/More news:- รถ+แสงอาทิตย์+วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หล่อ..เลี้ยงโลก(STC3 go to World Solar Challenge 2019) 1/4 https://www.youtube.com/watch?v=-3TgARrllo8 รถ+แสงอาทิตย์+วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หล่อ..เลี้ยงโลก(STC3 go to World Solar Challenge 2019) 2/4 https://www.youtube.com/watch?v=pPl1p1yZp8A รถ+แสงอาทิตย์+วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หล่อ..เลี้ยงโลก(STC3 go to World Solar Challenge 2019) 3/4 https://www.youtube.com/watch?v=2wwjXdlk-84 รถ+แสงอาทิตย์+วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หล่อ..เลี้ยงโลก(STC3 go to World Solar Challenge 2019) 4/4 https://www.youtube.com/watch?v=CcTW3CWVK4o Reaction รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) : STC III to World Solar Challenge 2019 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=Zfg9oO9-Y40 รถพลังงานแสงอาทิตย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม...หล่อ...เลี้ยงโลก (STCIII go to World Solar Challenge 2019) part 1/6 https://www.youtube.com/watch?v=gLGzZh2jkBw link: http://www.thaitechno.net/vip/knowledge-detail.php?id=3133&uid=40122 link: http://www.thaitechno.net/vip/news-detail.php?id=4246&uid=40123 link: บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.) link: Blue DesigNergy link: siamtechnology.ac.th link: SoftNic & Lyn PatentS 0816438721 link: Thumb In West 0816438721 link: D Share Home 0894442273 link: More Jin Kok (24*7) by Extratrend Co.,Ltd. link: Dee Ake Jewelry & ChooSeNin 0894442273 link: Believe Impact 0816438721 ************************ ข่าว/สื่อออนไลน์ social media news STC2 ? video https://www.youtube.com/watch?v=2xs8ZKqyHb0 https://www.youtube.com/watch?v=asZLS_stdYM https://www.youtube.com/watch?v=VZze1O7Vzys https://www.youtube.com/watch?v=HMn5oPqKjt8 https://www.youtube.com/watch?v=xd5txlkELQs https://www.youtube.com/watch?v=Yb6TqeMukls https://www.youtube.com/watch?v=xd5txlkELQs&t=951s //STC1 ? video// https://www.youtube.com/watch?v=O2tWlTuhCQI https://www.youtube.com/watch?v=REEiTE_6Kg4&t=136s https://youtu.be/REDgIsYbjnw
Last Update : 17:31:27 29/06/2019
โครงการส่งเสริมคนทำดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thumb.invest@gmail.com หรือโทร. 0816438721
Last Update : 20:27:04 29/09/2013
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....3
รายละเอียด โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..2
Last Update : 20:14:52 20/09/2013
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....2
รายละเอียดการรับสมัคร โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..
Last Update : 20:10:24 20/09/2013
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....1
19 โครงการนำร่องพัฒนาเมือง ยกระดับรายได้ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในชุมชนจังหวดต่างๆ ติดต่อ อีเมล์ thumb.invest@gmail.com โทรศัพท์ 0816438721, 0894442273
Last Update : 19:58:26 20/09/2013
โปรแกรมบริหารท่าอากาศยาน/สนามบิน (Siamic Airport)
Brand : SoFtNIC
Model : 2561/2018 ราคาเริ่มต้น 145 USD
Siamic Airport คือโปรแกรมบริหารงานท่าอากาศยาน ที่ช่วยให้การบริหารงานด้านการบินขององค์กรท่าน ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า! ทั้งยังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานสนามบินอย่างแท้จริงรวมถึงส่วนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารนอกเขตการบิน สร้างความพึงพอใจถึงที่สุดทั้งต่อผู้บริหาร พนักงาน และผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานโดยรวม หมดกังวลกับการแสดงข้อมูล, คิวยาว, สายพานลำเลียงรับกระเป๋าสัมภาระ, เครื่องบินที่เดินทางมาถึงเพื่อรอการเติมเชื้อเพลิงและรองรับการออกเดินทางที่ใกล้เข้ามา, ตารางเที่ยวบินที่แน่นหนา, การจัดการพนักงานที่เกี่ยวข้อง, การประมวลผลส่วนควบคุมการเดินทางผ่านแดนที่ใส่ใจในรายละเอียดแบบนาทีต่อนาที, ระบบอัตโนมัติในสนามบินในการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลช่วยเร่งกระบวนการและปรับปรุงคุณภาพการบริการ, ความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักของสนามบินและวิธีการแก้ปัญหาซอฟต์แวร์แบบบูรณาการเข้ากับโมดูลต่างๆทำให้สามารถอำนวยความสะดวกทั้งขาเข้า ขาออก และระหว่างที่ทุกคนอยู่ภายในท่าอากาศยานได้เป็นอย่างดี
Last Update : 12:20:42 11/08/2019
โปรแกรมระบบบริหารการวางแผนทางภาษีและบัญชี (Tax & Account System)
Brand : SoFtNIC
Model : 2559/2016 (S,M,L,XL,CLOUD)
สามารถกำหนดผังบัญชี การวางแผนภาษี/ชำระภาษี การบันทึกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญอื่นๆ ลงรายการเดบิต/เครดิต ปิดงบการเงิน/ยอดยกไป เพื่อติดตามวิเคราะห์รายการทางบัญชี
Last Update : 12:07:38 11/08/2019
"ADVANCE M&T" หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ ควบคุมเครื่องจักร 4 - 6 แกน ราคา หลักพัน!! (Made to order:The program license screen for 4 - 6 axis machine control.)
Brand : SoftNic & Lyn PatentS 0816438721
Model : Mach Screen License
จำหน่าย หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับการควบคุมเครื่องจักรแกะสลักเชิงลบ(ซีเอ็นซี) 4 - 6 แกน "ADVANCE M&T" ราคาเพียง หลักพัน!! เท่านั้น ติดต่อ (เอ๋) : 089 444 2273, 081 643 8721 ค้นหาผลิตภัณฑ์อื่น-เพิ่มเติม : thumbinvest.industry.in.th หรือ BlueDesigNergy อีเมล์ : thumb.invest@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Made to order!! The program license screen for 4 - 6 axis CNC machine control. X,xxx only!! Contact (Aye) : +668 9444 2273, +668 1643 8721 Search more product : thumbinvest.industry.in.th or BlueDesigNergy e-mail : thumb.invest@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * thumbinvest.industry.in.th BlueDesigNergy link: บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.) link: Blue DesigNergy link: SoftNic & Lyn PatentS 0816438721 link: Thumb In West 0816438721 link: D Share Home 0894442273 link: More Jin Kok (24*7) by Extratrend Co.,Ltd. link: Dee Ake Jewelry & ChooSeNin 0894442273 link: Believe Impact 0816438721 link: https://www.youtube.com/watch?v=MPcxSIYdtzI
Last Update : 20:32:04 30/07/2019
"THUMb IN WEST-MDI)" หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ ควบคุมเครื่องจักร 4 - 6 แกน ราคา หลักพัน!! (Made to order:The program license screen for 4 - 6 axis machine control.)
Brand : SoftNic & Lyn PatentS 0816438721
Model : Mach Screen License
จำหน่าย หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับการควบคุมเครื่องจักรแกะสลักเชิงลบ(ซีเอ็นซี) 4 - 6 แกน และ 1- 12 แกน "THUMb IN WEST-MDI)" ราคาเพียง หลักพัน!! เท่านั้น ติดต่อ (เอ๋) : 089 444 2273, 081 643 8721 ค้นหาผลิตภัณฑ์อื่น-เพิ่มเติม(Web) : thumbinvest.industry.in.th หรือ BlueDesigNergy อีเมล์ : thumb.invest@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Made to order!! The program license screen for 4 - 6 axis & 1-12 CNC machine control. X,xxx only!! Contact (Aye) : +668 9444 2273, +668 1643 8721 Search more product (Web) : thumbinvest.industry.in.th or BlueDesigNergy e-mail : thumb.invest@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ติดต่อ / นัดหมาย(More Info.) : +668 9444 2273, +668 1643 8721, 089 444 2273, 081 643 8721 อีเมล์(E-mail) : THUMB.INVEST@GMAIL.COM, MORE.JIN.KOK@GMAIL.COM, THAI.ECONOMIC.FORCES.PARTY@GMAIL.COM, BLUE.DESIGNERGY@GMAIL.COM, EXTRATREND@HOTMAIL.COM Youtube : Thumbinvest Dee Ake Jewelry เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.) เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : SoftNic & Lyn PatentS 0816438721 เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : Thumb In West 0816438721 เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : More Jin Kok (24*7) by Extratrend Co.,Ltd. เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : D Share Home 0894442273 เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : Blue DesigNergy โดย เอ็กซ์ตร้าเทรนด เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : Dee Ake Jewelry & ChooSeNin 0894442273 เขียนความเห็น/รีวิว(Review) : Believe Impact 0816438721 link: https://www.youtube.com/watch?v=MPcxSIYdtzI
Last Update : 20:28:39 30/07/2019
บอร์ด สำหรับควบคุมศูนย์เครื่อง CNC ของ Brother : B52J070-2 (ไอซีและแผงวงจร)
Brand : ธัมบ์ อิน เวสต์
Model : STW-CNC-B52J070-2
BROTHER TAPPING CENTER NC BOARD รุ่นหรือหมายเลขชิ้นส่วน B52J070-2 (แก้ไข ไอซีและแผงวงจร, ไมโครคอนโทรลเลอร์) สำหรัควบคุมศูนย์เครื่อง CNC ของ Brother ประเภท: SPEEDIO S300X1, S500X1, S700X1, S1000X1, ฯลฯ สั่งซื้อขั้นต่ำ: จำนวน 5 ชิ้น ******************************************** สอบถามโทร.0894442273, 0816438721 (ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน) Call(Q & A 24hr.x7day)(+66)894442273 Call(Comments 24hr.x7day) (+66)816438721 รีวิว(Review) ค้นหาด้วย Thumb In West 0816438721 แผนที่(Map) ค้นหาด้วย Blue DesigNergy
Last Update : 10:02:48 22/03/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
17
Total View
1318371

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   ExtraTrend Co.,Ltd. (เอ็กซ์ตร้าเทรนด) Tools,Machine,Research,Proposal,Software,Board
www.thumbinvest.com || thumbinvest.industry.in.th
 
 
Business Information :
 
Industry group :   Business Services and Consultancy 
 
Business type :   Other 
Outsource 
Contractor 
Service provider 
Retailer 
Wholeseller 
Importer 
Exporter 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   44/318-44/319 ซอยตะวันตก35 หมู่ที่15 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
Address 2 :   82/194 ซอย10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10150
State/Province :   ปทุมธานี
Country :   ไทย
Postcode :   12120
Tel :   0816438721,0894442273
Fax :   thumbinvest.industry.in.th or
 
Company Profile :
 

สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกต่อเรา บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.)


ท่านสามารถค้นหาสินค้าและบริการ ที่ช่วยให้เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงบุคคลากรผู้ร่วมงานในสายการผลิตและพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวทันโลก พร้อมใช้งานเสมอ ในด้านต่างๆ ดังนี้


(You can find partners, products and services that helps your machines, tools and application softwares licensing programs to develop & growth your business in the global economy.(1.)"บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.)" จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านนักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis) และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(Expert MIS+GIS Consultants), ทีมนักพัฒนาโปรแกรม(Paltform Programmer),  การดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย(Server System Administration), การวางแผนสำรวจจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์และแผนที่ฐาน(TOPOGRAPHIC MAP), ดูแลสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าภาครัฐและเอกชน(Supporter the public user and private customers), โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning)สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม, โครงการฝึกอบรมเทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับต้นและระดับกลาง, โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า, โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตฯ, โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแสดงผล, โครงการเลนส์สำหรับงานภาคสนามยามกลางคืน(Night field lens project.),โครงการฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและแยกแยะอัตลักษณ์บุคคล(Database storage project for identifying individuals, Distinguish people) รับทำบัญชีและยื่นภาษีกรมสรรพากรออนไลน์รายวัน รายเดือน รายปี(Accounting and Tax Planning Department and filing the Revenue Department online, submit daily, monthly, yearly.) ปิดบัญชีและยื่นงบการเงินรายปีออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(Close and submit the annual account DBD efiling and online statement reports.) ตรวจสอบบัญชีรายปีพร้อมจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5(The invitation letter for the shareholders' meeting, Prepare a list of shareholders form_boj5 and Annual auditing.) เป็นต้น
(2.)"SoftNic & Lyn PatentS 0816438721" จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านโปรแกรมประยุกต์(Application Software), โปรแกรมควบคุมระบบ(Operation Systsem & Control), จัดหาหรือจัดทำโปรแกรมลิขสิทธิ์ทดแทนที่สอดคล้องกับลักษณะเครื่องจักรอุตสาหกรรมเก่าเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบอร์ดอิเล็กคทรอนิกส์หรือหุ่นยนต์รุ่นใหม่ทางอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นทั้งประเภททำงานอิสระหรือประสานงานเป็นกลุ่ม, โปรแกรมจัดการอ่านและแปลงค่าตัวเซนเซอร์(Sensor reading and converting program), โครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องซีเอ็นซีเพื่อแกะสลักลวดลายระดับต้นและระดับกลาง(Training program for CNC machine control techniques, beginning and intermediate levels), โครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องสร้างต้นแบบ3 มิติ ระดับต้นและระดับกลาง(Training program for 3D Printer techniques, beginning and intermediate levels) 3 ภาษา(ไทย-จีน-อังกฤษ) สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่(Small, medium and large industries), เครื่องเชื่อมด้วยแสงเลเซอร์(Laser machine), เครื่องขัดแบบเหนี่ยวนำ(Electromagnetic polishing machine) ระบบการสร้าง,อ่านรหัสแท่งเดี่ยวและรหัสแท่งไดนามิก 2 ทาง(Bar Code & QR Code Generator and reader.) อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อระบุสิ่งต่างๆด้วยคลื่นวิทยุ(Radio Frequency Identification Technology, peripheral to identify things.) เป็นต้น
(3.)"Thumb In West 0816438721"  จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านการออกแบบ(Provide design services for production), ผลิต(Maker), ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์(Maintenance of machinery and equipment) รวมถึงโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคคลากรในสายการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของท่าน(Training program to develop skills, personnel and manual control techniques in the event of an automatic system failure.) แบบรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ(Individually and groups, training course.) สปริงผลิตพิเศษ เพื่อใช้งานทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ พื้นราบและพื้นที่สูง(Special production Springs : use water, land, air,flat and highland applications.) บริการบำรุงรักษาระยะสั้น/ระยะยาว/ตลอดชีพ ประหยัดค่าซ่อม อะไหล่สำหรับเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหกรรม (Saving repair costs and spare parts for factories, machinery and industries, Short-term / long-term / lifetime maintenance services.)
(4.)"STW+Used Parts" ให้คำปรึกษา บริการจัดหา ซ่อมแซม(Repair, Fix, Rebuild) บอร์ด(Control Boards, Mother Board) ไมโครคอนโทรลเลอร์(MicroController, Arduino) สำหรับงานหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม(Industrail Arm Robot) โครงการพัฒนาโดรนและเครื่องมือวัดการหมุนวนเพื่อใช้งานเฉพาะทาง(Drone & Gyroscope, maker forparticular projects.) เครื่องหล่อเย็นสำหรับงานออแกนิกส์และงานหล่อเย็นอื่นๆ(Coolants,Chillers),  มอเตอร์สำหรับจักรยานสกูตเตอร์และยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(Motor for electric motorcycles, scooters, smart electric car), ปั๊มน้ำแรงดันสูงสำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะทาง(High pressure pumps for specialized cleaning tasks.) เช่น แผงโซล่าเซลร์ กังหันกำเนิดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (Such as solar cells, Elertric turbine generator, etc.)
สนใจสอบถามรายละเอียด ปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ โทร. 089 444 2273, 081 643 8721(Interested in asking for details, suggesting individuals or groups via phone number (+66) 89 444 2273, (+66) 81 643 8721)
(5.)"คลิน"&"Kil'n" ให้คำปรึกษา(Consulting) จัดหา(Procurement) ออกแบบ(Design) การผลิตโครงสร้างสูตรและการผลิตเครื่องมือ,วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต(Production of structure formulas, manufacturing of tools, materials and equipment.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น(Odor removal technology :  research and development) ออกแบบสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเคมีและบริการทางเคมีชนิดพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิต(Design formulas for special chemical products and services that are environmentally friendly and safe for living.) บริการปรับปรุงประสิทธิภาพสารอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแข็งแรงดีโดยองค์รวม(Improve the efficiency of organic compounds for good medical and overall health benefits.) บริการปรับปรุงประสิทธิภาพสารอนินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางงานโครงสร้างและสาธารธูปโภคโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้พักอาศัยโดยองค์รวม(Improving the efficiency of inorganic compounds for the benefit of structures and utilities without affecting the health of users.) สกัดน้ำมันหอมระเหยที่มีความไวต่ออาการแพ้ต่ำ(Extraction of essential oils that are not sensitive to allergies.) สารอนินทรีย์สำเร็จรูปเพื่อการต่อเติมแก้ไขปัญหาโครงสร้างเก่าและใหม่ ยุบ แตก ร้าว รั่วซึม(Finished inorganic substances to add, fix old and new construction structures, collapse, crack and leak.) น้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์ที่มีส่วนประกอบทางชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Multi-purpose stain remover with environmentally friendly bio-components.) สารเคลือบผิวชนิดยืดหยุ่นพิเศษและสารเคลือบผิวชนิดเคลือบแข็งสูงพิเศษ(Special coatings chemicals : flexible coatings and special high hardness coatings.)
(6.)"D Share Home 0894442273" ให้คำปรึกษา(Advise) ออกแบบ(Design) บริการจัดหาวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง(Services for construction Engineers.) จัดหาหัวหน้าคนงาน(Procure the Foreman) , ต่อเติม(Building Extension), ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม ผนังร้าวหรือโครงสร้างทรุด(Repair, fix water leak, structure crack or collapse.), กั้นห้อง(Partition), ก่อสร้างตึกอาคารความสูงไม่เกิน 13 ชั้น(Building Construction, renovation, building height not more than 13 floors.  ) อาคารสำเร็จรูปภายใต้โครงสร้างเหล็กและผนังกรุอลูมิเนียมพิเศษ(Prefabricated buildings under special steel and aluminum structures.) ผลิตจากวัสดุดูดซับเสียง ทนความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนสูง(Made from sound-absorbing materials. ) กล้องวงจรปิด(CCTV) กล้องติดรถยนต์(Car CAM single, dual)


สนใจสอบถามรายละเอียด ปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ โทร. 089 444 2273, 081 643 8721(Interested in asking for details, suggesting individuals or groups via phone number (+66) 89 444 2273, (+66) 81 643 8721)


 

 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   not show  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by www.thumbinvest.com || thumbinvest.industry.in.th
Tel. 0816438721,0894442273  Fax. thumbinvest.industry.in.th or  Website. bluedesignergy.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login