สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อตกลง TRIPS ใน กรอบของการเจรจาและการประชุมจัดตั้ง World Trade Organization (WTO) ได้มีการทำข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ซึ่งได้ลงนามในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยมาตราที่ 4 วรรค 3 ของข้อตกลง ได้อธิบายบทบาท และความรับผิดชอบของศุลกากร เกี่ยวกับการนำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ว่า ศุลกากรไทยยุคใหม่จะต้องนำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้อย่างเต็มตัว เพื่อปราบปรามสินค้านำเข้าหรือส่งออกที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและข้อบังคับทางศุลกากร บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ได้ให้อำนาจแก่ศุลกากรในการปราบปรามสินค้านำเข้าหรือส่งออกที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกาศกรมศุลกากร เลขที่ 6/2531 เรื่อง การตรวจสอบการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า ประกาศกรมศุลกากร เลขที่ 28/2536 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 หาก ท่านเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่านจากการนำเข้า-ส่งออกสินค้าออกจาก ราชอาณาจักร ศุลกากรมีมาตรการที่จะทำการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการตรวจพบในขณะที่ทำการนำเข้า เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ จากสินค้าที่ถูกปลอมแปลง, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผู้นำเข้าที่ไม่ใช่ผู้ถือสิทธิ์การนำเข้า โดยผู้ถือสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ศุลกากร เพื่อแจ้งความจำนงให้ศุลกากรทำการปราบปรามสินค้าลิขสิทธิ์ชนิดนั้น โดยโปรดให้คำอธิบายโดยละเอียดเพียงพอของสินค้าลงในคำร้อง และโปรดให้รายละเอียดที่จำเป็นในการติดต่อเจ้าของสิทธิ์ทุกเวลา ทั้ง นี้ในการขอให้ศุลกากรทำการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผู้ถือสิทธิ์ที่ยื่นคำร้องต่อศุลกากรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้นำเข้า, ผู้ส่งออกและศุลกากรไทยเองทั้งหมด
Last Update : 13:46:50 09/11/2010
Heavy Lift Cargoes
Brand : Overside
Model : RYS TRANS
ให้บริการพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออก และขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ สินค้าเทกอง สินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์ ของเหลว ที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด กรุงเทพ และรวมถึงบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนไปในกลุ่มประเทศ GMS
Last Update : 10:53:01 13/08/2013
พิธีการศุลกากรและขนส่งแบบเต็มตู้ FCL
Brand : FCL_MC
Model : RYS FCL
ให้บริการนำเข้าและส่งออกแบบเต็มตู้ Full Container Load (FCL) สำหรับวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ สินค้าอันตราย
Last Update : 10:45:05 13/08/2013
พิธีการศุลกากรและการขนส่งแบบ LCL (ไม่เต็มตู้)
Brand : RYS LCL
Model : RYS CLC
บริการพิธีการนำเข้าและส่งออกแบบ LCL ที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Last Update : 10:43:53 13/08/2013
Cross Border Logistics in GMS
Brand : RYS CBL
ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน ผ่านแดน แลพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออก ถ่ายลำ ในกลุ่มประเทศ GMS ได้แก่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว พม่า จีนตอนใต้ และประเทศมาเลเซีย
Last Update : 10:42:42 13/08/2013
Dawei Port
Last Update : 20:11:46 18/08/2013
Laem Chabang Port
Last Update : 17:14:54 13/08/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1155
Total View
77011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ระยอง ชิปปิ้ง จำกัด
RAYONG SHIPPING CO.,LTD.
 
Business Information :
 
Industry group :   Transportation 
 
Business type :   Other 
Service provider 
Importer 
Exporter 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   7 ซ.ลาซาล 32 แยก 2 แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10260
Address 2 :   49/44-45 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21180
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10260
Tel :   02-749-1459 , 038-495-010
Fax :   02-749-2409, 038-495-017
 
Company Profile :
 

                                          INTRODUCTION


Dear Customers:


First of all, we would like to introduce ourselves as one of the leading AEO Customs Brokers authorized by the Customs Department in Thailand and our offices have been officially located in Bangkok, Chonburi and Rayong province representing as the Customs Broker for our Customers situated in different sea ports of Thailand.We are being specialized in clearing and handling all oversided  and stevedored shipments of machinery and raw materials for a long period of time.  Our services are always engaged with oversided shipments and for container shipments at Laem Chabang Port.  We can truly say that our services are fast, reliable and also punctual as having a closed and good relationship with the Customs Officers in every department.  In order to meet to our Customers’Satisfaction, we can sincerely say that our team can belong to every condition of all kinds of export import business.


Our scope of services have been engaged with Customs Clearance, Stevedore and Port Operation, Cargo Handling Projects, Import Export Documentation and Consultation, BOI Application, Tax Refund, Warehouse Operation and Transportation.   Our service facilities also include Prime Movers (Trailers and Trucks), Warehouse, Yards, Manpower and other Heavy Lift Equipment for loading and unloading the cargoes at Customers’Plants.


With our highly technical development and well corporated in our business organization, we strongly believe that you can surely get the confidence of receiving careful attention, immaculate and qualified services from our operation team.  We would cordially draw your kind attention to get in touch with us if you need any further information or any shipping services and you will never be disappointed with all of our services.   


Yours Faithfully,


FOR RAYONG SHIPPING CO LTD.


K. Wasana Tachatanachai


Managing Director


 


 


 

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   25,000,001 - 50,000,000  
Employee range :   51 - 100  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by RAYONG SHIPPING CO.,LTD.
Tel. 02-749-1459 , 038-495-010  Fax. 02-749-2409, 038-495-017  Website. www.rayongshipping.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login