ซ่อมปั๊ม ( Pump Repair )
Brand : Heart Techno Service
Model : heart techno
บริการซ่อมปั๊ม ทุกประเภท ทุกขนาด รับติดตั้ง รับOverhaul ทั้ง submersible pumps, centrifugal pumps,gear pumpss,Turbine Pumps, Aerater Pumps,Splitcase Pumps,Vacuum Pumps,End-suction Pumps
Last Update : 15:54:33 12/12/2013
ซ่อมท่อ ( Pipeline Repair )
Brand : Heart Techno Service
Model : heart techno
ท่อเหล็กแบบเชื่อม, ท่อเหล็กแบบเกลียว , ท่อเหล็กหล่อเทตะกั่ว, ท่อเหล็กหล่อปลอกรัด, ท่อสเตนเลส, ท่อ HDPE, ท่อ PB, ท่อ PVC ท่อไซเลอร์, ให้บริการตรวจเช็คสภาพระบบท่อ, ให้บริการเดินท่อใหม่, ให้บริการงานซ่อมท่อรั่ว, ให้บริการบำรุงรักษารักษาระบบเส้นท่อและวาล์ว
Last Update : 15:44:48 12/12/2013
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Preventive Maintenance Generator)
Brand : Heart Techno Service
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สัญญาบริการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ (Inspection Contract) สัญญาบริการบำรุงรักษาตามแผน (Planning PM Contract) สัญญาบริการบำรุงรักษารวมค่าแรง (Full Labor PM Contract) คุณเปรมวิศ 081-809-3564 คุณณรงค์ศักดิ์ 088-022-2680 02-3123636,02-752-5135-6
Last Update : 15:31:59 11/12/2013
บำรุงรักษาระบบอาคารสูง (Preventive Maintenance Building)
Brand : Heart Techno Service
Model : heart techno
บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภคอาคารสูง นิคมอุตสาหกรรม สถานีบำบัดน้ำเสีย ประปา แบบสัญญารายปีเต็มรูปแบบ ซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่การวางแผนบำรุงรักษา การตรวจเช็ค และวิเคราะห์สภาพการทำงาน ของเครื่องจักร การบำรุงรักษา รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข ความเสียหายต่างๆ โดยที่เราเน้น และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่สาเหตุของการเกิดปัญหา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าความผิดปกติ และ ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจักรจะถูกแก้ไขภายใต้หลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องทั้งในทางทฤษฏี และ ปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งระบบงานซ่อมบำรุงเกิดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพสูงสุด คุณเปรมวิศ 081-809-3564 คุณณรงค์ศักดิ์ 088-022-2680 02-3123636,02-752-5135-6
Last Update : 15:29:38 11/12/2013
บำรุงรักษาระบบสูบน้ำ ปั๊มน้ำ (Preventive Maintenance Pump System)
Brand : Heart Techno Service
Model : heart techno
บำรุงรักษาระบบสูบน้ำทั้งน้ำดี น้ำเสีย ปั๊มดับเพลิง ในอาคารสูง โรงพยาบาล หมู่บ้าน สถานศึกษา นิคมอุตสาหกรรม สัญญาบริการตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ (Inspection Contract) สัญญาบริการบำรุงรักษาตามแผน (Planning PM Contract) สัญญาบริการบำรุงรักษารวมค่าแรง (Full Labor PM Contract) สัญญาบริการบำรุงรักษารวมค่าซ่อมบำรุง (Full Coverage O&M Contract) สัญญาบริการบำรุงรักษาตามปริมาณการสูบ (End Result O&M Contract) คุณเปรมวิศ 081-809-3564 คุณณรงค์ศักดิ์ 088-022-2680 02-3123636,02-752-5135-6
Last Update : 15:29:01 11/12/2013

Page View  8426  
Product Information :

Product Name:  
ซ่อมท่อ ( Pipeline Repair )
Product Category:   การบริการต่าง ๆ, การซ่อมบำรุง
Product Sub-Category:   Repair and Maintenance
Brand:   Heart Techno Service 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   ท่อเหล็กแบบเชื่อม, ท่อเหล็กแบบเกลียว , ท่อเหล็กหล่อเทตะกั่ว, ท่อเหล็กหล่อปลอกรัด, ท่อสเตนเลส, ท่อ HDPE, ท่อ PB, ท่อ PVC ท่อไซเลอร์, ให้บริการตรวจเช็คสภาพระบบท่อ, ให้บริการเดินท่อใหม่, ให้บริการงานซ่อมท่อรั่ว, ให้บริการบำรุงรักษารักษาระบบเส้นท่อและวาล์ว
     
 

ท่อเหล็กแบบเชื่อม

ท่อเหล็กแบบเกลียว

ท่อเหล็กหล่อเทตะกั่ว

ท่อเหล็กหล่อปลอกรัด

ท่อสเตนเลส, ท่อ HDPE

ท่อ PB

ท่อ PVC ท่อไซเลอร์

ให้บริการตรวจเช็คสภาพระบบท่อ

ให้บริการเดินท่อใหม่

ให้บริการงานซ่อมท่อรั่ว

ให้บริการบำรุงรักษารักษาระบบเส้นท่อและวาล์ว

 

คุณเปรมวิศ 081-809-3564

คุณชัยชนะ 088-022-2679

02-3123636,02-752-5135-6

 

© 2000-2008 CopyRight by Heart Techno Service
Tel. 02-3123636,02-752-5135-6  Fax. 081-8093564  Website. heart.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login