ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)
ช่วยจัดการคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี RFID ค้นหา/ระบุตำแหน่งและรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาสูญเปล่าในการทำงาน สามารถใช้งานร่วมกับSoftware เพื่อจัดการWarehouseได้ มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานและการใช้งานภายในคลังสินค้าในแต่ละองค์กร
Last Update : 17:19:19 12/03/2012
ระบบยามตรวจการณ์
เป็นระบบตรวจการณ์หรือลาดตระเวณ ที่ทำงานโดยระบบRFIDและซอฟต์แวร์การจัดการงานลาดตระเวณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้จัดเส้นทางการตรวจการณ์และควบคุมการเคลื่อนทีออกจากที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแต่ละจุดตรวจของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Last Update : 16:50:29 12/03/2012
ระบบควบคุมการเข้าออก(ACCESS CONTROL)-OCS100
One Card Solutions, OCS ระบบควบคุมการเข้าออกแบบหลายประตู(Multi-Doors) ที่รวมชุดควบคุม/ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าออกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
Last Update : 11:12:34 08/03/2012
One Card Solution
ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆด้านRFIDที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียว(เลือกได้ทั้งแบบ EM card หรือ Mifare card)ทำงานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบได้จากส่วนกลางด้วยsoftware เดียวเช่นกัน ใช้ในอาคารเป็นการอ่านระยะใกล้ เมื่อนำไปใช้กับระบบที่จอดรถจะทำงานอ่านได้ระยะไกล 1-5 m. แล้วแต่สภาพแวดล้อม สามารถเลือกใช้บางระบบงานที่ต้องการและเพิ่มเติมได้ภายหลัง เริ่มต้นได้ง่ายและขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร
Last Update : 11:11:59 08/03/2012
RFID Inventory Control
With ACENTECH's RFID solution, inventory can be updated in real time without product movement, scanning or human involvement. Our fully automated system allows inventory status to be determined, and shipping & receiving documents to be generated automatically. The system could also trigger automatic orders for products that are low in inventory.
Last Update : 11:11:02 08/03/2012
BSC705
Brand : Acentech
Last Update : 15:24:39 02/03/2012
ACSZ-P3112
Brand : Acentech
Last Update : 15:22:58 02/03/2012
H703
Brand : Acentech
Last Update : 15:21:41 02/03/2012
H304
Brand : Acentech
Last Update : 15:20:21 02/03/2012
ACSZ-201D4W-IP
Brand : Acentech
Last Update : 15:18:41 02/03/2012

Page View  9456  
Product Information :

Product Name:  
ACSZ-201D4W-IP
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   Access Control Controller
Brand:   Acentech 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

Description:
ACSZ-201D4W–IP เครื่อวควบคุมแบบหลายประตู (Multidoor Controller) 
สามารถควบคุมเครื่องอ่านได้สูงสุด 8 ตัว เป็นเครื่องอ่านเข้า 4 ออก 4
เดินสายตรงจาก Controller เข้าเครื่องอ่าน โดยไม่ต้องผ่าน Sub-Controller
สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องอ่านRFID ได้ทุกย่านความถี่ Low (125KHz), High(13.56MHz) และ Ultra high (920-925MHz)
ใช้งานร่วมกับบัตรได้ 14,538 ใบ บันทึกการเข้าออกและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 32,768 รายการ 
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC, CE

Feature:

  • ใช้งานร่วมกับบัตรได้ 14,538 ใบ บันทึกการเข้าออกและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 32,768 รายการ
  • สามารถควบคุมการทำงานของประตูได้จาก Software โดยสามารถควบคุมทุกการทำงานจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
  • มีระบบควบคุมการเข้าออกประตูแบบ ใช้บัตร หรือ ใช้รหัสผ่าน หรือ ใช้ทั้งบัตรและรหัสผ่าน
  • มีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้าออกโดยไม่แสดงบัตรสามารถเข้าหรือออกซ้ำ(Anti Passback)
  • สามารถเพิ่มบัตรเข้าระบบได้โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมจากส่วนกลางโดยไม่ต้องไปที่เครื่องอ่าน

 

© 2000-2008 CopyRight by ACENTECH (THAILAND). , LTD.
Tel. 02-743-2533-4  Fax. 02-743-2533 # 5  Website. www.acentech.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login