เพวเทีย (Peltier) คืออะไร?
เพวเทีย (Peltier) คืออะไร? ..... เพวเทีย คูลเลอร์ (Peltier Cooler)
Last Update : 01:23:50 01/07/2011
เครื่องมือวัดความเร็วลม
ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็วในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์"(anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลมสามใบและมีก้านสามก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ การวัดความเร็วและทิศของลม อาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศของลมได้ตามที่เราต้องการ
Last Update : 23:09:17 07/06/2011
การวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในprocess control system ให้เป็นไปตามต้องการ
Last Update : 15:28:15 17/05/2011
พีเอชมิเตอร์ (pH meter) คืออะไร
การวัดค่า pH ถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่จำเป็นและใช้กันอย่าง กว้างขวาง สำหรับในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแทบทุก อุตสาหกรรม รวมถึงงานวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดค่า pH
Last Update : 14:42:23 24/04/2011
เครื่องชั่งสารเคมี
เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า
Last Update : 14:41:23 24/04/2011
ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER ขนาด 1000 LITE
Brand : DiLigent“
ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น ทำด้วยแสตนเลส ทั้งแบบฝาแสตนเลส หรืแบบฝากระจก 2 ชั้น ควบคุมระบบ Digital ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทุกชนิด
Last Update : 01:40:16 09/01/2012
เครื่องกำจัด กลิ่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง PT-200
Brand : scilution
Model : PT-200
เครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกำจัดฝุ่นละออง เราคือผู้ออกแบบและผลิต Electronic Air Filter ซึ่งทำงานในระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Field Media Filter) แบบ Non Ionizing Electronic Air Filtration ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัด Airborne Pollutants Particle ตั้งแต่ 100-0.01-0.005-0.00125 ไมครอน และเรย์ดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานในประเทศที่มี เทคโนโลยีสูงอย่างกว้างขวาง
Last Update : 03:14:57 26/12/2011
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Brand : scilution
Model : GL-8138
Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
Last Update : 01:56:51 26/12/2011
เครื่องวัดฝุ่น CLJ-BII Airborne Particle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Brand : -
เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, เครื่องวัดละอองฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ , เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ , เครื่องตรวจวัดฝุ่น , วัดฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ , เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง , Airborne Particle Counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง , handheld particle counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ , particle counters รุ่น CLJ-BIIAirborneParticle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Last Update : 23:50:12 14/12/2011

Page View  11679  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น, เครื่องเก็บข้อมูล ,Datalogger Temp Humid, รุ่น , EC 750
Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   Data Logger เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น
Brand:   Fourier 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น เครื่องเก็บข้อมูล Datalogger รุ่น รุ่น EC-750 เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น เป็นเครื่องเก็บข้อมูลตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ในสถานที่ต่างๆ เช่น โกดังสินค้า ห้องในอาคาร โรงงานยา ไอศกรีม อาหารแช่แข็ง พิพิธภัณฑ์ สามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนานเป็นปี มีขนาดเล็กกระทัดรัด มีระบบป้องกันฝุ่นและละอองน้ำตามมาตรฐานIP65 ถึง 100 oC ได้ และสามารถใช้กับหัว Sensor อื่นๆ ได้อีกมากมาย พร้อมซอฟแวร์ MicroLab V 3.0 MicroLab Software ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องMicroLog และ Down Loadค่าที่บันทึก อุณหภูมิและความชื้น ได้จากเครื่องMicroLog มาที่คอมพิวเตอร์ผ่านสาย RS-232เพื่อแสดงกราฟและผลการวัด อุณหภูมิและความชื้น โดยSoftwareให้ผู้ใช้กำหนดจากคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น เวลาเริ่มต้น กำหนดหน่วย อุณหภูมิและความชื้น อัตราการเก็บข้อมูล การแสดงกราฟสามารถใช้งานได้ง่าย เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Excel file EC 750
     
 

 

 

                             Microlog EC 650 Microlog EC 750

รายชื่อ บริษัทที่ได้มีเครื่องเก็บข้อมูล อุณหภูมิและความชื้น รุ่น

EC-750 ไว้ใช้งานควบคุมคุณภาพสินค้า เก็บค่า อุณหภูมิและ

ความชื้น เครื่องบันทึกภูมิและความชื้น EC 650

บริษํท ยูอาร์ซี จำกัด จำนวน 2 เครื่อง 

บริษัท ทอปฟอร์ม บราเซีย จำกัด จำนวน 4 เครื่อง

 บริษัท เลฟอร์ม จำกัด

บริษัท เอซีเอส จำกัด จำนวน 3 เครื่อง

 บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อุเมโตกุ ( ประเทศไทย )จำกัด

 บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด จำนวน 7 เครื่อง

 บริษัท เอ เอส พี เทคนิคคอล จำกัด

 บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท โอเซ่ จำกัด สถาบันอาหาร จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด ( มหาชน )

บริษัท แอบบรา จำกัด

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคด จำกัด ( มหาชน ) จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท ออมรอน จำกัด จำนวน 2 เครื่อง

 บริษัท มาห์เล่ สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ห้างขายยาอังกฤษตรางู จำกัด จำนวน 10 เครื่อง

 บริษัท ชลประทานซิเมนต์ จำกัด( มหาชน ) จำนวน 1 เครื่อง

สถาบันราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง

 บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย จำกัด จำนวน 6 เครื่อง

บริษัท หลักทพรัย์ ซิมิโก้ จำกัด จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ปูนซิเมนต์ ( แก่งคอย ) จำกัด จำนวน 2 เครื่อง

 ศูนย์เทคโนโลยี่วัสดุแห้วชาติ จำนวน 1 เครื่อง

 หจก จริยพานิชย์ จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ท็อปฟอร์มปราเซีย จำกัด จำนวน 6 เครื่อง

บริษัท เอเวอรี่เดนนิสสัน จำกัด จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท สมอร์ฟิต แคบป้เ โซลิด จำกัด จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอช เอส พาราวูโ จำกัด จำนวน 3 เครื่อง

 

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Scilution Co.Ltd
Tel. 02 9648018,22-23  Fax. 02 9648019  Website. www.scilution.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login