แผงโซล่าร์เซล SUNWORLD
Brand : SUNWORLD
Last Update : 11:36:59 08/05/2015
เครื่องควบคุมวาวล์อัตโนมัติ (Smart Positioner) (1)
Brand : Power Genex
Model : SSL,SSR,SEl,SER,EPL
เครื่องควบคุมวาวล์อัตโนมัติ มีทั้งแบบ Manual และ Automatic สามารถติดตั้งได้กับวาวล์อัตโนมัติได้หลายแบบ
Last Update : 15:40:45 28/01/2011
วาวล์อุตสาหกรรม (2)
Brand : LIPU,LINOU
LIPU Valves ใช้ควบคุมการไหลของ ของเหลวเช่น น้ำ, น้ำเสีย, น้ำมันพืช ฯลฯ สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมทั้งแบบ Manual และ Auto ได้
Last Update : 13:51:16 28/01/2011
วาวล์อุตสาหกรรม (1)
Brand : LIPU
LIPU Valves ใช้ควบคุมการไหลของ ของเหลวเช่น น้ำ, น้ำเสีย, น้ำมันพืช ฯลฯ สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมทั้งแบบ Manual และ Auto ได้
Last Update : 13:47:08 28/01/2011
เครื่องควบคุมวาวล์อัตโนมัติ (Smart Positioner) (2)
Brand : Power Genex
Model : EPR,PPL,PPR,IPC,PTP,SSPT
เครื่องควบคุมวาวล์อัตโนมัติ มีทั้งแบบ Manual และ Automatic สามารถติดตั้งได้กับวาวล์อัตโนมัติได้หลายแบบ
Last Update : 09:19:04 28/01/2011
LINUO Controlled Vlaves VDO.
Last Update : 12:48:28 08/10/2015
Tecofi Valves Designer France.
Last Update : 12:24:22 08/10/2015

Page View  10868  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องควบคุมวาวล์อัตโนมัติ (Smart Positioner) (2)
Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
กระดาษและสิ่งพิมพ์
Product Sub-Category:   เครืองควบคุมอัตโนมัติ
Brand:   Power Genex 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องควบคุมวาวล์อัตโนมัติ มีทั้งแบบ Manual และ Automatic สามารถติดตั้งได้กับวาวล์อัตโนมัติได้หลายแบบ
     
 

EPR (Rotary Type)
Robust valve control device giving a confidence in reliable performance and outstanding durability under harsh working environments

l  Easy maintenance
l  Precise calibration with simple SPAN and ZERO adjustments
l  Simple conversion to direct acting or reverse acting
l  1/2 split range available
l  Rugged aluminum housing with corrosion-resistant coating
l  Vibration resistant design
l  Stainless steel gauges standard
l  Restricted pilot valve orifice kit for small actuators included
l  Certified for ATEX Eex md IIB T5 (05 ATEX 1076X) by NEMKO in
  conformance with EN 50014:1997, EN 50018:2000 and EN 50028:1987
l  Certified for EMC (K1046/E04) in conformance with EN 61000-6-2:2001
  and EN 61000-6-4:2001 by RWTUV
l  Certified for Ex md IIB T6 (99-1075-Q1), Ex md IIC T6 (2000-1057-Q1),
  and Ex ia IIB T6 (2000-1056-Q1) by KOSHA

PPL (Linear Type)
Robust valve control device giving a confidence in reliable performance and outstanding durability under harsh working environments

l  Easy maintenance
l  Precise calibration with simple SPAN and ZERO adjustments
l  Simple conversion to direct acting or reverse acting
l  1/2 split range available
l  Rugged aluminum housing with corrosion-resistant coating
l  Vibration resistant design
l  Stainless steel gauges standard
l  Restricted pilot valve orifice kit for small actuators included

PPR (Rotary Type)
Robust valve control device giving a confidence in reliable performance and outstanding durability under harsh working environments

l  Easy maintenance
l  Precise calibration with simple SPAN and ZERO adjustments
l  Simple conversion to direct acting or reverse acting
l  1/2 split range available
l  Rugged aluminum housing with corrosion-resistant coating
l  Vibration resistant design
l  Stainless steel gauges standard
l  Restricted pilot valve orifice kit for small actuators included

IPC
Dynamic valve drive to convert 4~20? current signal to pneumatic output pressure with state-of-the art piezoelectric technology

l  Rugged aluminum die-cast housing
l  Precise control performance and high dynamic response
l  Simple and easy to set
l  Low air consumption due to piezo electric microvalve

PTP
Explosion proof position transmitter for reliable valve position feedback with 4-20? output signal

l  Rugged aluminum die-cast housing
l  Optional 2 X SPDT limit switch or 2 X P&F proximity sensor NJ2-V3-N

 

© 2000-2008 CopyRight by P.K. & K.S. Consultant Co.,Ltd.
Tel. 02-5498323, 08-6393-6974  Fax. 02-5498323  Website. www.pkks-th.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login