ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ขนาด 18 ออนซ์
Brand : NASCO
Model : B01065WA
ความจุ: 18 ออนซ์ (532 มิลลิลิตร) ขนาด : 11.5 x 23 เซนติเมตร, หนา 0.064 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 500 ใบ/1กล่อง
Last Update : 14:15:34 15/07/2015
เครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Brand : ecoTechnic
Model : ecoTop
Above Grade Oil/Water Separator The clear idea.
Last Update : 13:53:50 15/07/2015
ADI On Line Analyser
Brand : applikon
Model : ADI 2011, ADI 2013, ADI 2014, ADI 2020 & 2015
เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ค่าทางเคมี ที่เราต้องการทราบในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประเภทต่าง ๆ
Last Update : 13:42:41 15/07/2015
ถุงเก็บตัวอย่าง
Brand : Nasco
Whirl-PAK Sterile Laboratory Sample Bags
Last Update : 11:04:39 15/07/2015
เทคโนโลยีการกรองด้วย Ultrafiltration Membrane
Brand : TRISEP
Successful Operation on Wastewater, Surface Water and Potable Water 􀀹 Specially formulated, 0.05 micron, hydrophilic membrane chemistry allows for backflushing capabilities 􀀹 Completely re-engineered spiral wound membrane for high flow, high solids applications delivers feedwater and aeration more efficiently 􀀹 Air Scour & Backflushing minimize membrane fouling 􀀹 Submersible, negative pressure design 􀀹 High flow, low energy design minimizes fouling potential 􀀹 No risk of fiber breakage
Last Update : 14:11:00 24/08/2010

Page View  10494  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Product Category:  
Product Sub-Category:  
Brand:   ecoTechnic 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Above Grade Oil/Water Separator The clear idea.
     
 

Purification Step 1: Gravity Separation

The sediment and solids, pre-treated run-off is gravity fed

or pumped (typically with a positive displacement or

diaphragm type pump) to the gravity separator through a

submerged inlet pipe.

The separation process relies on the fact, that light fluids

have a lower specific gravity than water and thus float on

the water surface.

Purification Step 2: Coalescing Media

In the residual oil media, fine droplets, that are too small

to be separated by gravity alone are accumulated into bigger

drops that rise to the surface. This coalescing media is

made of reticular (i.e. "net-like") soft

polyurethane foam. The media-cartridge is very easy to lift

out and reinstall once it is cleaned/rinsed with a

garden hose. The separated water that leaves the Ecotop

has a residual contamination of free petroleum content to

less than 5 ppm.

Automatic oil draw-off device:

The system includes an automatic draw-off device (ADD)

for maximum environmental protection. The light fluids

are constantly being removed from the water surface and

collected in an integrated or external oil recipient. No

stable emulsions can be formed. A large amount of the

separated light liquid can be recovered without any interrupting

the collection cycle of the Ecotop. The automatic

drawoff device will collect the pure petroleum product,

and not an oil-water mixture. The costly disposal of large

quantities of oil and water mixtures is then eliminated.

Facilities that have the ADD actually are paid by waste oil

companies that service their Ecotop systems.

Ecotop‘s fields of application:

Transportation

Gasoline stations, car wash and repair workshops

Industrial process waste water

Oil production, oil-removal plants

Reconditioning of cooling water

Mobile cleaning of oil-contaminated ground water

 

© 2000-2008 CopyRight by SIAMPOLLUTEK COMPANY LIMITED
Tel. 0-2747-8233  Fax. 0-2747-6185  Website. http://www.siampollutek.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login