บล็อคปูผิวจราจรและแผ่นทางเท้า CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Paving Block
-
Last Update : 14:35:56 08/01/2016
บล็อคปลูกหญ้า CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Grass Stone
-
Last Update : 14:34:14 08/01/2016
ท่อคอนกรีตดันลอด CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Jacking Pipe with Steel Lining
- ท่อคอนกรีตดันลอด (Reinfoced Concrete Jacking Pipe) ผลิตตามมาตรฐาน BS5911 Part 120, JIS หรือตามการออกแบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 -3.60 เมตร ความยาว 2.50 - 3.00 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อประปาใต้ดิน, สามารถติดตั้งพลาสติกภายในท่อ (Plastic Lining : Epoxy Coating, Fondu Lining) เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือใส่ท่อเหล็ก (Steel Lining) เพื่อรับแรงดัน 10 Ksc. ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ
Last Update : 14:33:06 08/01/2016
ท่อคอนกรีตชนิดสปัน CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Spun RC Pipe
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสปัน (Spun RC Pipe) ท่อผลิตโดยระบบการหมุน (Spun) เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ความคลาดเคลื่อนทางมิติและความยาวต่ำ สามารถผลิตท่อได้ยาวถึง 5 เมตร ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตตามมาตรฐาน BS556, BS5911 Part 100 เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเสียที่ต้องการคุณภาพสูงไม่รั่วซึม
Last Update : 14:32:09 08/01/2016
ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Bell & Spigot
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง มาตรฐาน มอก.128-2528 หรือ ASTM - C76 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-3.60 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย หรือท่อส่งน้ำวางได้ทั้งใต้ผิวจราจรหรือใต้ผิวทางเดินเท้าต่อสวมด้วยแหวนยาง (Rubber Ring Jiont) สามารถรับแรงดันน้ำได้ 1.50 -3.75 Ksc. และสามารถติดตั้งวัสดุป้องกันการกัดกร่อนภายในท่อได้ (Plastic Lining, Epoxy Coating, Calcium Aluminates (Fondu) Lining)
Last Update : 14:31:20 08/01/2016

Page View  14282  
Product Information :

Product Name:  
ท่อคอนกรีตชนิดสปัน CCM
Product Category:   ก่อสร้างและโยธา
Product Sub-Category:   ท่อคอนกรีต
Brand:   บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   - ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสปัน (Spun RC Pipe) ท่อผลิตโดยระบบการหมุน (Spun) เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ความคลาดเคลื่อนทางมิติและความยาวต่ำ สามารถผลิตท่อได้ยาวถึง 5 เมตร ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตตามมาตรฐาน BS556, BS5911 Part 100 เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเสียที่ต้องการคุณภาพสูงไม่รั่วซึม
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by CHUSIN CONCRETE CO.,LTD.
Tel. 02-9709447  Fax. 02-5511722  Website. www.chusinconcrete.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login