หนังสือวารสาร
Model : nuntapun
Last Update : 14:28:00 19/09/2009
Web Desing Package
Model : nuntapun
Last Update : 14:24:11 19/09/2009
การ์ดเชิญ, การ์ดอวยพร, ส.ค.ส.
Brand : nuntapun
Model : -
Last Update : 10:24:20 19/09/2009

Page View  8411  
Product Information :

Product Name:  
โปสเตอร์ / Poster
Product Category:   กระดาษและสิ่งพิมพ์
Product Sub-Category:   โรงพิมพ์
Brand:   nuntapun 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
บริการ 
     
 

 

 รูปแบบและลักษณะ
งานพิมพ์ขนาดใหญ่เป็นลักษณะแผ่นเดียว

ขนาด:

โดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ
31x43 นิ้ว, 24x35 นิ้ว มาใช้พิมพ์

กรณีใช้กระดาษขนาด 31x43 นิ้ว
ขนาด 15 x 21 นิ้ว
ขนาด 10.1/4 x 15 นิ้ว
ขนาดอื่นอาจเหลือเศษทำให้เปลืองกระดาษ

กรณีใช้กระดาษขนาด 24x35 นิ้ว
ขนาด A2 หรือ 16.5 x 23.1/2 นิ้ว
ขนาด A3 หรือ 11.3/4 x 16.5 นิ้ว
ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว
ขนาด A5 หรือ 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว
ขนาด A6 หรือ 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว
ขนาดอื่นอาจเหลือเศษทำให้เปลืองกระดาษ

กระดาษ
กระดาษอาร์ต 160 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษกล่องแป้ง

ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4สี หรือตามต้องการ
credit by:www.rongpim.com

รายละเอียด: โปสเตอร์
 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้เพียงกระดาษ 1 แผ่นในการสื่อสาร การออกแบบจึงต้องใช้ภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู้คน การเลือกใช้สีต้องสะดุดตาและมองเห็นได้ง่ายจากระยะไกล รวมทั้งข้อความต้องกระชับไม่ยื้ดเยื้อ นอกจากนั้นความแปลกในการ Design ของโปสเตอร์ก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงความสนใจได้เช่นกัน
 สิ่งเหล่านี้นันทพันธ์พริ้นติ้งพร้อมที่จะดูแลแทนท่านเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของท่านประสบความสำเร็จ

ขนาดโปสเตอร์ที่นิยม
15”x 21”
10.25”x 15”
17”x 23.5”(A2)
11.75”x 17”(A3)
8.25”x 11.75”(A4)

ขนาดกระดาษที่เหมาะสม
กระดาษปอนด์ 100 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ท 120 แกรมขึ้นไป

Tips ควรเตรียมสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดให้พร้อมรวมไปถึงข้อความ รูปภาพ สีที่ต้องการใช้ และที่ขาดไม่ได้คือ Concept ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไป

 

© 2000-2008 CopyRight by Nuntapun Printting co., Ltd
Tel. 053 904528, 053 804908-9  Fax. 053-904528, 053-804958  Website. www.nuntapun.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login