เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
Carbon-13 benchtop NMR
Brand : Magritek
Model : Spinsolve Carbon
Spinsolve Carbon has outstanding resolution and unique sensitivity that enables the power of proton-carbon NMR in a benchtop instrument.
Last Update : 09:28:03 08/07/2020
Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
Brand : CEM
Model : Phoenix
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 ?C or High Capacity furnace.
Last Update : 09:33:13 03/07/2020
Gas Clean Filter
Brand : Agilent Technology
The Gas Clean Filter System delivers clean gases, reducing the risks of column damage, sensitivity loss, and instrument downtime.
Last Update : 09:36:04 02/07/2020
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand : Skalar
Model : San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 09:38:48 01/07/2020
Compact Mass Spectrometer
Brand : Advion
Model : Expression
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist?s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics ? the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 15:20:40 30/06/2020

Page View  18749  
Product Information :

Product Name:  
TLC Plate Reader
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่อง Mass Spectrometer
Brand:   Advion 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Plate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS. TLC/CMS is the Lastest Technology of TLC/HPTLC technic.
     
 

Plate Express

Direct Mass Analysis from TLC Plates

Provides simple, automated MS analysis in seconds,

directly from TLC plates


Plate Express™ is a device that provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, combined with Advion’s expression® compact mass spectrometer (CMS) creating a technique known as TLC/CMS. Using this technique chemists can quickly and confidently identify products even in complex mixtures without additional sample preparation.

TLC/CMS is the Lastest Technology of TLC/HPTLC technic. 

  • Identify spots in
  • Avoid the risk of overloading the mass spectrometer – TLC spots contain the ideal amount of sample for mass spectrometry
  • Software controlled – spectra obtained within a few mouse clicks
  • Simplify the process of obtaining spectra – ideal for multi-user labs

TLC/CMS: Push-Button

Analysis of TLC

PlatesPlate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS.

Thin-layer chromatography (TLC) is a routine, reliable method used in most chemistry laboratories, but traditional visualization techniques give no structural information on the TLC spots. Mass Spectrometry is a powerful technique for identifying spots, but traditional, manual steps involving scraping spots from the plate, extraction in suitable solvents and finally reconstitution in solvent appropriate for injection into the mass spectrometer (MS), make obtaining spectra difficult and time consuming.

The Plate Express is a device that provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/MS. Combined with Advion’s expression compact mass spectrometer (CMS) this becomes TLC/CMS. Using this technique, chemists can quickly and confidently identify products even in complex mixtures without additional sample preparation.

Results in

With the Plate Express TLC plate reader, users can now utilize TLC plates in a fast, efficient way.

With the Advion Plate Express you can:

  • Identify spots in
  • Avoid the risk of overloading the mass spectrometer
    • TLC spots contain the ideal amount of sample for mass spectrometre
  • Simplify the process of obtaining spectra - ideal for multi-user labs
  • No scraping TLC spots
 

© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login