ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ขนาด 18 ออนซ์
Brand : NASCO
Model : B01065WA
ความจุ: 18 ออนซ์ (532 มิลลิลิตร) ขนาด : 11.5 x 23 เซนติเมตร, หนา 0.064 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 500 ใบ/1กล่อง
Last Update : 14:15:34 15/07/2015
เครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Brand : ecoTechnic
Model : ecoTop
Above Grade Oil/Water Separator The clear idea.
Last Update : 13:53:50 15/07/2015
ADI On Line Analyser
Brand : applikon
Model : ADI 2011, ADI 2013, ADI 2014, ADI 2020 & 2015
เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ค่าทางเคมี ที่เราต้องการทราบในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประเภทต่าง ๆ
Last Update : 13:42:41 15/07/2015
ถุงเก็บตัวอย่าง
Brand : Nasco
Whirl-PAK Sterile Laboratory Sample Bags
Last Update : 11:04:39 15/07/2015
เทคโนโลยีการกรองด้วย Ultrafiltration Membrane
Brand : TRISEP
Successful Operation on Wastewater, Surface Water and Potable Water 􀀹 Specially formulated, 0.05 micron, hydrophilic membrane chemistry allows for backflushing capabilities 􀀹 Completely re-engineered spiral wound membrane for high flow, high solids applications delivers feedwater and aeration more efficiently 􀀹 Air Scour & Backflushing minimize membrane fouling 􀀹 Submersible, negative pressure design 􀀹 High flow, low energy design minimizes fouling potential 􀀹 No risk of fiber breakage
Last Update : 14:11:00 24/08/2010

Page View  8764  
Product Information :

Product Name:  
ADI On Line Analyser
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   ระบบบำบัดน้ำเสีย
Brand:   applikon 
Product Type :   บริการ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ค่าทางเคมี ที่เราต้องการทราบในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประเภทต่าง ๆ
     
 

ADI On Line Analyser เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ค่าทางเคมี ที่เราต้องการทราบในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการควบคุมค่าทางเคมี หรือจะใช้สำหรับวิเคราะห์น้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถวัดค่าสารเคมีได้หลายค่า เช่น PHOSPHATE, AMMONIA, PHENOL, NITRATE, COD ฯลฯ ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ได้โดยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีมาตรฐานทั้ง 3 วิธี คือ 1. Titration 2. Calorimeter 3. Ion selective Model of the analyzer Model ของ ADI on line analyzer จะจัดแบ่งโดย วิธีในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1. ADI 2011 (Titrolyser) 2. ADI 2013 (Ion Analyser) 3. ADI 2014 (Process Colorimeter) 4. ADI 2020 & 2015 (Multi stream) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตาม Application ที่ต้องการ การทำงานของเครื่อง ADI Analyser หลังจากที่มีการติดตั้งแล้ว ADI จะทำทุกอย่างเหมือนกับที่เราปฎิบัติการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ แต่ให้ผลที่ถูกต้อง และรวดเร็วกว่า ดังนี้ 1. เก็บตัวอย่างน้ำจากจุดที่เราต้องการวิเคราะห์ เข้ามาที่ตัวเครื่อง 2. ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาม วิธีวิเคราะห์ในแต่ละ Model 3. รายงานผลการวิเคราะห์ที่ส่วนแสดงผล พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปยัง Computer, Printer, หรือส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุม ในเวลาเดียวกันได้

 

© 2000-2008 CopyRight by SIAMPOLLUTEK COMPANY LIMITED
Tel. 0-2747-8233  Fax. 0-2747-6185  Website. http://www.siampollutek.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login