แผนกเย็บ
Brand : Acme
Model : See detail
แผนกเย็บ
Last Update : 13:30:09 18/09/2007
แผนกเย็บ
Brand : Acme
Model : See detail
แผนกเย็บ
Last Update : 13:26:40 18/09/2007
Customer Reference
Brand : Acme
Model : See detail
LENSO,YMPPD,NOK,MUSASHI, UNICHARM,FUJITSU,ASAHI, MISUBISHI,ELECTRIC,SANDEN, SANDEN INTERCOOL,TEC,ARST, AGPT,TIK,Pioneer,Honeywell,Nikon, Nidec,Canon,Western,Digital,maxon
Last Update : 10:47:02 18/09/2007
แผนกสินค้าสำเร็จรูป
Brand : Acme
Model : See detail
แผนกสินค้าสำเร็จรูป
Last Update : 16:26:18 17/09/2007
แผนกปัก(เครื่องปัก15หัวTajima)
Brand : Acme
Model : See detail
แผนกปัก(เครื่องปัก15หัวTajima)
Last Update : 16:07:16 17/09/2007

Page View  10168  
Product Information :

Product Name:  
Customer Reference
Product Category:   สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย
Product Sub-Category:   Customer Reference
Brand:   Acme 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   LENSO,YMPPD,NOK,MUSASHI, UNICHARM,FUJITSU,ASAHI, MISUBISHI,ELECTRIC,SANDEN, SANDEN INTERCOOL,TEC,ARST, AGPT,TIK,Pioneer,Honeywell,Nikon, Nidec,Canon,Western,Digital,maxon
     
 

LENSO,YMPPD,NOK,MUSASHI,UNICHARM,FUJITSU,ASAHI,MISUBISHI ELECTRIC,SANDEN,SANDEN INTERCOOL,TEC,ARST,AGPT,TIK, TEC,ARST,AGPT,TIK,Pioneer,Honeywell,Nikon,Nidec,Canon,Western,Digital,maxon

 

© 2000-2008 CopyRight by Acme Garment Co.,Ltd.
Tel. 0-2954-7550-2  Fax. 0-2954-7553
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login