ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ชนิดพิเศษ
Brand : CHEMFORCE
Chemforce (GC ? 2001) เป็นน้ำมันเกียร์ อเนกประสงค์ที่ทนต่อแรงกดดันได้สูง เหมาะสำหรับใช้กับงานหนัก ทนน้ำ ลดการสึกหรอ และการเสียดสีระหว่างโลหะต่อโลหะ ทำให้ระบบการทำงานของเกียร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เคลือบ และเกาะติดผิวโลหะ ได้ดีเยี่ยมแม้ขณะหยุดงาน ใช้ได้กับเกียร์ปิดทุกประเภทผสมด้วยหัวเชื้อพิเศษที่ขจัดการเกิดฟองอากาศ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อซีลได้ ช่วยป้องกันการเกิดกาก และยางเหนียวเมื่อน้ำมัน ได้รับความร้อนป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ไม่รวมตัวกับน้ำ เหมาะสำหรับเครื่องจักรในโรงงาน
Last Update : 17:43:29 17/03/2017
ผลิตภัณฑ์น้ำยาป้องกันตะกรัน สนิมในระบบบอยเลอร์ และป้องกันการกัดกร่อนในท่อไอน้ำ
Brand : CHEMFORCE
Chemforce (512) เป็นน้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม และการกัดกร่อนในระบบบอยเลอร์และท่อไอน้ำ ป้องกันปัญหาเกิดจากตะกรันอุดตัน ใช้ง่าย สะดวก และประหยัด น้ำยาจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบภายในของบอยเลอร์ ไม่กัดกร่อน และไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะใช้กับบอยเลอร์ ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ๆ ที่มีแรงดันสูงและใช้ไอน้ำสำหรับการผลิตมาก
Last Update : 17:30:53 17/03/2017
ผลิตภัณฑ์น้ำยาป้องกันตะกรันและสนิมในระบบเครื่องทำความเย็น
Brand : CHEMFORCE
Chemforce (511) เป็นน้ำยาป้องกันตะกรันสนิม และการกัดกร่อนในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์หรืออีแวปขนาดใหญ่ น้ำยาจะช่วยปรับค่า pH ของน้ำในระบบให้ได้ตามเกณฑ์และควบคุมค่าความกระด้างของน้ำในระบบให้ลดลง ลดปัญหาเรื่องการเกิดตะกรัน ช่วยลดการอุดตันของตะกอนตามท่อและแผงกระจายละอองน้ำ ตะกอนจะรวมตัวกันอยู่ในอ่างรับน้ำ ซึ่งจะปล่อยทิ้งทางท่อระบายน้ำทิ้งของระบบ น้ำยายังมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนตามท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในระบบที่เป็นโลหะ
Last Update : 17:24:49 17/03/2017
ผลิตภัณฑ์น้ำยาฟู้ดเกรดป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อไอน้ำ
Brand : CHEMFORCE
Chemforce (509) น้ำยาฟู้ดเกรดใช้ป้องกันการกัดกร่อนและสนิมในระบบท่อไอน้ำ ซึ่งใช้ไอน้ำในการผลิตเกี่ยวกับอาหาร และไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค การกัดกร่อนภายในบอยเลอร์ เกิดจากออกซิเจนที่ละลายปนอยู่ในน้ำที่ป้อนเข้าไปในบอยเลอร์ ยิ่งมีก๊าซออกซิเจนอยู่ในน้ำมาก การเกิดสนิมกัดกร่อนก็ยิ่งเกิดขึ้นมาก และยังกระทบถึงระบบไอน้ำด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ การกัดกร่อนจึงเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดการเสียหายอย่างมาก ดังนั้นน้ำยา Chemforce (509) เป็นน้ำยาสูตรสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่กำจัดออกซิเจนให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย สะดวก น้ำยาเป็นน้ำไม่ต้องผสมหลายขั้นตอน เติมผสมลงในบอยเลอร์ได้เลยนอกจากนี้ น้ำยา Chemforce (509) ยังทำหน้าที่ควบคุมค่า pH ให้อยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีอีกด้วย
Last Update : 17:19:33 17/03/2017
ผลิตภัณฑ์น้ำยาป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในระบบชิลเลอร์
Brand : CHEMFORCE
Chemforce (508) น้ำยาป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในระบบชิลเลอร์หรือระบบปิด โดยทั่ว ๆ ไปปัญหาซึ่งพบมากในระบบชิลเลอร์ส่วนใหญ่ จะเกิดจากสนิมและการกัดกร่อน ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการรั่วซึมหรืออุดตัน ตามวาล์ว ตามท่อต่าง ๆ สร้างความเสียหายเสียเวลาและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก Chemforce (507) เป็นน้ำยาชนิดเข้มข้น ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมและรักษาน้ำภายในระบบชิลเลอร์ หรือระบบปิดทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไม่ต้องเติมน้ำยาบ่อย ๆ
Last Update : 17:15:25 17/03/2017
โฟรตรอน shake!
Last Update : 09:39:24 25/07/2013
Fortron Man
Last Update : 09:14:52 12/04/2013

Page View  1299  
Product Information :

Product Name:  
ผลิตภัณฑ์น้ำยาฟู้ดเกรดป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อไอน้ำ
Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   อุตสหกรรม
Brand:   CHEMFORCE 
Product Type :  
Short Description :   Chemforce (509) น้ำยาฟู้ดเกรดใช้ป้องกันการกัดกร่อนและสนิมในระบบท่อไอน้ำ ซึ่งใช้ไอน้ำในการผลิตเกี่ยวกับอาหาร และไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค การกัดกร่อนภายในบอยเลอร์ เกิดจากออกซิเจนที่ละลายปนอยู่ในน้ำที่ป้อนเข้าไปในบอยเลอร์ ยิ่งมีก๊าซออกซิเจนอยู่ในน้ำมาก การเกิดสนิมกัดกร่อนก็ยิ่งเกิดขึ้นมาก และยังกระทบถึงระบบไอน้ำด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ การกัดกร่อนจึงเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดการเสียหายอย่างมาก ดังนั้นน้ำยา Chemforce (509) เป็นน้ำยาสูตรสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่กำจัดออกซิเจนให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย สะดวก น้ำยาเป็นน้ำไม่ต้องผสมหลายขั้นตอน เติมผสมลงในบอยเลอร์ได้เลยนอกจากนี้ น้ำยา Chemforce (509) ยังทำหน้าที่ควบคุมค่า pH ให้อยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีอีกด้วย
     
 

CHEMFORCE HEATING AND FOOD STEAM BOILERS WATER TREATMENT
ผลิตภัณฑ์น้ำยาฟู้ดเกรดป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อไอน้ำ

วิธีใช้

Chemforce (509) ควรใช้ควบคู่กับน้ำยา Chemforce (504) น้ำยาป้องกันตะกรันสนิมและการกัดกร่อนในบอยเลอร์ โดยใช้ในอัตราส่วนน้ำยา Chemforce (509) 1 ลิตร ต่อน้ำที่หมุนเวียนในระบบบอยเลอร์ 750 ลิตร น้ำในระบบซึ่งเติมน้ำยาทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวนี้ ค่า pH ควรจะอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 10.5 ? 11.5 (เช็คจากน้ำ Blowdown)

 

© 2000-2008 CopyRight by FORCE INTERNATIONAL CO.,LTD.
Tel. 02-961-3717-8  Fax. 02-961-3716  Website. www.force.co.th / www.forceintermart.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login