Piping Analysis
Model : AutoPIPE
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:51:18 25/09/2002
Casting Simulation
Model : CASTCAE
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:49:58 25/09/2002
3D Mechanical Design
Model : FabriWIN
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:46:07 25/09/2002
3D Mechanical Design
Model : SolidWorks Products
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:44:38 25/09/2002
3D Mechanical Design
Model : SolidWorks Products
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:36:15 25/09/2002

Page View  19409  
Product Information :

Product Name:  
3D Piping Design
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   คอมพิวเตอร์
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
บริการ 
Short Description :   CAD,CAM, CAE, COMPUTER
     
 
3D Piping Design ISOGEN เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำ Isometrics Drawing แบบอัตโนมัติบนมาตรฐานอุตสาหกรรม ของระบบ Plant Design ที่สามารถจัดทำพวก Fabrication, System และErection Isos ที่สร้างแบบอัตโนมัติจาก 3D model และใน IsoGEN เองยังมีลูกเล่นมากมายที่สามารถปรับแต่งได้ ก่อนที่จะออกงาน หรือ Isometrics Drawing ด้วยการปรับ Option Switches และConfiguration Files เป็นต้น Standard AutoISOGEN Features AutoISOGEN มีการออกแบบขอบเขตการทำงานร่วมกับ AutoPLANT Piping หรือบนพื้นฐาน AutoCAD Program และOMNI-PIPE หรือบนพื้นฐาน Micro-Station Program สำหรับการดึง 3D Model มาใช้งาน โดยสามารถควบคุมขนาดกระดาษ และหน่วยการให้ขนาดสำหรับ Drawing ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์อื่นๆ มากระทำร่วม ซึ่งจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการใช้งาน เพื่อทำ Isometrics ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน AutoISOGEN Plus Features ISOGEN Server และAutoISOGEN Plus นั้นมีความสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้อย่างเต็มที่เหมือนกันทุกอย่าง เช่น การทำ Configuration และCustomization Options เป็นต้น ISOGEN Server เป็นโปรแกรมที่มีการควบคุมการทำงานได้นั้น โดยใช้ Hardware lock เท่านั้น ซึ่งจะได้เพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ที่จะสร้าง Isometrics Drawing จาก Piping 3D Model และยังสามารถรับการ Export จาก Workstations อื่นๆ มาทำ Drawing ได้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นการเหมาะสำหรับระบบที่เป็นองค์กร AutoISOGEN Plus มีความมุ่งเน้นการทำงานต่างๆ สำหรับการได้มาของ Isometrics Drawing ที่เหมือนกับ ISOGEN Server ทุกอย่าง เพียงแต่การทำงานจะทำได้เฉพาะบนแต่ละ Modeling Workstation เท่านั้น ด้วยความแตกต่างเพียงอย่างเดียวเท่านี้ของ Products สองตัวนี้ AutoISOGEN Plus จะไม่สามารถทำการ Process Data หรือการส่งข้อมูลไปยัง Workstations อื่นๆได้เลย Option Switches มี Option Switch ประมาณ 140 ค่าได้ ที่มีไว้ให้ใช้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขกับสิ่งที่จะให้แสดงบน Isometrics Drawing ที่สร้างออกมา ซึ่งใน Switch นี้มีองค์ประกอบต่างๆ มากมายของรายการของข้อมูลที่สามารถเปิด และปิด Weld หรือ Spool Numbers และการควบคุมรูปร่างหน้าตาของ Tag หรือBoxes ของ Numbers เหล่านี้ เป็นต้น Option Switch มีการค่าต่างๆ มากมายที่เก็บเป็น Configure ของการให้ขนาดใน Isometrics ได้ ตามตัวอย่างรายการด้านล่างดังนี้ - ต้องการให้รวม Gaskets หรือไม่ในขณะให้ขนาดสำหรับอุปกรณ์หน้าแปลน - การวางค่าการบอกขนาดอยู่ด้านบนของเส้น Dimension line - การเลือกใช้ชนิดการลาดเอียงของการบอกขนาด Slope dimension เช่น มุมเป็นองศา, อัตราส่วน, เปอร์เซ็นต์, นิ้วต่อฟุต และมิลิเมตรต่อเมตร - การบอกขนาดที่ตำแหน่งศูนย์กลางของ Valves หรือไม่ โดยมีทั้ง- การให้แบบ Bore Size หรือEnd condition ก็ได้ - สามารถละเว้นการให้ขนาดบน Bore branches ที่เล็กได้ แต่จะแสดงในตำแหน่งเหมาะสมกว่า - ต้องการใช้ Overall dimension หรือไม่ สำหรับการควบคุมพวก Crossing tees, Olets, Valves เป็นต้น - สามารถกำหนดการให้ขนาดของค่าระยะ Standout ได้ การควบคุมค่าบอกขนาดในแนวดิ่ง แนวนอน และระดับ หรือทั้งสองอย่างก็ได้ - การควบคุมการวาดแนวลาดเอียงที่เป็นสามเหลี่ยม และHatching เป็นต้น Title Block, Drawing Border and Material List Customization ? สามารถประยุกต์การใช้เอา Title block, Drawing border และMaterial list มาใส่ใหม่ได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังสามารถปิด Title block/Drawing border ของ Standard เก่าเพื่อที่จะวางของใหม่ลงไปทับร่วมกับ Logos ใหม่ก็ได้ และยังมีการกำหนดตำแหน่งข้อความในส่วนของ Project number หรือTest pressure ที่ใส่ให้แบบอัตโนมัติได้ทุกครั้งที่สร้างทำ Drawing ด้วย ? เหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือว่าจะเอามาใช้กับหน่วยงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร สำหรับ ISOGEN Application นี้คือ ต้องมีทักษะ และประสบการณ์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำได้ เพราะทาง Rebis มี Service Group ที่เตรียมพร้อมจะอบรม Training หรือให้คำปรึกษา สำหรับการนำไปใช้งานครั้งแรกให้ก่อน ? สามารถกำหนดหน้าตาการแสดงผลของ Material list ได้ด้วยการกำหนด Fields ที่ต้องการแสดงในการบ่งบอกของอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยหัวข้อหรือ Heading ที่ต้องการได้ตามใจ เป็นต้น และสามารถส่งMaterial list ที่ได้นี้ด้วยการ Export ในรูปแบบ ASCII file ออกไปเพื่อ Import ไปใช้ยังหน่วยแผนกที่จัดการเกี่ยวกับ Material หรือไปสู่ฝ่ายจัดการ เพื่อสั่งซื้อของ เป็นต้น Drafting Standards มี Options ต่างๆอีกมาก ที่ยอมให้เข้าไปควบคุมปรับเปลี่ยนได้ เช่น Layer, Line thickness และColor ของ Isogen isos ที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์ Pipe ที่วางบนชื่อ Layerที่กำหนด หรือจะอุปกรณ์ Valves ที่ใช้มาตรฐานการเขียนของคุณเองที่มีการควบคุมความหนาเส้น หรือการแปรผันเส้นความหนาโดยใช้เป็นขนาดเส้น ดังนั้นเช่น การเขียน Main Pipeline ภายในเส้นจะมีเส้นที่มีความหนาแบ่งย่อยอยู่ด้วย แต่ถ้าพวก Drains และVents เส้น Line จะบางกว่า เพื่อบอกถึงความแตกต่าง และที่ Elbows ก็ยังมีรูปแบบการแสดงถึงข้องอให้เลือกสองอย่างคือ Rounded และSquare เป็นต้น Symbol Customization ถ้าคุณไม่ชอบมาตรฐานสัญลักษณ์ที่ให้มาในเบื้องทั้งหมดแล้วไม่เป็นไร สามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามที่คุณต้องได้ โดยสัญลักษณ์ที่ใช้งานจริงๆ อาจจะไม่เหมือนกันในโปรแกรมนี้ แต่ก็สามารถแก้ไขใหม่ได้ เช่น Pipe Support หรือ Clamped Connections โดยการใช้ ISOGEN Symbol Editor ที่สามารถเขียนมาตรฐานของคุณทับยังมาตรฐานสัญลักษณ์ของเดิมได้ทันที
 

© 2000-2008 CopyRight by APPLICAD COMPANY LIMITED
Tel. 0-2744-9045-8  Fax. 0-2744-9049  Website. http://www.applicadthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login