Piping Analysis
Model : AutoPIPE
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:51:18 25/09/2002
Casting Simulation
Model : CASTCAE
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:49:58 25/09/2002
3D Mechanical Design
Model : FabriWIN
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:46:07 25/09/2002
3D Mechanical Design
Model : SolidWorks Products
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:44:38 25/09/2002
3D Mechanical Design
Model : SolidWorks Products
CAD,CAM, CAE, COMPUTER
Last Update : 23:36:15 25/09/2002

Page View  9434  
Product Information :

Product Name:  
2D DRAFTING
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   คอมพิวเตอร์
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
บริการ 
Short Description :   CAD, CAM, CAE, COMPUTER
     
 
2D DRAFTING AutoCAD Mechanical คือ ซอฟท์แวร์ AutoCAD ที่เพิ่มขีดความสามารถหลาย ๆ อย่าง สำหรับการเขียนแบบ และออกแบบ เครื่องกล โดยมีคุณสมบัติดังนี้ Increase 2D Design Productivity ? ผู้ใช้สามารถทำงานในประเภทนี้ได้ง่ายขึ้น และมีความคล่องตัวมากขึ้น บนงานด้าน Mechanical ที่มีรายการต่างๆ ทาง Dialog box ให้ใช้ได้ง่าย ๆ สำหรับเลือกใช้ชิ้นงานในมาตรฐานต่างๆ และในแง่ของการคำนวณทางวิศวกรรม หรือ Engineering Calculations และชิ้นส่วนมาตรฐาน หรือ Standard Parts และการสร้างเพลา หรือ Shaft Generator และ Dialog box อื่นๆที่ทำงานคล้ายอย่างด้วย เช่นตัว Drawing Borders และ Title Blocks และนอกจากนี้ยังมีการทำรายการตรวจสอบ หรือ Revision List ที่คุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ Drawing ของคุณได้ ? มีระบบจัดการของ Layer ที่ดีสำหรับ Object ต่างๆที่ใช้ใน Layerเหล่านั้นแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นระบบที่อิสระสำหรับการ Drafting Parts และการประกอบชิ้นส่วน Assemblies ? มีคำสั่งการประกอบชิ้นส่วน Assemblies สำหรับ 2D ที่มีลักษณะการสร้างภาพที่ซ่อนเส้นที่ถูกบังด้วย หรือ Hidden line ให้ทันที และสามารถทำการขยายรายละเอียด หรือ Detailing ของชิ้นงานในจุดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถบ่งบอกชิ้นงานที่ต้องการแสดงได้ด้วย ? มีคำสั่ง หรือ Power Commands ที่ง่ายต่อการเข้าไปปฏิบัติร่วมด้วย ที่ตรงกับความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการนั้นๆ เช่น คำสั่ง Power Edit เป็นคำสั่งหนึ่งสำหรับการแก้ไขตัว Object หรืออีกทางเลือกหนึ่งของการใช้คำสั่งนี้คือการ Double-Click ก็ได้ และคำสั่ง Power Copy สามารถเลือกการคัดลอกของตัว Objects และพวกที่มี Attributes ได้ด้วย และคำสั่ง Power Update ที่คอยควบคุมการปรับปรุงข้อมูลของชิ้นงาน และรายละเอียดรูได้ทันที และถัดมาเป็นคำสั่ง Power Recall ที่เป็นการง่ายต่อการทำ Object นั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการแปรผันค่าได้ เช่น สกรูหนึ่งชนิด แต่สามารถทำได้หลายขนาด ? มี Mechanical line object สำหรับ Object ที่เป็น Mechanical สามารถแสดงแทนเป็นเส้นได้ ที่เรียกว่า Centerline และ Breakline ที่ง่ายต่อการเรียกใช้จากเมนู แทนที่จากการเขียน ? มีการทำลวดลายที่มีความฉลาด หรือ Intelligent Hatching ที่สามารถเพิ่มเติมได้อย่างทันใจจาก Toolbar หรือ Menu และผ่าน Dialog Box ก็ได้ Engineering Calculations tool ? สามารถวิเคราะห์แบบ 2D finite-element analysis ในที่นี้ได้เลย ที่ชื่อย่อว่า 2D FEA สามารถคำนวณภาระ หรือ Loading ในลักษณะแบบอยู่คงที่ได้ หรือ Static และยังสามารถใส่จุดรองรับ หรือ Supports บนชิ้นส่วน ที่เป็นแบบต่างๆ เช่นแบบเคลื่อนที่ได้ Movable และแบบ Fixed ก็ได้ และสามารถระบุจุดของความเค้น หรือ Stress Points และแบบ Line Force และแบบพื้นที่ Area ได้ด้วย โดยผลลัพธ์นั้นจะมีการแสดงการเคลื่อนที่ของเส้นกราฟให้เห็นด้วย ? มีการคำนวณ Moment of Inertia และ Deflection Modeling ที่จะเป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลา ในการวิเคราะห์ Beam ของทางวิศวกรรม ? มีการคำนวณเพลา หรือ Shaft Calculations ที่ประกอบไปด้วย Deflection Line ,Bending Moment ,Torsion Moment ,Support Force, Torque Rotation Angle, Equivalent Tension และ Safety Factor เป็นต้น ? มีการคำนวณ Bearing Calculations ที่ประกอบไปด้วย Load และอายุการใช้งาน หรือ Life Ratings ? มีการคำนวณ Screw Calculations ที่ช่วยให้คุณเลือกขนาดของสกรูที่ควรใช้อย่างเหมาะสม บนเงื่อนไข เช่น แรง Force ,วัสดุ Material และวิธีการกวดขันสกรูด้วยการระบุ เป็นต้น Machinery System Generators ? Shaft Generator เป็นรวมเครื่องมือสำหรับการสร้างทุกอย่างในรูปแบบที่เป็นทรงตัน โดยเรียกว่าเพลา ที่พร้อมกับการสร้างภาพด้านหน้า และด้านข้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ ? สามารถใช้ Spring Generator เพื่อการเลือกการทำงานต่างๆ เช่น Calculations, Insert compression springs, Extension springs และ Belleville spring washers ตามที่ระบุใน Spec Forms ? สามารถใช้ Belt and Chain Generator เพื่อใช้สำหรับการสร้างระบบโซ่ Chain-ฟันเฟือง Sprocket และระบบสายพาน Belt-มู่เลย์ Pulley และยังสามารถคำนวณหาความยาวที่เหมาะสม สำหรับโซ่ และสายพาน ด้วยการแสดงการประกอบตามที่คุณออกแบบได้ ? สามารถใช้ Cam Generator เพื่อใช้สร้าง Cam Plate และCylindrical Cams ภายใต้กรอบของเงื่อนไขที่คุณต้องใส่ เกี่ยวกับความเร็ว Velocities และความเร่ง Accelerations เป็นอย่างมาก Production Drawing Creation ? มี Balloons และBill of Materials ที่สร้างได้ง่ายจากระบุด้วยคำสั่งเพียงแห่งเดียว และสามารถรองรับรายการ Parts ได้หลาย ๆตัว และมีรายการของการสรุป และรายการของตำแหน่ง และการสร้างหน้าตาของ Report โดยมีเครื่องมือที่ทำได้ดีขึ้นใน AutoCAD Mechanical Version นี้ที่ทำได้สะดวกกับการ Configure และ Position พร้อมความทันสมัยในการสร้างที่ฉลาดกว่าแต่ก่อน ? มีลักษณะการคำนวณ Screw Calculation ที่ปรับปรุงได้ดีมากขึ้น โดยเห็นจากการใช้งานที่น่าใช้มากขึ้น หรือ New Interface ? สามารถทำขยายรายละเอียด หรือDetail View ที่สัมพันธ์กับ Original Drawing ที่สร้างได้โดยง่าย ๆ ตามเส้นรอบในพื้นที่ที่กำหนดของตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที พร้อมกับการกำหนดขนาดของการขยายก่อนจะนำไปใส่ลงในพื้นที่ หรือ Title ที่เตรียมไว้ ? ตัว Drawing Borders และ Title Blocks สามารถสร้างเพียงคำสั่งเดียว และเป็นเรื่องง่ายกับ การเข้าไปแก้ปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับผู้ใช้ ? มี Charts ของ Holes และ Coordinates ที่ง่ายต่อการสร้างเป็นรายการของ Parts ? สามารถแปลข้อความที่เป็นตัวหนังสือที่แตกต่างกันได้ถึง 17 ภาษา พร้อมกับ Language Converter ? มีการทำ Revision Control ที่สามารถตรวจสอบ Drawing และเพิ่มเติมบรรทัดของ Revision พร้อมกับความคิดเห็นลงบน Drawing แบบอัตโนมัติ Dimensioning ? มีความฉลาดกับการตอบสนองการบอกขนาด หรือ Dimension แบบอัตโนมัติ ต่อการเปลี่ยนแปลงของการบอกขนาดตัวอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีการลบ Dimension ตัวกลางในกลุ่มออกไป ระบบจะจัดการปรับ Dimension ที่เหลือตามลำดับของกลุ่มมันเองตามระยะ Gap ที่กำหนดไว้ทันที ? มีคำสั่ง Power Dimension ที่สร้างและแก้ไขตามชนิดงานที่ต้องการ เช่น Linear, Radial หรือ Diameter Dimension ที่ให้เข้าไปปรับรูปแบบ หรือเพิ่มเติมของ Fits ของงาน และค่า Tolerance ตามที่กำหนดได้ทันที ? สามารถบอกขนาดแบบอัตโนมัติ ที่เป็นแบบ Ordinate หรือ Baseline Dimension ที่โครงร่างของชิ้นงานที่จะสร้างไว้แล้วได้ทันที ? มีคำสั่งที่จัดการพวกการบอกขนาด หรือ Arrange Dimension ใหม่ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความลงตัว และถ้าเป็น Dimension ทั้งหมดก็ใช้ช่วงเวลาเวลาเพียงนิดเดียวสำหรับการปรับด้วยคำสั่งนี้ ? มีคำสั่งใหม่ที่ให้ปรับแนววาง Dimensions ในหลายๆตัวเข้ามารวมกันในแนวกันได้ และยังสามารถตัดเส้น Dimension line ที่ตัดผ่านกันให้เองด้วย เพื่อการจัดวางที่เป็นระเบียบ และสามารถใส่จุดตำแหน่งของการบอกขนาดใหม่บน Dimensions ที่มีอยู่แล้วได้ หรือถ้าจะรวม Dimension ที่เป็นแบบ Chain เป็นค่า Dimension อันเดียวก็ได้ Annotations ? มีการสร้าง และแสดงรายละเอียดสำหรับมาตรฐาน Hole, Fillets และ Chamfers ร่วมกับ Hole Note, Fillet Note และคำสั่ง Chamfer Notes ? เป็นการง่ายต่อการสร้างมาตรฐาน Mechanical Symbols ประกอบด้วย Surface Texture, Geometric Dimensioning, Tolerances, Targets และ Weld Symbols จาก Template ? สามารถสร้างรายละเอียด Fits ได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรฐาน Hole ? การสร้าง Balloons ที่ฉลาดมากขึ้น และการแสดง Leaders อื่นๆ ด้วยคำสั่ง Leader Command มาตรฐานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ? มาตรฐาน ANSI ของ Fasteners Join สำหรับพวก Screws, Washers และ Nuts เป็นต้น ที่มีมากถึง 600,000 ตัว ? Standard Features ที่มีเกือบ 8,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วย Center Holes, Undercuts, Keyways และมี Thread Ends ที่เป็นสัญลักษณ์การแสดงเกลียว ที่สามารถจัดการปรับและ ลบเส้นที่ถูกบังออกด้วยตัวมันเองแบบอัตโนมัติ เมื่อวางร่วมกับตัว Body ? Standard Holes ที่มีมากกว่า 20,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วย Through Holes, Blind Hole, Counterbored Holes, Countersunk Holes, Oblong Holes โดยทุกอย่างมี ความฉลาดที่จะจัดการปรับ และลบ เส้นที่ถูกบังให้เองอัตโนมัติ ? Standard Structural มี Steel Shapes ที่มี Shapes เป็นพันของ Catalog ต่างๆ ที่ประกอบด้วย U-, I-, T-, L- ,Z- Beams, Rectangular, Round Tubes, Rectangular Full Beams และ Round Bars ? มีคำสั่ง Power View ที่สามารถสร้างภาพของ View ถัดไปให้แบบอัตโนมัติ เช่น Side View หรือ Top View ของมาตรฐานชิ้นส่วนที่มีให้ใช้ ? มีลักษณะสร้าง Screw Connection ที่ยอมให้ใช้ในลักษณะงานประกอบ หรือ Assemblies ได้ โดยสามารถเลือกชนิดของ Screw, Washers และ Nut ที่ต้องการใช้ได้ถูกต้อง โดย AutoCAD Mechanical จะช่วยแสดงลักษณะหน้าตาของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน ที่ใส่ในส่วนประกอบของการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว Internet-Driven Design ? การใช้งานทุกอย่างของ AutoCAD 2000i ยังคงสามารถทำงานได้บน AutoCAD Mechanical 2000i ทุกประการ พร้อมกับการออกแบบใช้งานทาง Internet เข้ามาร่วมด้วย ? AutoCAD Mechanical Today การทำงานบน Windows ที่มีการเชื่อมโยงไปสู่ Web ทาง Internetได้อย่างสะดวกในทุกวันนี้ AutoCAD Mechanical จึงมีคำสั่งที่จะทำการจัดส่ง ข้อมูล Drawing ของเรา เข้าไป Post ไว้ที่ Host และเข้าไปนำสิ่งที่เป็นประโยชน์บน Internet มาใช้กับเราได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีดังนี้ - มีชิ้นส่วนมาตราฐานและชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรม นับแสน พร้อมให้คุณเรียกใช้งาน Update ตลอดเวลา - สามารถ Download Applications ต่างๆ ที่เป็น Add-on โดยทาง Autodesk ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือที่ทำงานกับ AutoCAD Mechanical 2000i - เป็น Web-Base ที่มีเครื่องมือสำหรับการจัดการแบบโครงการ หรือ Project ได้เป็นอย่างดี และพร้อมกับมีระบบความปลอดภัยของการจัดเก็บ Web files ที่เกี่ยวกับทีมงานของคุณตามวันเวลารอบโลกสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ - มีการ Online ข่าวสารข้อมูลต่างๆ บน Message Boards สำหรับด้าน CAD ที่คุณสามารถส่งการติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับทีมงานของคุณได้ทันที โดยไม่ต้องรอคิว หรือ E-mail Queue - Autodesk มี www.PointA.com สำหรับเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลที่ออกแบบการ Online ของ Autodesk เช่น ข่าวสารที่เป็นใช้งานของอุตสาหกรรม และ Product Support และ Discussion Groups และอื่นๆ โดยคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียน และเยี่ยมชมในตอนนี้ได้ทันที จาก Autodesk Home Page ? Online Meeting and Shared Sessions ในครั้งนี้จะพบว่า Autodesk ได้มีการสร้างเพิ่ม หรือ Built-in ตัว ms NetMeeting Client ที่ใช้ร่วมกันพิจารณา และการประชุม AutoCAD Mechanical 2000i ภายในกลุ่มในลักษณะที่เกิดขึ้น ณ. ตอนนั้น หรือ Real time ที่ควบคุมผ่านของการประชุมระหว่างบุคคลของทีมของคุณ เพื่อการทำ Redline และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือการดำเนินการตรวจสอบ ? Instant Web Linking and Publishing สามารถทำการสร้าง WEB page โดยเครื่องมือแบบ Wizard-base สำหรับวางตัว Drawing files และที่เป็นลักษณะของภาพในรูปแบบบนหน้า Web pages ที่ไม่ใช่ HTML coding ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หรือ ?Web expert? ที่สามารถทำได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับ Pages ของตัวเองได้ทันที และปรับปรุงได้เองแบบอัตโนมัติ และที่ดี กว่านั้น Pages ของคุณนี้ยังสามารถทำให้ไปอยู่ใน Intranet ขององค์กรของคุณก็ได้
 

© 2000-2008 CopyRight by APPLICAD COMPANY LIMITED
Tel. 0-2744-9045-8  Fax. 0-2744-9049  Website. http://www.applicadthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login