ระบบควบคุมการปรับตัว สำหรับการใช้งานความดัน (STP)
ระบบควบคุมการปรับตัวสำหรับการใช้งานความดัน (STP) Adaptive control system for pressure applications (STP)
Last Update : 09:13:15 21/12/2016
BELIMO Product Catalogue
BELIMO Product Catalogue 2016
Last Update : 10:32:58 01/04/2016
BELIMO Globe Valves
Globe Valves H2..X-S, 2-way, with internal thread H3..X-S, 3-way, with internal thread H6..W-SP, 2-way, with flange PN16 H7..W-S, 3-way, with flange PN16 H7..W-D, 3-way, with flange PN16
Last Update : 15:42:02 18/11/2015
H6..X..-S(P)2 Globe valve, 2-way, Flange, PN 25
Globe valve, 2-way, Flange, PN 25 ? For closed (high temperature) hot water and steam systems in the non-critical range ? For water-side modulating control of air-handling and heating systems
Last Update : 14:44:23 18/11/2015
BELIMO General Damper Actuator
BELIMO General Damper Actuator
Last Update : 16:05:26 19/09/2015
3-way mixing globe valve
Brand : CONTROLLI
Last Update : 10:39:34 20/02/2017
RCF-230D is a thermostat for controlling heating and/or cooling in a room via on/off outputs. It also has a function for three-speed fan control (for fan-coil).
Brand : REGIN
Model : RCF-230D
RCF-230D Room thermostat for fan-coil applications with on/off outputs. Intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
Last Update : 09:13:34 18/02/2017
RCF-230AD Room controller for fan-coil applications with two analogue 0...10 V DC outputs
Brand : REGIN
Model : RCF-230AD
RCF-230AD is a room controller intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
Last Update : 09:03:52 18/02/2017
RC-DO Room controller with display
Brand : REGIN
Model : RC-DO Room controller with display
RC-DO Room controller with display ? Awarded design ? Simple installation ? On/Off or 0...10 V control RC-DO is a room controller from the Regio Mini series intended to control heating and cooling in a zone control system.
Last Update : 09:03:22 18/02/2017
D6..W Butterfly valve with Wafer types
Brand : BELIMO
Model : D6200W ,D6250W, D6300W
Butterfly valve with Wafer types ? For open and closed cold and warm water systems ? For switching heat generators or cooling machines on and off
Last Update : 14:29:35 16/02/2017
Why choose the Belimo Energy Valve??
Last Update : 16:31:38 28/09/2016
Belimo Product Presentation
Last Update : 16:19:38 28/09/2016

Page View  3679  
Product Information :

Product Name:  
Huba Relative and differential pressure switch type 604
Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือวัด ทดสอบ และควบคุม
Brand:   Huba 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   The type 604 pressure switch is used as a ?p flow switch in ventilation ducts for the control of filters and fans, and in primary and secondary control systems for the control of air dampers. The 604 pressure monitoring switches are also ideally suited to protect heating coils from overheating and for monitoring industrial air cooling circuits.
     
 

 

 
Technical overview
Pressure range
Relative and differential                                                                                                                                                   0.2 ... 3 - 50 mbar
Operating conditions
Medium                                                                                                                                                                          Air and neutral gases
Temperature                                                                                                                 Medium / ambient                     -30 ... +85 ÀC                                                  Storage                                    -40 ... +85 ÀC
Tolerable overload on one side                                                                                    -30 ... +75 ÀC                            75 mbar
-30 ... +85 ÀC                           50 mbar
Materials in contact with the medium
Sensor                                                                                                                                                                           Silicon LSR 1)
Case                                                                                                                                                                               PC 10% GF
Cover                                                                                                                                                                              PC
Electrical overview
Switching load)
Resistive load                               5 A            at 250 VAC 4 A             at  30 VDC
Inductive 3)                                                             0.8 A             at 250 VAC                              
0.7 A             at  30 VDC
Contact system                                                                                                                                                                   Changeover switch
Service life                                                                                                                   mechanical                                > 106 switching cycles
Protection standard
Without cover                                                                                                                                                                  IP 00
With cover                                                                                                                                                                      IP 54 / IP 65
Repeatability
0.2 ...  3 mbar
μ 0.025 mbar
0.5 ...  5 mbar                                                                                                       μ 0.05 mbar
Setting range
1 ... 10 mbar
between
μ 0.05 mbar
5 ... 20 mbar                                                                                                       μ 0.05 mbar
10 ... 50 mbar                                                                                                       μ 0.15 mbar
Electrical connection
Screw terminals
AMP connectors                                                                                                                                                              6.3 mm
                                                                                                                                                                                         4.8 mm                                                          
Pressure connections
Pipe                                                                                                                                                                                  ± 6.2 mm
Inside thread                                                                                                                                                                   G ?
Installation arrangement
Recommendation (Factory set)          Vertical, pressure connections facing downwards
Horizontal, cover facing downwards - Switching points approx. 11 Pa lower than on scale Horizontal, cover facing upwards - Switching points approx. 11 Pa higher than on sclae
Tests / Admissions
DVGW acc. to DIN 1854
Electromagnetic compatibility                                                                                                                                        CE conformity acc. to EN 61326-2-3
EU conformity                                                                                                                                                                Low voltage directive 73/23/EWG
Gas appliance directive                                                                                                                                                 90/396/EWG CE 0085 A P0918
Weight
Without bracket                                                                                                                                                                ~   93 g
With combi-bracket type C                                                                                                                                              ~ 143 g

 

 
Order code selection table                                                                                                     604. X   X  X  X  X  X   X  X
Version Standard version 9              
ETL version E              
Setting range 0.2 ...  3 mbar                         20 ...  300 Pa                0.08 ... 1.2 inH2O       0.08 ... 1.2 inWC   0            
0.5 ...  5 mbar                         50 ...  500 Pa                  0.2 ...   2 inH2O         0.2 ...   2 inWC   1            
1 ... 10 mbar                       100 ... 1000 Pa                  0.4 ...   4 inH2O         0.4 ...   4 inWC   2            
5 ... 20 mbar                        500 ... 2000 Pa                     2 ...   8 inH2O            2 ...   8 inWC   4            
10 ... 50 mbar                      1000 ... 5000 Pa                     4 ... 20 inH2O            4 ... 20 inWC   5            
Scale Scala in mbar     0          
Scala in Pa     1          
Scala in inH2O     2          
Scala in inWC     6          
Without Scala                      (ratting plate in mbar)     3          
Without Scala                      (ratting plate in Pa)     4          
Without Scala                      (ratting plate in inH2O)     5          
Without Scala                      (ratting plate in inWC)     7          
Pressure connections Pipe ± 6.2 mm                     without pressure tip orifice       0        
Pipe ± 6.2 mm                     with pressure tip orifice on P2       1        
Inside thread G ?                without pressure tip orifice       2        
Inside thread G ?                with pressure tip orifice on P2       3        
Electronical connection Screw terminals         0      
AMP connector 6.3 mm         1      
AMP connector 4.8 mm         2      
Cover / Bracket With cover                           combi bracket type C        IP 54           0    
With cover                           bracket type A                   IP 54           1    
With cover                           bracket type B                   IP 54           2    
With cover                            without bracket                 IP 54           3    
Without cover                      combi bracket type C           5    
Without cover                      bracket type A           6    
Without cover                      bracket type B           7    
Without cover                       without bracket           8    
With cover                           combi bracket type C        IP 65           A    
With cover                           bracket type A                   IP 65           B    
With cover                           bracket type B                   IP 65           C    
With cover                            without bracket                 IP 65           D    
Connection kit Without             0  
With connection set (metal), 90À angled                       incl. tube 2 m long (Fig. 1)             1  
With connection set (plastic), straight                            incl. tube 2 m long (Fig. 2)             2  
Switching points (optional) Two factory set switching points                                  (please specify on order)               W
One factory set switching point high                            (please specify on order)               R
One factory set switching point low                              (please specify on order)               U
เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by HVAC SQUARE Co.,Ltd.
Tel. 020654393 , 0897725584  Fax. 021906418  Website. http://www.hvac.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login