เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
เกร็ดความรู้จากกรมสุขภาพจิต
Last Update : 09:41:32 17/09/2013
มาตรฐาน IP
การแบ่งระดับการป้องกัน (Degree of Protection) หรือ IP เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 40050/1980 และ IEC 529
Last Update : 09:32:44 24/12/2010
เพลทโพลีเอสเตอร์ยึดอุปกรณ์
Brand : Uriarte Safybox
เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Last Update : 16:44:03 24/04/2015
ตัวป้องกันการกดปุ่ม Emergency
Brand : Hi Box
Last Update : 16:40:00 24/04/2015
เพลทเหล็กยึดอุปกรณ์ในตู้
Brand : Uriarte Safybox
เป็นอุปกรณ์เสริมของตู้ไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์ เออาร์ที
Last Update : 16:34:08 24/04/2015
ตัวต่อตู้ BR
Brand : Uriarte Safybox
เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนโทรลไฟฟ้า บีอาร์-ไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Last Update : 16:30:57 24/04/2015

Page View  5720  
Product Information :

Product Name:  
เพลทโพลีเอสเตอร์ยึดอุปกรณ์
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   02.กล่องเทอร์มินอล แบบสกรู 4 มุม
Brand:   Uriarte Safybox 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
     
 
 

  
Product Related
แผ่นปิดและตัวต่อกล่อง
Brand name: Uriarte Safybox
Short Description: เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Product from: หจก. ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง
ตัวแขวนผนัง
Brand name: Uriarte Safybox
Short Description: เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Product from: หจก. ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง
ตัวต่อเพื่อเพิ่มความหนาของกล่อง
Brand name: Uriarte Safybox
Short Description: เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Product from: หจก. ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง
แผ่นหน้าต่างโพลีคาร์บอเนต
Brand name: Uriarte Safybox
Short Description: เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Product from: หจก. ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง
ตัวระบายความร้อน
Brand name: Uriarte Safybox
Short Description: เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับกล่องเทอร์มินอลไฟเบอร์กล๊าสโพลีเอสเตอร์
Product from: หจก. ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง
© 2000-2008 CopyRight by C.K.L. Polytec Engineering Ltd.,Part
Tel. 099-442-0909, 0-2101-5476  Fax. 0-2101-5476 ต่อ 1  Website. www.cklengineering.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login