เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
Automated Liquid Handling Station
Brand : Raykol/Reeko
Model : AutoPrep 200
Auto Prep 200 is an automated system which is design to prepare variety of liquid samples in the laboratory.
Last Update : 11:20:44 21/10/2019
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเกษตร
Brand : Picarro
Model : L2140-i
High-precision triple oxygen isotope research in water is finally simple and affordable. Streamlined, simple and simultaneous measurement of ?18O, ?17O, ?D and 17O-excess in liquids and vapor at the touch of a button.
Last Update : 09:37:10 16/10/2019
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand : Skalar
Model : San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 10:26:57 15/10/2019
TLC Plate Reader
Brand : Advion
Model : Plate Express
PlatesPlate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS.
Last Update : 10:02:35 11/10/2019
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Brand : CEM Corporation
Model : Liberty Blue
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 10:18:23 10/10/2019

Page View  16861  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   CEM Microwave
Brand:   CEM Corporation 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
     
 
CEM Corporation is transforming the way chemists perform peptide synthesis once again with the introduction of the Liberty BlueTM automated microwave peptide synthesizer. More than just a facelift, the Liberty Blue system has been designed for maximized speed and efficiency. With 4-minute cycle times and a 90% solvent reduction, no other peptide synthesizer on the market can even come close to the performance of the Liberty Blue. Couple with that unparalleled peptide quality along with greater flexibility and improved reliability, Liberty Blue is the system of choice for all your peptide synthesis needs.
 
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditions including:
 • Shorter reactions resulting in only 4-minute cycle times
 • Higher purity peptides than conventional synthesis
 • Use of standard, inexpensive peptide synthesis reagents
 • Synthesis of peptides impossible to synthesize under conventional conditions
 • License included allowing the use of microwave energy for both the coupling and deprotection steps
Advantages
 
LibertyBlueArtsy.gif

Remarkably Fast
 • 4 minute cycle time
 • Rapid reagent addition
 • Optimized synthesis methods
 • >80% time reduction compared to 1st generation microwave synthesizers
 • Difficult peptides such as A-beta in hours rather than days
 
Maximum Efficiency
 • Up to 90% solvent reduction
 • Less reagent usage
 • No priming required
 • Judicious use of solvent for washing
 • Accurate and precise reagent addition

Benefits of Microwave Control
 • Only system capable of using microwave energy for both the coupling and deprotection steps
 • Complete control over power, temperature and time for each step
 • Rapidly change temperature from one stage to the next
 • Easily synthesize peptides with temperature sensitive amino acids without unwanted side reactions

Peptide Sequence: GEQKLGAib*AibASEEDLG-NH2

Aib* Coupling at 75°c
Aib* Coupling at 95°c
Flexibility
 • Flex-add™ technology eliminates need for sample loops and allows infinite volume delivery options
 • Synthesis conditions (temperature, power, and time) can be controlled for each step of every amino acid cycle
 • 27 AA positions provides ample positions for unusual amino acids or reagents
 • Unlimited number of couplings with amino acid stock solutions
 • 3 reaction vessel sizes – 10, 30, and 125-mL to cover the full synthesis scale range
 • Scale range from 0.02 to 5 mmol
 • Resin loading option allows high throughput peptide synthesis
 • Optional cleavage accessory for rapid peptide cleavage and deprotection

libertyBlue_KMB.jpg
Simplicity
 • 50% fewer processing valves
 • Easy to use software with default methods
 • Straightforward method customization for unique peptides or reagents
 • Usage and reagent calculators make reagent preparation simple
 • Fast and easy system setup with a maximum of only 31 bottles to install on the system
Reliability
 • All valves are backpurged immediately after use eliminating the need for extra washing and preventing clogging issues
 • Reduced routine maintenance with fewer valves and the elimination of optical sensors for reagent addition
 • Flex-add technology is not susceptible for bubbles unlike optical sensor
 • Uninterrupted pathway allows fast and efficient purging
 • Pressure detection for all chemical transfers
 • Detailed run history and error reporting
 • Waste level detection
 • Best in class service and support 
Optional Accessories
 
Resin Loading Accessory
High Throughput Microwave Peptide Synthesis 
CEM Liberty Blue

To increase the throughput of the Liberty Blue system an optional modular resin loading option is available that will allow up to 24 peptides to be synthesized sequentially. The resin loader comes in a 12-position module with an additional 12-position module that can be coupled to it. With the rapid 4-minute cycle time along with the potential to synthesize 24 peptides unattended overnight, the Liberty Blue system provides throughput of peptides that is comparable to that of conventional high throughput systems but with considerably better purity.

Advantages of Fast Sequential Peptide Synthesis
 • Single Peptides Fast - 1 to 2 hours for standard length peptides
 • Less Complex Instrumentation - easier to maintain and operate
 • Eliminates Purification Bottleneck - purify peptides as soon as they are completed
 • Precise Control at each Step - unique methods can be run for each peptide
 • Higher Purity Peptides - reduces purification costs
 

Accent Peptide Cleavage System
525_photo_accent_beauty_disc_web.jpgIsolate Peptides Cleanly and in a Fraction of the Time

The Accent for Peptide Cleavage is an isolated liquid handling module designed for performing the peptide cleavage step with a Discover microwave as a stand-alone system. The isolated module provides the advantage of protecting the Liberty Blue system from the harsh reagents required for the cleavage all while allowing the use of microwave irradiation to provide high quality peptides in excellent yields in a fraction of the time.
 • Full peptide cleavage in 30 minutes or less
 • Microcleavage in as little as 2 minutes
 • Improved peptide purity
 • Increased peptide yield
 

© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login