ข้อมูลการใช้ ในกลุ่มเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว.. ที่เกษตรกรประทับใจมากที่สุด บอกต่อกันมากที่สุด
Last Update : 08:43:11 03/07/2012
ผลการวิจัยต่อการเจริญเติบโตของกล้ายางพารา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู หน่วยงาน : ภาควิชา ปฐพีวิทยา คณะ เกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
Last Update : 08:42:41 03/07/2012
ผลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้
เกษตรกรมั่นใจและต่างบอกต่อกันมากที่สุด..!!
Last Update : 08:41:38 03/07/2012
สูตรการใช้สารเสริมเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
สูตรการใช้สารเสริมเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
Last Update : 08:38:34 03/07/2012
เหตุผลที่คุณต้องเลือก... Veter Green (เวทเธอร์กรีน)
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คุณถึงต้องเลือกใช้ Veter Green (เวทเธอร์กรีน)
Last Update : 08:36:44 03/07/2012

ข้อมูลการใช้ ในกลุ่มเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี

Last Update: 11:54:31 08/05/2012
Page View (1086)

คุณสุนทร  ดีลี  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี

พันธุ์ข้าว หอมประทุม  ที่นา 19 ไร่  ได้ผลผลิต  23  เกวียน  40 ถัง (1,230 กิโลกรัม / ไร่) 
© 2000-2008 CopyRight by
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login