ข้อมูลการใช้ ในกลุ่มเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว.. ที่เกษตรกรประทับใจมากที่สุด บอกต่อกันมากที่สุด
Last Update : 08:43:11 03/07/2012
ผลการวิจัยต่อการเจริญเติบโตของกล้ายางพารา
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู หน่วยงาน : ภาควิชา ปฐพีวิทยา คณะ เกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
Last Update : 08:42:41 03/07/2012
ผลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้
เกษตรกรมั่นใจและต่างบอกต่อกันมากที่สุด..!!
Last Update : 08:41:38 03/07/2012
สูตรการใช้สารเสริมเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
สูตรการใช้สารเสริมเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
Last Update : 08:38:34 03/07/2012
เหตุผลที่คุณต้องเลือก... Veter Green (เวทเธอร์กรีน)
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คุณถึงต้องเลือกใช้ Veter Green (เวทเธอร์กรีน)
Last Update : 08:36:44 03/07/2012
ตามผลฟักทอง ข้างแปลงนา
Brand : Spirogreen (สไปร์โรกรีน)
Last Update : 18:13:23 07/08/2013
คุณเสาร์แก้ว จ.เชียงราย ผู้ใช้ Spirogreen
Brand : Spirogreen (สไปร์โรกรีน)
Last Update : 17:09:43 07/08/2013
สถานที่จัดจำหน่าย Spiro Green
Brand : Spiro Green
Last Update : 11:42:17 15/05/2013
คุณบุญเรือง เอี่ยมมา ผู้ใช้ Spirogreen
Brand : Spirogreen (สไปร์โรกรีน)
Last Update : 23:32:38 12/09/2012

ข้อมูลการใช้ ในกลุ่มเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี

Last Update: 11:54:31 08/05/2012
Page View (829)

คุณสุนทร  ดีลี  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี

พันธุ์ข้าว หอมประทุม  ที่นา 19 ไร่  ได้ผลผลิต  23  เกวียน  40 ถัง (1,230 กิโลกรัม / ไร่) 
© 2000-2008 CopyRight by VET Animal Delight Co., Ltd.
Tel. .ธณัชญพนธ์ 081-8169698 จีรยุทธ 081-6946757 ดารุณี 084-8041718  Fax. 02-4222312  Website. www.vetergreen.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login