ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)
ช่วยจัดการคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี RFID ค้นหา/ระบุตำแหน่งและรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาสูญเปล่าในการทำงาน สามารถใช้งานร่วมกับSoftware เพื่อจัดการWarehouseได้ มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานและการใช้งานภายในคลังสินค้าในแต่ละองค์กร
Last Update : 17:19:19 12/03/2012
ระบบยามตรวจการณ์
เป็นระบบตรวจการณ์หรือลาดตระเวณ ที่ทำงานโดยระบบRFIDและซอฟต์แวร์การจัดการงานลาดตระเวณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้จัดเส้นทางการตรวจการณ์และควบคุมการเคลื่อนทีออกจากที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแต่ละจุดตรวจของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Last Update : 16:50:29 12/03/2012
ระบบควบคุมการเข้าออก(ACCESS CONTROL)-OCS100
One Card Solutions, OCS ระบบควบคุมการเข้าออกแบบหลายประตู(Multi-Doors) ที่รวมชุดควบคุม/ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าออกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
Last Update : 11:12:34 08/03/2012
One Card Solution
ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆด้านRFIDที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียว(เลือกได้ทั้งแบบ EM card หรือ Mifare card)ทำงานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบได้จากส่วนกลางด้วยsoftware เดียวเช่นกัน ใช้ในอาคารเป็นการอ่านระยะใกล้ เมื่อนำไปใช้กับระบบที่จอดรถจะทำงานอ่านได้ระยะไกล 1-5 m. แล้วแต่สภาพแวดล้อม สามารถเลือกใช้บางระบบงานที่ต้องการและเพิ่มเติมได้ภายหลัง เริ่มต้นได้ง่ายและขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร
Last Update : 11:11:59 08/03/2012
RFID Inventory Control
With ACENTECH's RFID solution, inventory can be updated in real time without product movement, scanning or human involvement. Our fully automated system allows inventory status to be determined, and shipping & receiving documents to be generated automatically. The system could also trigger automatic orders for products that are low in inventory.
Last Update : 11:11:02 08/03/2012
BSC705
Brand : Acentech
Last Update : 15:24:39 02/03/2012
ACSZ-P3112
Brand : Acentech
Last Update : 15:22:58 02/03/2012
H703
Brand : Acentech
Last Update : 15:21:41 02/03/2012
H304
Brand : Acentech
Last Update : 15:20:21 02/03/2012
ACSZ-201D4W-IP
Brand : Acentech
Last Update : 15:18:41 02/03/2012

ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)

Last Update: 17:19:19 12/03/2012
Page View (1477)

ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)

ช่วยจัดการคลัง สินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี RFID  ค้นหา/ระบุตำแหน่งและรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาสูญเปล่าในการทำงาน สามารถใช้งานร่วมกับSoftware เพื่อจัดการWarehouseได้ มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานและการใช้งานภาย ในคลังสินค้าในแต่ละองค์กร เช่น

 • ระบบ RFID สำหรับติดตั้งบนรถ Forklift พร้อมVehicle Mount Mobile Computerที่รองรับการสั่นสะเทือนในการทำงานได้ดี
 • Mobile Reader สำหรับงานในที่แคบและคลังขนาดเล็กซึ่งไม่ใช้Forklift
 • Long range Mobile Reader สำหรับการตรวจนับสินค้าในระยะไกล
 • การเข้ารหัส RFID tag เพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลและป้องกันอ่านTagที่ไม่อยู่ในระบบ
 • มีระบบแสดงผลการขนย้ายสินค้าผ่านจุดตรวจเพื่อตรวจนับและขึ้นลงรถขนส่ง
 • สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ Software ที่มีอยู่
 • เสริมความสามารถได้ด้วยสัญญาณไฟ,เสียง และอุปกรณ์แขนกั้น
 • พร้อมงานบริการออกแบบ ดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆให้เข้ากับระบบงานที่ต้องการ

อุปกรณ์ที่ใช้งาน

Software for Warehouse Management System

 • Software Feature
 • Receiving
 • Directed Put away
 • Order Allocation
 • Directed Picking
 • Packing
 • Inventory Control
 • Cycle Counting
 • Docking Scheduling
 • Transaction Logging
 • Integrated Barcode/RFID Feature
 • Location Management
 • Easy Stock Adjustment
 • Manual / Transfer Purchase
 • Order Entry
 • Volumetric Location Capacity
 • FIFO / User Defined Picking Rules
 • Tracking by Lot, Serial, revision
 • Location Categories for Product Separation
 • Internal Physical Count Check
 • Flexible Min/Max Quantity Maintenance
 • Quantity allocation tracking for outbound orders
 • Manual / Transfer Requisitions generated by sales or request
 • Serial, Lot, Location, Expiration Date Tracking
 • Inbound and Outbound Transfer
 • Complete Audit Trail of Every Stock Movement
 • Delivery Task Management
 • Broken Management
 • etc.

SAP Interface Application

 • WMS
 • IM

 

  
© 2000-2008 CopyRight by ACENTECH (THAILAND). , LTD.
Tel. 02-743-2533-4  Fax. 02-743-2533 # 5  Website. www.acentech.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login