ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)
ช่วยจัดการคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี RFID ค้นหา/ระบุตำแหน่งและรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาสูญเปล่าในการทำงาน สามารถใช้งานร่วมกับSoftware เพื่อจัดการWarehouseได้ มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานและการใช้งานภายในคลังสินค้าในแต่ละองค์กร
Last Update : 17:19:19 12/03/2012
ระบบยามตรวจการณ์
เป็นระบบตรวจการณ์หรือลาดตระเวณ ที่ทำงานโดยระบบRFIDและซอฟต์แวร์การจัดการงานลาดตระเวณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้จัดเส้นทางการตรวจการณ์และควบคุมการเคลื่อนทีออกจากที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแต่ละจุดตรวจของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Last Update : 16:50:29 12/03/2012
ระบบควบคุมการเข้าออก(ACCESS CONTROL)-OCS100
One Card Solutions, OCS ระบบควบคุมการเข้าออกแบบหลายประตู(Multi-Doors) ที่รวมชุดควบคุม/ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าออกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
Last Update : 11:12:34 08/03/2012
One Card Solution
ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆด้านRFIDที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียว(เลือกได้ทั้งแบบ EM card หรือ Mifare card)ทำงานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบได้จากส่วนกลางด้วยsoftware เดียวเช่นกัน ใช้ในอาคารเป็นการอ่านระยะใกล้ เมื่อนำไปใช้กับระบบที่จอดรถจะทำงานอ่านได้ระยะไกล 1-5 m. แล้วแต่สภาพแวดล้อม สามารถเลือกใช้บางระบบงานที่ต้องการและเพิ่มเติมได้ภายหลัง เริ่มต้นได้ง่ายและขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร
Last Update : 11:11:59 08/03/2012
RFID Inventory Control
With ACENTECH's RFID solution, inventory can be updated in real time without product movement, scanning or human involvement. Our fully automated system allows inventory status to be determined, and shipping & receiving documents to be generated automatically. The system could also trigger automatic orders for products that are low in inventory.
Last Update : 11:11:02 08/03/2012
BSC705
Brand : Acentech
Last Update : 15:24:39 02/03/2012
ACSZ-P3112
Brand : Acentech
Last Update : 15:22:58 02/03/2012
H703
Brand : Acentech
Last Update : 15:21:41 02/03/2012
H304
Brand : Acentech
Last Update : 15:20:21 02/03/2012
ACSZ-201D4W-IP
Brand : Acentech
Last Update : 15:18:41 02/03/2012

ระบบยามตรวจการณ์

Last Update: 16:50:29 12/03/2012
Page View (1361)

ระบบตรวจการณ์ (Patrol System) PATS©

ข้อมูลทั่วไป

PATS© เป็นระบบตรวจการณ์หรือลาดตระเวณ ที่ทำงานโดยระบบRFIDและซอฟต์แวร์การจัดการงานลาดตระเวณ  พัฒนา ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้จัดเส้นทางการตรวจการณ์และควบคุมการเคลื่อนทีออกจากที่ ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแต่ละจุดตรวจของเจ้าหน้าที่/พนักงาน เช่น ตำรวจสายตรวจออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆในท้องที่ เช่น ร้านค้าทอง, จุดตรวจตู้แดง  หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจตราตามจุดต่างๆในห้างสรรพสินค้า, หมู่บ้าน, โรงเรียน, อาคารพักอาศัย ห้องชุด/อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น

PATS© ถูกออกแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าของโครงการ/ผู้จัดการอาคาร/บริษัทรักษาความปลอดภัย  เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานด้านความ ปลอดภัย ช่วยกำหนดเส้นทางการตรวจการณ์ที่เหมาะสมทำให้การออกตรวจเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยให้ความมั่นใจแก่ผู้เช่า/ผู้พักอาศัย/ผู้ รับบริการ

 

 

PATS© ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย  ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที  ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรมการใช้   ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องตรวจการณ์ประจำตัวสามารถโหลดเข้าซอฟต์แวร์ระบบตรวจการณ์ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนำไปประมวลผล  สามารถ ออกรายงานเรียงตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น เรียงตามชื่อเจ้าหน้าที่/พนักงาน, เรียงตามเส้นทางการตรวจการณ์, เรียงตามวันที่/เดือน/ปี  เป็นต้น

 

 

PATS© ใช้งานสะดวกโดยนำเครื่องตรวจการณ์ประจำตัวไปที่ป้ายจุดตรวจห่างประมาณ 8-10 ซม. แล้วกดปุ่มอ่านเพื่ออ่านข้อมูลในป้ายตรวจ  นำมาบันทึกไว้ในหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่องตรวจการณ์ประจำตัว  เครื่องอ่านออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก


PATS© เหมาะกับการใช้งานของ เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ/ผู้ดูแล:

โรงงาน หรือ อาคาร
คลังสินค้า, ร้านค้า, ศูนย์กระจายสินค้า และโรงเก็บสินค้า
คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเมนต์ อาคารสูง, อาคารสำนักงาน
อาคารพักอาศัย, รีสอร์ท, บังกะโล, ห้องพัก, สถานที่พักตากอากาศ, แหล่งท่องเที่ยว

อาคารจอดรถ, ลานจอดรถ
สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

คุณสมบัติของ PATS©

PATS© ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการง่ายๆ

 1. ตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน
  • ตั้งค่าเครื่องอ่านประจำตัวร่วมกับชื่อเจ้าหน้าที่/พนักงาน ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้งาน
  • สร้างสถานที่,ตำแหน่งที่ติดตั้งของจุดตรวจ เพื่อตั้งค่าร่วมกับป้ายจุดตรวจRFID ก่อนนำป้ายจุดตรวจไปติดตั้งตามค่าที่ตั้งไว้
  • สร้างเส้นทางการตรวจการณ์โดยกำหนดตามจุดตรวจที่สร้างไว้  เพื่อใช้กำหนดให้เจ้าหน้าที่/พนักงานออกตรวจตามเส้นทางที่รับผิดชอบ
 2. การตรวจการณ์
  • เจ้าหน้าที่/พนักงาน สามารถบันทึกจุดตรวจระหว่างออกตรวจการณ์ได้อย่างง่ายๆโดยการใช้เครื่องตรวจการณ์อ่านไปที่ป้ายจุดตรวจ
  • กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่/พนักงาน บันทึกข้อมูลผู้คนที่พบเจอระหว่างการตรวจการณ์และได้เข้าไปขอตรวจบัตรพนักงาน(RFID Card)/บัตรประชาชน(Smart Card)/หรือลายนิ้วมือ(Finger Print) สามารถขยายระบบเพิ่มโดยการทำงานร่วมกับระบบพิสูจน์ตัวตน(Personal Identification)
  • เมื่อเสร็จภารกิจการตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่/พนักงานจะนำข้อมูลที่ออกตรวจกลับเข้ามาโหลดเข้าในระบบเพื่อจัดเก็บและประมวลผลต่อไป
 3. รายงาน  สามารถออกรายงานได้หลายๆรูปแบบหรือสร้างรายงานขึ้นเองตามต้องการก็ได้เช่นกัน

*** Specification is subject to change without notice

 

ระบบตรวจการณ์ประกอบด้วย

 • เครื่องตรวจการณ์ประจำตัว (Guard Scan)
 • เครื่องอ่าน/เขียน RFID (RFID Reader/Writer)
 • ป้ายจุดตรวจRFID (Guard Tag)
 • สายสัญญาณสำหรับโอนข้อมูล (Data Cable)
 • ซอฟต์แวร์ระบบตรวจการณ์

ความต้องการขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ:

 • Intel-based Pentium processors or equivalent
 • Microsoft Windows 2000 or above
 • RS232/ Serial port available for data transfer
 • Printer supported by windows for report printing


 
© 2000-2008 CopyRight by ACENTECH (THAILAND). , LTD.
Tel. 02-743-2533-4  Fax. 02-743-2533 # 5  Website. www.acentech.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login