ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)
ช่วยจัดการคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี RFID ค้นหา/ระบุตำแหน่งและรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาสูญเปล่าในการทำงาน สามารถใช้งานร่วมกับSoftware เพื่อจัดการWarehouseได้ มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานและการใช้งานภายในคลังสินค้าในแต่ละองค์กร
Last Update : 17:19:19 12/03/2012
ระบบยามตรวจการณ์
เป็นระบบตรวจการณ์หรือลาดตระเวณ ที่ทำงานโดยระบบRFIDและซอฟต์แวร์การจัดการงานลาดตระเวณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้จัดเส้นทางการตรวจการณ์และควบคุมการเคลื่อนทีออกจากที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแต่ละจุดตรวจของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Last Update : 16:50:29 12/03/2012
ระบบควบคุมการเข้าออก(ACCESS CONTROL)-OCS100
One Card Solutions, OCS ระบบควบคุมการเข้าออกแบบหลายประตู(Multi-Doors) ที่รวมชุดควบคุม/ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าออกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
Last Update : 11:12:34 08/03/2012
One Card Solution
ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆด้านRFIDที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียว(เลือกได้ทั้งแบบ EM card หรือ Mifare card)ทำงานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบได้จากส่วนกลางด้วยsoftware เดียวเช่นกัน ใช้ในอาคารเป็นการอ่านระยะใกล้ เมื่อนำไปใช้กับระบบที่จอดรถจะทำงานอ่านได้ระยะไกล 1-5 m. แล้วแต่สภาพแวดล้อม สามารถเลือกใช้บางระบบงานที่ต้องการและเพิ่มเติมได้ภายหลัง เริ่มต้นได้ง่ายและขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร
Last Update : 11:11:59 08/03/2012
RFID Inventory Control
With ACENTECH's RFID solution, inventory can be updated in real time without product movement, scanning or human involvement. Our fully automated system allows inventory status to be determined, and shipping & receiving documents to be generated automatically. The system could also trigger automatic orders for products that are low in inventory.
Last Update : 11:11:02 08/03/2012
BSC705
Brand : Acentech
Last Update : 15:24:39 02/03/2012
ACSZ-P3112
Brand : Acentech
Last Update : 15:22:58 02/03/2012
H703
Brand : Acentech
Last Update : 15:21:41 02/03/2012
H304
Brand : Acentech
Last Update : 15:20:21 02/03/2012
ACSZ-201D4W-IP
Brand : Acentech
Last Update : 15:18:41 02/03/2012

One Card Solution

Last Update: 11:11:59 08/03/2012
Page View (1381)

ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆด้านRFIDที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียว(เลือกได้ทั้งแบบ EM card หรือ Mifare card)ทำงานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบได้จากส่วนกลางด้วยsoftware เดียวเช่นกัน ใช้ในอาคารเป็นการอ่านระยะใกล้ เมื่อนำไปใช้กับระบบที่จอดรถจะทำงานอ่านได้ระยะไกล 1-5 m. แล้วแต่สภาพแวดล้อม สามารถเลือกใช้บางระบบงานที่ต้องการและเพิ่มเติมได้ภายหลัง เริ่มต้นได้ง่ายและขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร

ระบบงานที่OCS รองรับ


 • ความเป็นมา

  ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆ ด้านRFIDที่บริษัทได้เคยพัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียวทำ งานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบ ได้จากส่วนกลาง การรวมระบบครั้งนี้บริษัทได้รับการสนับสนุนที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีจากหน่วย งาน ITAP ในสังกัด สวทช. เข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาและร่วมพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด ความเหมาะสม

 

 • ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ป็นอีกหนึ่งทาง เลือกที่ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยการนำบัตรประจำตัวและบัตรอื่นๆ รวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นบัตรใบเดียว เช่น บัตรเข้าออกอาคาร ลงเวลา สวัสดิการ โรงอาหาร ที่จอดรถ ลิฟท์ และบัตรชำระเงิน  ซึ่งบัตรเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลของส่วนบุคคลรวมเข้าไว้กับสิทธิประโยชน์ ที่เจ้าของบัตรพึงได้รับ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบรวมศูนย์สามารถใช้งานทุกระบบจากซอฟต์แวร์เดียว และควบคุมระบบได้จากส่วนกลางที่เดียว ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์จากSolutions นี้

  • ลดค่าใช้จ่ายองค์กร ในเรื่องบัตร  บุคคลากร และการควบคุม
  • เพิ่มความสะดวกสบายของการมีบัตรเพียงใบเดียวแต่ใช้งานได้หลายระบบ
  • สามารถผลิตบัตรชั่วคราวได้ในองค์กร
  • สามารถนำบัตรเข้าออกอาคารเดิมมาใช้กับระบบ OCS ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
  • สามารถ นำไปใช้ควบคุมการเข้าออกที่จอดรถเป็นการอ่านระยะไกลได้  เพียงผู้ใช้นำบัตรเดิมที่มีอยู่มาลงทะเบียนกับระบบOCSและรับเครื่องส่ง สัญญาณ(เหมือนกับระบบบัตรทางด่วนปัจจุบัน)ไปติดไว้ที่หน้า กระจกรถเมื่อรถต้องการผ่านเข้าออกให้นำบัตรสอดไว้กับเครื่องส่งสัญญาณเพียง เท่านั้นระบบแขนกั้นก็จะเปิดให้ผ่านและปิดเองโดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านนำรถเข้าจอดก็นำบัตรออกจากเครื่องส่ง  และนำติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เปิดเข้าออกประตูอาคารหรือประตูที่ท่านได้รับ สิทธิ์ ระบบนี้ช่วยให้คุณไม่ลืมบัตรเพราะถ้าลืมคุณจะเข้าอาคารไม่ได้ และหากมีผู้ประสงค์ร้ายมาขโมยรถก็ออกไปไม่ได้เช่นกันเพราะไม่มีบัตรเข้าออก 
© 2000-2008 CopyRight by ACENTECH (THAILAND). , LTD.
Tel. 02-743-2533-4  Fax. 02-743-2533 # 5  Website. www.acentech.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login