เพวเทีย (Peltier) คืออะไร?
เพวเทีย (Peltier) คืออะไร? ..... เพวเทีย คูลเลอร์ (Peltier Cooler)
Last Update : 01:23:50 01/07/2011
เครื่องมือวัดความเร็วลม
ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็วในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์"(anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลมสามใบและมีก้านสามก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ การวัดความเร็วและทิศของลม อาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศของลมได้ตามที่เราต้องการ
Last Update : 23:09:17 07/06/2011
การวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในprocess control system ให้เป็นไปตามต้องการ
Last Update : 15:28:15 17/05/2011
พีเอชมิเตอร์ (pH meter) คืออะไร
การวัดค่า pH ถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่จำเป็นและใช้กันอย่าง กว้างขวาง สำหรับในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแทบทุก อุตสาหกรรม รวมถึงงานวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดค่า pH
Last Update : 14:42:23 24/04/2011
เครื่องชั่งสารเคมี
เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า
Last Update : 14:41:23 24/04/2011
ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER ขนาด 1000 LITE
Brand : DiLigent“
ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น ทำด้วยแสตนเลส ทั้งแบบฝาแสตนเลส หรืแบบฝากระจก 2 ชั้น ควบคุมระบบ Digital ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทุกชนิด
Last Update : 01:40:16 09/01/2012
เครื่องกำจัด กลิ่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง PT-200
Brand : scilution
Model : PT-200
เครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกำจัดฝุ่นละออง เราคือผู้ออกแบบและผลิต Electronic Air Filter ซึ่งทำงานในระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Field Media Filter) แบบ Non Ionizing Electronic Air Filtration ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัด Airborne Pollutants Particle ตั้งแต่ 100-0.01-0.005-0.00125 ไมครอน และเรย์ดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานในประเทศที่มี เทคโนโลยีสูงอย่างกว้างขวาง
Last Update : 03:14:57 26/12/2011
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Brand : scilution
Model : GL-8138
Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
Last Update : 01:56:51 26/12/2011
เครื่องวัดฝุ่น CLJ-BII Airborne Particle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Brand : -
เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, เครื่องวัดละอองฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ , เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ , เครื่องตรวจวัดฝุ่น , วัดฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ , เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง , Airborne Particle Counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง , handheld particle counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ , particle counters รุ่น CLJ-BIIAirborneParticle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Last Update : 23:50:12 14/12/2011

หลักการใช้เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน ในอาหาร

Last Update: 16:11:36 29/03/2011
Page View (1432)

ในการหาค่าความหวาน และความเค็มในอาหาร ที่มีการสอบถาม

วิธีการเลือกใช้งานเครื่องมือเป็นประจำ จะขออธิบายแต่ละคำถาม

ด้านล่างครับ

 

Salt Hand Refractometer RHS 28ATC 

http://www.scilution.com/product.detail.php?lang=th&cat=46151&id=423592#

1 Salt Hand Refractometer RHS 28ATC  ใช้หาค่าความ

เค็มในอาหารของแข็งหาได้หรือไม่ เช่นปลาเค็ม เนื้อเค็ม

ไม่สามารถอ่านค่าได้ เพราะ salt Refractometer อ่านได้

เฉพาะที่เป็นของเหลว

2 Salt Hand Refractometer RHS 28ATC  ใช้หาค่าความ

เค็มในอาหารของเหลวได้หรือไม่

ได้ แต่ตัวอย่างจะต้องมีความใสพอสมควร ไม่ทึบแสงเกินไป หาก

ตัวอย่างทึบแสงมากเช่น น้ำปลา ควรใช้ Salt Refractometer

ชนิด Digital ที่ใช้แสง Laser ( DRBS-300 )

http://www.scilution.com/product.detail.php?lang=th&cat=46151&id=624894 ในการสะท้อนหาค่าดัชนีหักเห และแสดงออกมาเป็นตัวเลข

3 Salt Hand Refractometer RHS 28ATC  หาค่าความเค็ม

ในอาหารที่เป็นของเหลวและมีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยจะใช้ Salt

Hand Refractometer ในการอ่านได้หรือไม่

สามารถอ่านได้ แต่ค่าความถูกต้องอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจาก

ความจริง เพราะเครื่องจะอ่านค่าดัชนีหักเห ทั้งของความเค็มและ

ความหวาน หากตัวอย่างเป็นเช่นนี้ ควรใช้เครื่องวัดความเค็มแบบ

หาค่าความนำไฟฟ้า แทนจะดีกว่า เช่น

GMK-535  ( http://www.scilution.com/product.detail.php?lang=th&cat=46151&id=486176 )

Brix  Hand Refractometer RHB 32ATC 

http://www.scilution.com/product.detail.php?lang=th&cat=46151&id=423588

1 Brix Hand Refractometer RHB 32ATC  ใช้หาค่าความ

หวานในอาหารของแข็ง ได้หรือไม่ เช่น ลูกอม น้ำตาล

ไม่สามารถอ่านค่าได้ เพราะ Brix Hand Refractometer อ่าน

ได้เฉพาะที่เป็นของเหลว

2 Brix  Hand Refractometer RHB 32ATC  ใช้หาค่าความ

หวานในอาหารของเหลวได้หรือไม่

ได้ แต่ตัวอย่างจะต้องมีความใสพอสมควร ไม่ทึบแสงเกินไป หาก

ตัวอย่างทึบแสงมาก เช่น น้ำหวานผลไม้ ควรใช้ Brix 

Refractometer ชนิด Digital ที่ใช้แสง

Laser ( DRB-32 ) http://www.scilution.com/product.detail.php?lang=th&cat=46151&id=983817 

ในการสะท้อนหาค่าดัชนีหักเห และแสดงออกมาเป็นตัวเลข

3 Brix Hand Refractometer RHB 32ATC  หาค่าความ

หวานในอาหารที่เป็นของเหลวและมีส่วนผสมของเหลือด้วยจะใช้

Brix Hand Refractometer ในการอ่านได้หรือไม่

สามารถอ่านได้ แต่ค่าความถูกต้องอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจาก

ความจริง เพราะเครื่องจะอ่านค่าดัชนีหักเห ทั้งของความเค็มและ

ความหวาน หากตัวอย่างเป็นเช่นนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าตัวอย่าง

มีความเค็มมากหรือ หวานมาก ถ้าเค็มน้อยกว่าหวานมาก ก็ยังจะ

พอใช้งานได้ แต่หากความเค็มไกล้เดียงหรือมากกว่า ความหวาน

ไม่ควรใช้

หากตัวอย่างเป็นแบบนี้ จะต้องทำการวัดค่าความหวานก่อนที่จะมี

การผสมกัน เท่านั้น

 

ค่าการทดสอบกับเครื่องวัด 4 ชนิด กับตัวอย่างเดียวกัน

Brix Digital

Refractometer

Slat

Digital Refractometer

SaltMeter

GMK 535

Salt Meter

GMK 545

Sample test
1.9 % 1.6 % 1.90 % 1.9 % Salt in water
6.1 % 5.1 % 1.72 % 1.7 % Salt and Sugar in water
5.3 % 4.2 % 0.26 % 0.2 % Coconut Milk
8.3 % 7.0 % 0.23 % 0.2 % Coconut water
         
         
         


 
© 2000-2008 CopyRight by Scilution Co.Ltd
Tel. 02 9648018,22-23  Fax. 02 9648019  Website. www.scilution.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login