การเลือกระบบ คอนเวเยอร์
การเลือกระบบ คอนเวเยอร์
Last Update : 14:57:47 23/12/2010
Carousels
Brand : Cabinets
Vertical Carousel เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบจัดเก็บปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งในเรื่องของการสูญเสียพื้นที่ในแนวราบไปกับช่องทางเดินที่เราต้องเว้น ไว้ รวมถึงการสูญเสียเวลาในการเบิก-จ่ายสินค้าเป็นเวลานาน INTERMAT จึงได้ค้นคว้าและวิจัยระบบการจัดเก็บรูปแบบใหม่เรียกกันว่า “VERTICAL CAROUSEL” ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บกึ่งอัตโนมัติ โดยจะใช้พื้นที่ในแนวราบน้อยมาก และใช้เวลาในการเบิก-จ่ายสินค้าโดยเฉลี่ย 25 วินาที/ครั้ง จึงเป็นระบบจัดเก็บรูปแบบใหม่ที่จำเป็นในอนาคต ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จุดเด่นของระบบและการใช้งาน ระบบจัดเก็บประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด ในแนวราบโดยระบบจะใช้พื้นที่จัดเก็บในแนวสูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถประหยัดพื้นที่ในแนวราบได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถมีจุดเบิก-จ่ายได้มากกว่า 1 จุด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเดินหาสินค้าอย่างเช่นระบบเดิม เพียงค้นหาสินค้าผ่านจอ Touch Screen ระบบจะสั่งการให้สินค้าที่เลือกมาจอดตรงหน้าพร้อมกับมีไฟแสดงระบุตำแหน่งที่ต้องเบิกสินค้า โดยระบบจะสามารถหมุนได้ทั้ง 2 ทิศทาง ส่วนจะวิ่งทิศทางใดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสินค้าที่เลือกว่าหมุนไปทางใดจะใช้ เวลาในการค้นหาสินค้าน้อยที่สุด ระบบควบคุมและการเชื่อมต่อ การเข้าถึงระบบควบคุม Vertical Carrousel สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ควบคุมการทำงานผ่านจอ Touch Screen หรือการค้นหาสินค้าผ่านระบบ Bar Code Reader อีกทั้งยังสามารถต่อเข้ากับระบบ Computer โดยมี Software ควบคุมสินค้าที่อยู่ในระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูได้ว่าในระบบมีสินค้าคงเหลือจำนวนเท่าใด พร้อมยังสามารถตั้งเตือนในระบบ Computer ว่าสินค้าชนิดใดใกล้จะหมดแล้วและสามารถตัด Stock เมื่อสินค้าถูกเบิกออกไป สินค้าและปริมาณการจัดเก็บ ชั้นจัดเก็บของระบบ Vertical Carrousel ถูกออกแบบให้อิสระต่อกันโดยแบ่งเป็นกระเช้า ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกร ซึ่งต้องคำนวณให้เหมาะสมระหว่างน้ำหนักของสินค้าทั้งหมด ต้องสัมพันธ์กับความสูงของระบบจัดเก็บ
Last Update : 12:01:04 29/12/2010
Continous Lift
Brand : Intermat
CONTINUOUS LIFT เป็นลิฟต์ลำเลียงสินค้าแบบต่อเนื่อง โดยสามารถลำเลียงสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น กล่อง, ถาด, ถุง,หีบห่อ, พาเลท โดยสามารถลำเลียงสินค้าจากชั้นที่หนึ่งไปยังชั้นที่สองด้วยความเร็วสูงและ ต่อเนื่อง สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น ลำเลียงกระเป๋าในสนามบิน, ท่าเรือ หรือศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น CONTINUOUS LIFT เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระดับการลำเลียงสินค้า เพื่อวิ่งข้ามจุดต่าง ๆ ของอาคารหรือลำเลียงเพื่อไปเชื่อมต่อกับ ระบบลำเลียงอื่น บนชั้นลอย หรือใต้หลังคา ระบบจะทำงานโดยการลำเลียงสินค้าเข้าลิฟต์ ยกขึ้นลำเลียงออกจากลิฟต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดลิฟต์ CONTINUOUS LIFT แบบ Z สามารถลำเลียงได้สูงสุด 30 ชิ้น ต่อนาที และในแบบ C สามารถลำเลียงได้สูงสุด 24 ชิ้นต่อนาทีโดยความเร็วสูงสุดในการลำเลียงต้องขึ้นอยู่กับขนาด ของชิ้นงานที่จะลำเลียงด้วยโดยสามารถลำเลียงได้ตั้งแต่น้ำหนัก ต่ำกว่า 1 กก. จนถึงสูงสุดประมาณ 50 กก./ชิ้น
Last Update : 11:57:22 29/12/2010
Service & Maintenance
Brand : Intermat
Last Update : 11:39:17 29/12/2010
Manipulator Machine
Brand : Intermat
Last Update : 12:16:48 24/12/2010
Spiral Conveyor
Brand : Intermat
Last Update : 12:06:19 24/12/2010

การเลือกระบบ คอนเวเยอร์

Last Update: 14:57:47 23/12/2010
Page View (2480)

 

 
 

การเลือกระบบ คอนเวเยอร์ ที่เหมาะสมต่อธุรกิจมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงาน คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในระบบ คอนเวเยอร์ เมื่อต้องการออกแบบระบบ คอนเวเยอร์ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกระบบและเครื่องมือที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานในธุรกิจของคุณ

ระบบลำเลียง ที่เลือกใช้อาจมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และจำนวนต่อหน่วยของการลำเลียง แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำการเลือกระบบ คอนเวเยอร์ ที่เหมาะสมได้นั้น ควรศึกษาและพิจารณาเกณฆ์การเลือกดังต่อไปนี้อย่างระมัดระวังก่อน

  • Load Data ลักษณะทางกายภาพของวัสดุสินค้าที่ต้องการลำเลียง
  • Objective of the application อะไรคือเป้าหมายในการใช้งานระบบ คอนเวเยอร์ นั้นๆ

ข้อผิดผลาดที่พบมากที่สุดในการเลือก ระบบลำเลียง - หรือ คอนเวเยอร์ - คงเป็นการที่ Load Data และ Objective of the application ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจมากพอ ในหลายๆครั้ง ข้อมูลเหล่านี้ถูกละเลยอย่างสิ้นเชิง และระบบลำเลียงถูกเลือกอย่างไม่มีหลักการ หรืออย่างที่เลวร้ายที่สุด ถูกเลือกตามตามราคาที่ถูกที่สุด

ลักษณะทางการภาพของวัตถุสินค้า (Load) ที่ควรพิจารณา

  • Shape or Form สินค้าต้องถูกระบุลงไปว่าเป็นอะไร เช่น พาร์เลท กล่อง ถัง ฯลฯ เป็นต้น
  • Dimension ขนาดความกว้าง ยาว หนา ของวัสดุที่ต้องการลำเลียง หากเป็นการลำเลียงวัตถุที่เป็นชิ้นๆ ด้านที่สัมผัสกับ คอนเวเยอร์ หรือขนาดฐานรองระหว่างวัตถุที่สัมผัสกับ คอนเวเยอร์ จะต้องถูกระบุอย่างแน่ชัด

และหากวัสดุที่ต้องการลำเลียงมีขนาดใหญ่ จะต้องระบุน้ำหนัก และอัตราการลำเลียงด้วย

  • Weight น้ำหนักมากที่สุด และน้ำหนักน้อยที่สุดของวัตถุ เป็นลังว่างหรือลังเต็ม เป็นต้น
  • Flow Rate อัตราการลำเลียงของวัตถุโดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของ จำนวนชิ้นต่อนาที ที่ คอนเวเยอร์ สามารถลำเลียงได้ หรืออาจจะอยู่ในรูปของ ลูกบากศ์ต่อนาที ตันต่อชั่วโมงก็เป็นได้

ส่วนอื่นๆเกี่ยวกับ Load ที่ควรคำนึงถึงด้วย

  • Orientation คือการหันหน้าเข้าของ Load สู่ คอนเวเยอร์ ควรระบุให้ชัดเจน เพราะความยาวของตัว Load เมื่อเข้าสู่ คอนเวเยอร์ แล้วอาจกลายเป็นความสูงก็เป็นได้
  • Footprint คือด้านของ Load ที่สัมผัสกับ คอนเวเยอร์ โดยที่ตัว Load นั้นอาจมีฐานรอง เช่น พาร์เลท ได ้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน โดยที่มีข้อควรคำนึงถึงคือ รูปแบบการสัมผัสกับ คอนเวเยอร์ เช่น หากเป็นกล่องกระดาษ ใต้กล่องแบนเรียบหรือไม่ ซึมน้ำหรือไม่ หรือสามารถรับแรงเสียดสีได้หรือไม่ เป็นต้น
rackingselective rack

วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่อง คอนเวเยอร์ ควรวิเคราะห์เป็นขั้นตอน อุปกรณ์แต่ละส่วนของ คอนเวเยอร์ จะต้องถูกเลือกสรรค์มาเพื่อตอบสนองโจทย์ของวัตถุประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากเป็น คอนเวเยอร์ ที่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง บนไลน์คอนเวเยอร์จะต้องสามารถสะสม Load ได้หรือไม่ หรือ หากใช้ใน Asembly Line จะสามารถนำ คอนเวเยอร์ มาใช้แทน Asembly work table หรือประกอบรวมกันได้หรือไม่

 

ควรคำนึงอยู่เสมอว่า ในวัตถุประสงค์การใช้งานหนึ่ง สามารถเลือกใช้ระบบ คอนเวเยอร์ ได้มากกว่า 1 ชนิด โดยที่ใน คอนเวเยอร์ แต่ละชนิดก็มีจุดเด่น จุดด้อย และความสามารถในการใช้งานแตกต่างกัน การเลือก คอนเวเยอร์ ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นหากท่านไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน คอนเวเยอร์ ให้ช่วยออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดให้กับท่าน หากมีข้อสงสัยในจุดใดท่านสามารถติดต่อได้ที่ Contact us หรือ โทร 0-2738-3580-94


 
© 2000-2008 CopyRight by THAIINTERMAT CO.,LTD.
Tel. 027383580-94  Fax. 027383597  Website. WWW.THAIINTERMAT.COM
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login