ระบบควบคุมการปรับตัว สำหรับการใช้งานความดัน (STP)
ระบบควบคุมการปรับตัวสำหรับการใช้งานความดัน (STP) Adaptive control system for pressure applications (STP)
Last Update : 09:13:15 21/12/2016
BELIMO Product Catalogue
BELIMO Product Catalogue 2016
Last Update : 10:32:58 01/04/2016
BELIMO Globe Valves
Globe Valves H2..X-S, 2-way, with internal thread H3..X-S, 3-way, with internal thread H6..W-SP, 2-way, with flange PN16 H7..W-S, 3-way, with flange PN16 H7..W-D, 3-way, with flange PN16
Last Update : 15:42:02 18/11/2015
H6..X..-S(P)2 Globe valve, 2-way, Flange, PN 25
Globe valve, 2-way, Flange, PN 25 ? For closed (high temperature) hot water and steam systems in the non-critical range ? For water-side modulating control of air-handling and heating systems
Last Update : 14:44:23 18/11/2015
BELIMO General Damper Actuator
BELIMO General Damper Actuator
Last Update : 16:05:26 19/09/2015
3-way mixing globe valve
Brand : CONTROLLI
Last Update : 10:39:34 20/02/2017
RCF-230D is a thermostat for controlling heating and/or cooling in a room via on/off outputs. It also has a function for three-speed fan control (for fan-coil).
Brand : REGIN
Model : RCF-230D
RCF-230D Room thermostat for fan-coil applications with on/off outputs. Intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
Last Update : 09:13:34 18/02/2017
RCF-230AD Room controller for fan-coil applications with two analogue 0...10 V DC outputs
Brand : REGIN
Model : RCF-230AD
RCF-230AD is a room controller intended to control heating and/or cooling in 2- or 4-pipe installations. Setpoint and fan speed are set using the buttons on the front.
Last Update : 09:03:52 18/02/2017
RC-DO Room controller with display
Brand : REGIN
Model : RC-DO Room controller with display
RC-DO Room controller with display ? Awarded design ? Simple installation ? On/Off or 0...10 V control RC-DO is a room controller from the Regio Mini series intended to control heating and cooling in a zone control system.
Last Update : 09:03:22 18/02/2017
D6..W Butterfly valve with Wafer types
Brand : BELIMO
Model : D6200W ,D6250W, D6300W
Butterfly valve with Wafer types ? For open and closed cold and warm water systems ? For switching heat generators or cooling machines on and off
Last Update : 14:29:35 16/02/2017
Why choose the Belimo Energy Valve??
Last Update : 16:31:38 28/09/2016
Belimo Product Presentation
Last Update : 16:19:38 28/09/2016

BELIMO Universal Linkage Selection Guide (For NV..-RE, SV..-RE only)

Last Update: 09:28:24 13/09/2015
Page View (1405)

 

DN25 or below, Actuating force: 1000N

DN80 or below, Actuating force: 1500N

Control Valve Manufacturer                                       DN[mm]

Valve Range                                                               min. / max.

On/Off

AC/DC 24V

MP-Bus / Modulating AC/DC 24V

2..10V/0..10V

On/Off

AC 230V

On/Off

AC/DC 24V

MP-Bus / Modulating AC/DC 24V

2..10V/0..10V

On/Off

AC 230V

ARI / Johnson EU                     BR485/486/487               15 / 50

BR486                            15 / 50

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Belimo                                       S6..                                 20 / 80

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Cazzaniga                                 V2BM                             15 / 50

V  BM                             15 / 50

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Controlli                                     VSB                                15 / 50

VMB                               15 / 50

VSB...F                           15 / 50

VMB...F                          15 / 50

 

 

NV24A-RE

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

NV2  0A-RE

 

 

SV24A-RE

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

SV230A-RE

Danfoss                                     (H)VF2                            25 / 50 (H)VF                              15 / 50 (H)VL2                            15 / 50 (H)VL                              15 / 50 (H)VRB2                         15 / 50 (H)VRB                           15 / 50 (H)VRG2                         15 / 50 (H)VRG                           15 / 50 (H)VE2                            25 / 50 (H)VFS2                         15 / 20

VR2                                15 / 25

 

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

SV230A-RE

Elesta                                        BKG                                15 / 50

BKF                                15 / 50

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Honeywell                                  V5011R                           15 / 50

V501  R                          15 / 50

V5015                             25 / 80

V5049A                           15 / 65

V5050A                           15 / 80

V5095A                           20 / 80

V5  28A                          15 / 80

V5  29A                          15 / 80

V5  29C                          15 / 80

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

SV230A-RE

HORA                                       BR206GF                       15 / 50

BR206GG                       15 / 50

BR216GF                       15 / 50

BR216GG                       15 / 50

BR216RA                       15 / 50

BR216RA-TW                 15 / 50

BR216RGA                     1/2“/ 2“

BR225RG                       15 / 25

BR  06GF                       15 / 50

BR  06GG                       15 / 50

BR  16GF                       15 / 50

BR  16GG                       15 / 50

BR  16RA                       15 / 50

BR  16RA-TW                 15 / 50

BR  16RGA                    15 / 50

BR  16RGA MS                    /4”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV230A-RE

 

DN25 or below, Actuating force: 1000N

DN80 or below, Actuating force: 1500N

Control Valve Manufacturer                                        DN[mm]

Valve Range                                                                min. / max.

On/Off

AC/DC 24V

MP-Bus / Modulating AC/DC 24V

2..10V/0..10V

On/Off

AC 230V

On/Off

AC/DC 24V

MP-Bus / Modulating AC/DC 24V

2..10V/0..10V

On/Off

AC 230V

Johnson                                     VB7216                           20 / 20

VB7216                           15 / 25

VB7216                                2 / 50

VB7816                           15 / 25

VB7816                                2 / 50

VBD-4xx4                       15 / 40

VBD-4xx8                       15 / 40

VBF-0xx4                        15 / 50

VBF-0xx8                        15 / 50

VBF-2xx4                        15 / 50

VBF-2xx8                        15 / 50

VG7201                          15 / 20

VG7201                          25 / 50

VG720                            15 / 20

VG720                            25 / 50

VG7401                          15 / 20

VG7401                          25 / 50

VG740                            15 / 20

VG740                            25 / 50

VG7802                          15 / 20

VG7802                          25 / 50

VG7804                          15 / 20

VG7804                          25 / 50

VG7 xx 1                        15 / 50

VG82xx/                          15 / 40

VG88xx/                          15 / 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV230A-RE

Kieback & Peter                         RB                                  15 / 50

RB..-BK                           15 / 50

RB..SO17                       15 / 50

RB..SO17-BK                  15 / 50

RF                                  15 / 50

RF..-BF                           15 / 50

RK                                  15 / 50

RK..-BF                           15 / 50

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

SV230A-RE

LDM                                           RV102 EBK                    15 / 50

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

MUT                                           MK                                  15 / 50

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Osby                                          MTV                                15 / 50

MTR                               15 / 50

GTV                                25 / 40

RTV                                25 / 40

BTV                                25 / 40

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

SV230A-RE

Ram                                           Ram                                15 / 40

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Riccius+Seibt                             RGV  15 /4                     15 / 15

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Samson                                     V2001                             15 / 50

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NV2  0A-RE

SV24A-RE

SV24A-MP-RE

SV230A-RE

Satchwell                                   MJF                                15 /  2

MZ                                  15 / 15

VSF                                 15 /  2

VZ                                   15/ 50

 

NV24A-RE

 

NV24A-MP-RE

 

NV2  0A-RE

 

SV24A-RE

 

SV24A-MP-RE

 

SV230A-RE

 

DN25 or below, Actuating force: 1000N

DN80 or below, Actuating force: 1500N

Control Valve Manufacturer                                        DN[mm]

Valve Range                                                                min. / max.

On/Off

AC/DC 24V

MP-Bus / Modulating AC/DC 24V

2..10V/0..10V

On/Off

AC 230V

On/Off

AC/DC 24V

MP-Bus / Modulating AC/DC 24V

2..10V/0..10V

On/Off

AC 230V

Sauter                                        B6F..F                             15 / 50

B6G..F                            15 / 50

B6R..F                            15 / 50

B6S..F                             15 / 50

B4F..F                             20 /  2

BT4  B                            15 / 40

BXD..F                            15 / 40

BXE..F                            15 / 50

V1T                                 15 / 15

V6F..F                             15 / 50

V6G..F                            15 / 50

V6R..F                            15 / 50

V6S..F                             15 / 50

VXD..F                            15 / 50

VXE..F                            15 / 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV230A-RE

Siemens                                     VPF52E                          15 / 40

VPF52F                          15 / 40

VVF21                            15 / 80

VVF  1                            25 / 80

VVF40                            15 / 80

VVF41                             15/80

VVF45                               50

VVF52                            15 / 40

VVF61                            15 /  2

VVG41                            15 / 50

VXF21                            20 / 80

VXF  1                            25 / 80

VXF40                            15 / 80

VXF41                            15 / 40

VXF61                            15 /  2

VXG41                            15 / 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV230A-RE

SpiraxSarco                               B Series                          15 / 50

K Series                          15 / 50

LE  1                               15 / 50

LE                                   15 / 50

KE4                                 15 / 50

KE71                               15 / 50

KE7                                 15 / 50

MKII                                15 / 50

 

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

 

SV230A-RE

TAC                                           V241                               15 / 50

V294                               15 / 15

V294                               20 /  2

V  41                               15 / 50

 

 

NV24A-RE

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

NV2  0A-RE

 

 

SV24A-RE

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

SV230A-RE

Trend                                         V  48                               15 / 50

GIBT/21                          15 / 50

GIBT/  1                          15 / 50

GIBF/21                          15 / 50

GIBF/  1                          15 / 50

 

 

 

NV24A-RE

 

 

 

NV24A-MP-RE

 

 

 

NV2  0A-RE

 

 

 

SV24A-RE

 

 

 

SV24A-MP-RE

 

 

 

SV230A-RE 
© 2000-2008 CopyRight by HVAC SQUARE Co.,Ltd.
Tel. 020654393 , 0897725584  Fax. 021906418  Website. http://www.hvac.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login