Last Update : 09:36:10 03/07/2015
กำแพงกันดิน ดูลา-โฮลล์
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลา-โฮลล์
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
Last Update : 16:29:59 09/04/2021
กำแพงกันดิน พิซ่า ทู
Model : พิซ่า ทู
กำแพงกันดินขนาดกลาง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร์จแล้วใช้ได้เลย สามารถรื้อและประกอบขึ้นใหม่ได้
Last Update : 16:22:42 09/04/2021
กำแพงกันดิน ศิลาทุ่งคา
กำแพงกันดินขนาดกลาง
Last Update : 17:52:38 06/04/2021
กำแพงกันดิน สปริท และ สแต็ค
Model : Sprit N' Stack
เหมาะสำหรับจัดสวน อิฐจัดสวน ทำบ่อเลี้ยงปลา ล้อมต้นไม้ แต่งเนินให้สวยงาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร็จแล้วใช้งานได้เลย
Last Update : 14:52:18 16/03/2021
อิฐบล็อก ขนาด 19 ซม.
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 08:50:57 10/03/2021

วิธีการปูบล็อกปูถนน

Last Update: 09:36:10 03/07/2015
Page View (1540)

วิธีการปูบล็อกปูถนน
1. เตรียมพื้นที่ดินเดิมโดยเกลี่ย ปาด ปรับระดับให้เรียบสมำ่เสมอ ตบอัดด้วยเครื่องบดอัดชนิดสั่นสะเทือนให้แน่น
2. บริเวณขอบของพื้นที่ วางขอบคันหินสำเร็จรูป เพื่อกำหนดขอบเขตและป้องกันการแยกตัวของแนวบล็อก
3. ไส่ทรายปรับระดับ โดยให้มีความหนา 3-5 ซม. ไม่ต้องบดอัด
4. ปูบล็อกจากขอบด้านหนึ่งไปสุดอีกด้านหนึ่ง ตามลวดลายและสีสันที่กำหนด ตัดบล็อกใส่เพื่อเริ่มลวดลายและใส่ช่องว่างให้เต็ม
5. โรยทรายละเอียดลงบนผิวหน้า กวาดทรายลงรอยต่อระหว่างบล็อกพร้อมตบอัดด้วยเครื่องบดอัดชนิดสั่นสะเทือน
6. กวาดทรายที่เหลือบนผิวหน้าออกให้สะอาด ใช้งานได้ทันที 
© 2000-2008 CopyRight by Phuket Cement Co.,Ltd
Tel. ภูเก็ต 076526024 โคกกลอย 076452060  Fax. 076526026 จันทร์-เสาร์ 08:00 - 17:00 น.  Website. www.phuketcement.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login