ชนิดหินเจียร (Wheels Type)
ชนิดของหินเจียรมาตรฐาน ลักษณะมาตรฐานของหินเจียร หินเจียร มีหลายลักษณะให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้
Last Update : 10:26:02 11/07/2014
ความหมายของเบอร์หินเจียร
ความหมายของเบอร์หินเจียรนอร์ตั้น
Last Update : 10:25:43 11/07/2014
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้หินเจียร
การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
Last Update : 09:07:42 10/04/2014
กระบวนการเลือกหินเจียร
ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
Last Update : 09:34:50 25/03/2014
90.10 ISO Standard Gas Springs
Brand : DADCO
90.10 and 90.8 Series DADCO?s full height 90.10 Series matches the ISO Standard specifications and offers the widest choice of sizes, stroke lengths and accessories available. All international automotive standard mounts (welded and attachable) are offered, as well as legacy mounts for replacement of older springs
Last Update : 10:40:00 25/01/2019
2 Flute Ball Nose Long Length SF Carbide with ALTiN Coated END MILL
Brand : HSC
Last Update : 14:13:52 27/12/2018
ROUGHING END MILLS FOUR FLUTE STANDARD TYPE NR
Brand : HSC
Last Update : 14:12:52 27/12/2018
ROUGHING END MILLS FOUR FLUTE LONG LENGTH TYPE NR
Brand : HSC
Last Update : 14:11:23 27/12/2018

กระบวนการเลือกหินเจียร

Last Update: 09:34:50 25/03/2014
Page View (1283)

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและแต่ละบริษัท
ก็ได้พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาแข่งขันกัน เพื่อความเป็นหนึ่งทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะก้าวให้ทันเทคโนโลยีในอนาคต
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
ไปดังจะเห็นได้ว่า ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทุกวันนี้จะเน้นให้มีความละเอียดและความถูกต้องมากขึ้น
กระบวนการเจียระไน (Grinding Process) เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จำเป็นมากในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาห
กรรมให้มีความละเอียดและความถูกต้องมากขึ้น แล้วคุณจะเลือกใช้หินเจียระไน (Grinding Wheel) ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงานได้อย่างไร?

ชนิดของคมตัด (Abrasives)
คมตัดของหินเจียร (Abrasives) ที่ใช้ในการทำหินเจียระไนมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะใช้ในการเจียระไนวัสดุ
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. Aluminum oxide
A (Regular Aluminum oxide) โดยทั่วไปจะนิยมใช้กับเหล็กที่มีความ แข็งไม่มาก
นัก เหมาะกับ mild steel, cast-iron
25A เหมาะกับการเจียระไนวัสดุที่มีความแข็งและเหนียวเช่น stainless steel, cast
iron, tool steel.
32A คมตัดชนิดนี้ เป็นคมตัดพิเศษ คมตัดจะแข็งกว่า 38A เหมาะกับการเจียรเหล็ก
เครื่องมือ (Tool steel) ทุกชนิดที่ไวต่อความร้อน และต้องการป้อน feed มากๆ
หินสึกหลอช้าไม่เสียรูปทรง สามารถเจียรแห้งได้ดี
38A (White Aluminum Oxide) คมตัดจะแข็งและเปราะจะแตกง่ายกว่า 25A และ
32A ดังนั้นจึง เหมาะกับงานเจียรเหล็กแข็ง (High Carbon) และเจียรไม่หนัก เช่น
High-speed steel, Cast Alloy Tools, Crankshaft, Cylindrical, Surface, Dies 
© 2000-2008 CopyRight by Intertoolthai Co.,Ltd.
Tel. 02-706-0899,02-313-1199  Fax. 02-7061179, 02-313-1114, 02-313-1357  Website. https://shop.intertool.co.th/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login