โรคใบไหม้มะเขือเทศ(Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans อาการของโรค
Last Update : 13:15:36 21/08/2018
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug)
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink, 1992 วงศ์ : Pseudococcidae อันดับ : Hemiptera
Last Update : 10:18:45 27/06/2018
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose)
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose) ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Colletotrichum sp.
Last Update : 16:19:34 16/05/2018
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm)
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm) หรือในชื่ออื่นๆ เช่น หนอนหลอดหอม หนอนหอม หรือหนอนหนังเหนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Spodoptera exigua (Hubner) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
Last Update : 16:05:10 16/05/2018
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose )
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose ) โรคหอมเลื้อยสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc.
Last Update : 16:01:34 16/05/2018
ซีโกร
Last Update : 11:58:45 17/10/2018
คอมโปเนนท์ บี
Last Update : 11:57:09 17/10/2018
แอ็กดิค10
Last Update : 11:54:54 17/10/2018
โทน่า
Last Update : 11:52:36 17/10/2018
แอ็กจี้
Last Update : 11:51:06 17/10/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
61
Total View
541882

Knowledge

โรคใบไหม้มะเขือเทศ(Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans อาการของโรค
Last Update : 13:15:36 21/08/2018
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug)
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink, 1992 วงศ์ : Pseudococcidae อันดับ : Hemiptera
Last Update : 10:18:45 27/06/2018
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose)
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose) ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Colletotrichum sp.
Last Update : 16:19:34 16/05/2018
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm)
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm) หรือในชื่ออื่นๆ เช่น หนอนหลอดหอม หนอนหอม หรือหนอนหนังเหนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Spodoptera exigua (Hubner) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
Last Update : 16:05:10 16/05/2018
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose )
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose ) โรคหอมเลื้อยสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc.
Last Update : 16:01:34 16/05/2018
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease) พบในข้าวทั้งนาปีและนาปรัง และทุกภาคของประเทศไทย สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae หรือ ชื่อเดิม Helminthosporium oryzae (Breda de Haan.) Shoemaker, 1959
Last Update : 15:58:51 16/05/2018
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz.
Last Update : 15:56:19 16/05/2018
โรคใบจุดสาหร่าย (Algal spot)
โรคใบจุดสาหร่าย หรือโรคใบจุดสนิม (Algal spot) มีสาเหตุเกิดจากพืชชั้นต่ำพวกสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze
Last Update : 15:53:51 16/05/2018
โรคใบจุดตากบ (frog-eye leafspot)
โรคใบจุดตากบ (frog-eye leafspot) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercospora capsici
Last Update : 15:52:50 16/05/2018
โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
มีสาเหตุมาจากเชื้อรา 6 ชนิด ได้แก่ 1. Curvularia lunata (Wakk) Boed. 2. Cercospora oryzae I.Miyake. 3. Bipolaris oryzae Breda de Haan. 4. Fusarium semitectum Berk & Rav. 5. Trichoconis padwickii Ganguly. 6. Sarocladium oryzaeSawada.
Last Update : 15:52:06 16/05/2018
เป็นทั้งข้าวเป็นทั้งยา
เป็นทั้งข้าวเป็นทั้งยา
Last Update : 09:02:23 12/04/2017
การใส่ปุ๋ยที่มีค่า N สูงทำให้กลิ่นข้าวหอมน้อยลง
การใส่ปุ๋ยที่มีค่า N สูงทำให้กลิ่นข้าวหอมน้อยลง
Last Update : 10:07:04 11/04/2017
เผยข้าวไทยมีคุณค่าโภชนาการเพียบ
เผยข้าวไทยมีคุณค่าโภชนาการเพียบ
Last Update : 10:05:21 11/04/2017
ผลจากน้ำท่วมในนาข้าว
ผลจากน้ำท่วมในนาข้าว
Last Update : 15:50:48 25/10/2016
มะพร้าว กลิ่นหอมรสชาติดีเพราะเกลือสมุทร
มะพร้าว กลิ่นหอมรสชาติดีเพราะเกลือสมุทร
Last Update : 15:49:08 25/10/2016
ดาวเรือง
สาร paclobutrazolมีผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง
Last Update : 16:11:19 11/04/2016
สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย
สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย
Last Update : 16:50:05 18/03/2016
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
Last Update : 16:49:11 18/03/2016
สัมผัสสาร cypermethrin ทำไมถึงคัน
สัมผัสสาร cypermethrin ทำไมถึงคัน
Last Update : 16:48:08 18/03/2016
พริก เงิน ล้าน
พริก เงิน ล้าน
Last Update : 09:50:21 11/12/2015


First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login