แมลงหวี่ดำส้ม (Citrus blackfly)
แมลงหวี่?ดำ?ส้ม (Citrus blackfly) ชื่อ?วิทยา?ศาสตร์?: Aleurocanthus woglumi Ashby วงศ์?: Aleyrodidae อันดับ?: Hemiptera
Last Update : 16:02:27 22/11/2018
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans
Last Update : 16:00:32 22/11/2018
เพลี้ยหอยขาวทุเรียน
เพลี้ยหอยขาวทุเรียน (Snowy white durian scale) วงศ์ : Diaspididae อันดับ : Hemiptera #ห้ามพ่นสารกำจัด?แมลง?ต่อไปนี้ เมื่อพบการระบาดของ ?เพลี้ย?หอย?ขาว?ทุเรียน?
Last Update : 15:42:24 22/11/2018
หนอนกอแถบลายสีม่วง
พบหนอนกอระบาดในนาข้าวเขตจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง เข้าทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง
Last Update : 15:38:09 22/11/2018
แมลงบั่ว
เกษตรกร?ชาวนาควรเฝ้าระวัง #แมลงบั่วออกอาละวาด?นาข้าว
Last Update : 15:29:00 22/11/2018
โทน่า
Last Update : 11:56:06 06/12/2018
โกเมน
Last Update : 11:55:43 06/12/2018
แอ็กทีฟอน 52
Last Update : 11:55:24 06/12/2018
แอ็กดิค10
Last Update : 11:55:04 06/12/2018
แอ็กจี้
Last Update : 11:54:46 06/12/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
61
Total View
560448

Knowledge

แมลงหวี่ดำส้ม (Citrus blackfly)
แมลงหวี่?ดำ?ส้ม (Citrus blackfly) ชื่อ?วิทยา?ศาสตร์?: Aleurocanthus woglumi Ashby วงศ์?: Aleyrodidae อันดับ?: Hemiptera
Last Update : 16:02:27 22/11/2018
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans
Last Update : 16:00:32 22/11/2018
เพลี้ยหอยขาวทุเรียน
เพลี้ยหอยขาวทุเรียน (Snowy white durian scale) วงศ์ : Diaspididae อันดับ : Hemiptera #ห้ามพ่นสารกำจัด?แมลง?ต่อไปนี้ เมื่อพบการระบาดของ ?เพลี้ย?หอย?ขาว?ทุเรียน?
Last Update : 15:42:24 22/11/2018
หนอนกอแถบลายสีม่วง
พบหนอนกอระบาดในนาข้าวเขตจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง เข้าทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง
Last Update : 15:38:09 22/11/2018
แมลงบั่ว
เกษตรกร?ชาวนาควรเฝ้าระวัง #แมลงบั่วออกอาละวาด?นาข้าว
Last Update : 15:29:00 22/11/2018
โรครากำมะหยี่ทุเรียน
โรครากำมะหยี่ทุเรียน (Velvet felt diseases) เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งของทุเรียน
Last Update : 15:17:34 22/11/2018
โรคราสีชมพูในเงาะ
โรครา?สีชมพู?ในเงาะ
Last Update : 15:13:17 22/11/2018
โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว"อโวคาโด"
โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว"อโวคาโด"
Last Update : 15:04:10 22/11/2018
โรคไฟทอปธอร่าในดอกทุเรียน
#ยักษ์?ใหญ่?ใส่ใจห่วงใยพืช เฝ้าระวังโรคไฟทอปธอร่าลงดอกทุเรียน
Last Update : 15:01:18 22/11/2018
โรคใบไหม้มะเขือเทศ(Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans อาการของโรค
Last Update : 13:15:36 21/08/2018
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug)
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink, 1992 วงศ์ : Pseudococcidae อันดับ : Hemiptera
Last Update : 10:18:45 27/06/2018
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose)
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose) ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Colletotrichum sp.
Last Update : 16:19:34 16/05/2018
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm)
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm) หรือในชื่ออื่นๆ เช่น หนอนหลอดหอม หนอนหอม หรือหนอนหนังเหนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Spodoptera exigua (Hubner) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
Last Update : 16:05:10 16/05/2018
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose )
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose ) โรคหอมเลื้อยสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc.
Last Update : 16:01:34 16/05/2018
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease) พบในข้าวทั้งนาปีและนาปรัง และทุกภาคของประเทศไทย สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae หรือ ชื่อเดิม Helminthosporium oryzae (Breda de Haan.) Shoemaker, 1959
Last Update : 15:58:51 16/05/2018
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz.
Last Update : 15:56:19 16/05/2018
โรคใบจุดสาหร่าย (Algal spot)
โรคใบจุดสาหร่าย หรือโรคใบจุดสนิม (Algal spot) มีสาเหตุเกิดจากพืชชั้นต่ำพวกสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze
Last Update : 15:53:51 16/05/2018
โรคใบจุดตากบ (frog-eye leafspot)
โรคใบจุดตากบ (frog-eye leafspot) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercospora capsici
Last Update : 15:52:50 16/05/2018
โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
มีสาเหตุมาจากเชื้อรา 6 ชนิด ได้แก่ 1. Curvularia lunata (Wakk) Boed. 2. Cercospora oryzae I.Miyake. 3. Bipolaris oryzae Breda de Haan. 4. Fusarium semitectum Berk & Rav. 5. Trichoconis padwickii Ganguly. 6. Sarocladium oryzaeSawada.
Last Update : 15:52:06 16/05/2018
เป็นทั้งข้าวเป็นทั้งยา
เป็นทั้งข้าวเป็นทั้งยา
Last Update : 09:02:23 12/04/2017


First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login