เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
เฟลด์สปาร์ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เพื่อเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดเนื้อแก้วในเนื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงนับเป็นตัวส่งเสริมให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแก้ว และช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติโปร่งแสงดีขึ้น เฟลด์สปาร์เป็นแหล่งให้อัลคะไล และให้อะลูมินาแก่เคลือบและแก้ว ข้อดีที่ทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกส์นำเฟลด์สปาร์มาใช้ก็คือ ราคาถูก และเป็นสารประกอบอัลคะไลที่ไม่ละลายน้ำ แร่เฟลด์สปาร์ที่มีเปอร์เซ็นต์ Fe ต่ำ เหมาะสำหรับใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความขาว ใช้กับเคลือบที่ไม่ต้องการให้มีสี และใช้ในการผลิตแก้ว เฟลด์สปาร์ที่มี K มาก เรียกว่า "โพแทสเฟลด์สปาร์" ใช้ในส่วนผสมเนื้อดินปั้น เฟลด์สปาร์ที่มี Na มาก เรียกว่า "โซดาเฟลด์สปาร์" ใช้ในส่วนผสมเคลือบและแก้ว
Last Update : 17:56:20 23/08/2012
ดินขาว Kaolin
คำว่า "Kaolin" มาจากภาษาจีน "Kaoling" แปลว่า "ภูเขาสูง" ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของดินขาว ในประเทศอังกฤษ เรียกว่า "China Clay" ในสหรัฐอเมริกา เรียกดินที่เผาแล้วมีสีขาวว่า "เคโอลิน" ดินขาวเป็นดินที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ นอกจากจะใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อดินปั้นเซรามิกส์แล้ว ยังใช้เป็น ฟิลเลอร์ และโคตติง (filler, coating) ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและยาง ใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เป็นต้น ส่วนประกอบทางเคมี เป็นตัวช่วยบอกสมบัติทางฟิสิกส์ของดินขาวนั้น เช่น มีปริมาณซิลิกา (SiO2) มาก แสดงให้รู้ว่าน่าจะทนไฟมาก เพราะว่าซิลิกามีจุดหลอมตัวประมาณ 1,700 องศาเซลเซียส หรือ ยิ่งมีอลูมินา (Al2O3) มาก ยิ่งน่าจะมีความทนไฟได้มาก เพราะอลูมนามีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 2,000 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ปริมาณ Na2O, K2O, CaO, MgO ซึ่งเป็นฟลักซ์ (Flux) เป็นตัวลดจุดหลอมตัว ปริมาณ Fe2O3 และ TiO2 เป็นตัวที่ทำให้เกิดสีหลังเผา ยิ่งมี TiO2 มาก สียิ่งเข้ม
Last Update : 17:53:06 23/08/2012
ข้อควรระวังสารเคมีและวัตถุอันตราย
ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อควรระวัง (Precautionary information) และข้อสนเทศที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติม (Supplemental information) ที่กําหนดไว้บนฉลากตามระบบ GHS
Last Update : 14:06:26 11/06/2012
Potash Feldspar
Brand : NIC
Potash Feldspar ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 50 กก.
Last Update : 17:57:29 23/08/2012
Zinc Sulfate
Brand : NIC
Zinc Sulfate เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
Last Update : 13:44:36 26/07/2012
Zinc Oxide
Brand : NIC
Zinc Oxide เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
Last Update : 13:43:58 26/07/2012
Iron Yellow Oxide Pigment
Brand : NIC
Iron Yellow Oxide Pigment ใช้ย้อมสีเมล็ดปุ๋ย ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
Last Update : 13:43:31 26/07/2012
Zinc Oxide
Brand : NIC
Zinc Oxide ใช้ผสมน้ำเคลือบ ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
Last Update : 13:42:47 26/07/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
139
Total View
351359

Knowledge

เฟลด์สปาร์ (Feldspar)
เฟลด์สปาร์ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เพื่อเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดเนื้อแก้วในเนื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงนับเป็นตัวส่งเสริมให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแก้ว และช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติโปร่งแสงดีขึ้น เฟลด์สปาร์เป็นแหล่งให้อัลคะไล และให้อะลูมินาแก่เคลือบและแก้ว ข้อดีที่ทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกส์นำเฟลด์สปาร์มาใช้ก็คือ ราคาถูก และเป็นสารประกอบอัลคะไลที่ไม่ละลายน้ำ แร่เฟลด์สปาร์ที่มีเปอร์เซ็นต์ Fe ต่ำ เหมาะสำหรับใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความขาว ใช้กับเคลือบที่ไม่ต้องการให้มีสี และใช้ในการผลิตแก้ว เฟลด์สปาร์ที่มี K มาก เรียกว่า "โพแทสเฟลด์สปาร์" ใช้ในส่วนผสมเนื้อดินปั้น เฟลด์สปาร์ที่มี Na มาก เรียกว่า "โซดาเฟลด์สปาร์" ใช้ในส่วนผสมเคลือบและแก้ว
Last Update : 17:56:20 23/08/2012
ดินขาว Kaolin
คำว่า "Kaolin" มาจากภาษาจีน "Kaoling" แปลว่า "ภูเขาสูง" ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของดินขาว ในประเทศอังกฤษ เรียกว่า "China Clay" ในสหรัฐอเมริกา เรียกดินที่เผาแล้วมีสีขาวว่า "เคโอลิน" ดินขาวเป็นดินที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ นอกจากจะใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อดินปั้นเซรามิกส์แล้ว ยังใช้เป็น ฟิลเลอร์ และโคตติง (filler, coating) ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและยาง ใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ เป็นต้น ส่วนประกอบทางเคมี เป็นตัวช่วยบอกสมบัติทางฟิสิกส์ของดินขาวนั้น เช่น มีปริมาณซิลิกา (SiO2) มาก แสดงให้รู้ว่าน่าจะทนไฟมาก เพราะว่าซิลิกามีจุดหลอมตัวประมาณ 1,700 องศาเซลเซียส หรือ ยิ่งมีอลูมินา (Al2O3) มาก ยิ่งน่าจะมีความทนไฟได้มาก เพราะอลูมนามีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 2,000 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ปริมาณ Na2O, K2O, CaO, MgO ซึ่งเป็นฟลักซ์ (Flux) เป็นตัวลดจุดหลอมตัว ปริมาณ Fe2O3 และ TiO2 เป็นตัวที่ทำให้เกิดสีหลังเผา ยิ่งมี TiO2 มาก สียิ่งเข้ม
Last Update : 17:53:06 23/08/2012
ข้อควรระวังสารเคมีและวัตถุอันตราย
ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อควรระวัง (Precautionary information) และข้อสนเทศที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติม (Supplemental information) ที่กําหนดไว้บนฉลากตามระบบ GHS
Last Update : 14:06:26 11/06/2012


First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by NIC Interchem Co.Ltd.
Tel. 0867812907  Fax. 02-903-0080 ต่อ 1020 ,054-222118  Website. www.nicinterchem.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login