ถาม:ทางผู้ซื้อจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้า มีความสดใหม่จริงๆ เพราะเกรงว่า เมื่อสินค้ามาส่งถึงผู้ซื้อ
ตอบ:สินค้าของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพ (Quality Control and Quality Assurance) จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนก่อนถึงมือลูกค้าในทุก ๆ ครั้งอยู่แล้วค่ะ ดังนั้น ทางลูกค้า จึงมั่นใจได้เลยว่า สินค้าของเราทุกอย่างจะมีความสด ใหม่ มีคุณภาพสูง เนื่องจากจัดเก็บในห้องเย็นระบบมาตรฐานสากลที่ต้องมีอุณหภูมิถึง -20 องศาเซลเซียส
Last Update : 10:08:49 03/10/2012
ถาม:ดิฉันอยู่จังหวัดพิษณุโลก อยากสั่งซื้อปลาทะเลแช่แข็งกับทางบริษัทฯ ดิฉันต้องสั่งปริมาณขั้นต่ำเท่าไ
ตอบ: บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้า ที่พร้อมให้บริการส่งสินค้าถึงที่ กรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งสินค้า ต้องสั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,600 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งทางบริษัทฯ จะคิดค่าขนส่งซึ่งคำนวณตามระยะทาง โดยดูจากศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) ที่ใกล้ที่สุดของเรา เพื่อให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนค่าขนส่งมากที่สุดค่ะ ซึ่งทางบริษัทฯ จะเสนอราคาค่าขนส่งที่ดีที่สุดให้แก่ทางลูกค้าได้พิจารณา และอนุมัติก่อนการจัดส่งต่อไปค่ะ
Last Update : 10:05:42 03/10/2012
ปลาทูโอมาน
Brand : 2-4, U-5, 4-6, 5-6, 5-7, 6-8, 8-9
Model : 2-4, U-5, 4-6, 5-6, 5-7, 6-8, 8-9
Last Update : 15:58:24 30/12/2016
ปลาหางแข็ง,แข้งไก่
Model : 3, 3-4, 4, 4-5, 5, 6, 6-7, 7, 7-8, 8, 8-9, 9, 9-10, 10, 10-11, 11, 11-12, 12, 12-13, 13, 13-14, 14, 14-15, 15, 15-16, 16, 16-17
Last Update : 00:35:20 03/10/2012
ปลาทูมาเลเซีย, ปลาทูจีน
Model : 8, 8-9, 9, 9-10, 10, 10-11, 11, 11-12, 12, 12-13, 13, 13-14, 14, 14-15, 15, 15-16, 16, 16-17, 17, 17-18, 18, 18-19, 19, 19-20
Last Update : 00:34:45 03/10/2012
ปลาซาบะ
Model : 100-300, 100-600, 200-300, 300-400, 300-500, 400-600, 500-600, 600-800
Last Update : 00:01:36 03/10/2012
ปลาสีกุนไทย, สีกุนทอง, กิมสั่ว, สีกุนอ่อง
Model : 4-5, 5, 6, 6-7, 7, 7-8, 8, 8-9, 9, 9-10, 10, 10-11, 11, 11-12, 12, 12-13, 13, 13-14, 14, 14-15, 15-22
Last Update : 16:57:54 02/10/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
330
Total View
198662

Company Profile :
 
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูงทั้งในประเทศ และ ปลาทะเลแช่แข็งจากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ปากีสถาน อินเดีย โอมาน เยเมน แอฟริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด มีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพและ การประกันคุณภาพ สินค้าจึงมีความสดและคุณภาพสูง เนื่องจากการจัดเก็บในห้องเย็น ระบบมาตรฐานสากล ณ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ในปัจจุบัน บริษัทบุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าพร้อมบริการ ส่งสินค้าถึงที่หมาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีศูนย์กระจายสินค้า ในเขตภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดสุรินทร์ และวางแผนในการขยายสาขาโดยจะเปิดศูนย์ กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีม Customer Service and Call Center Services ที่ให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การจัดองค์กรและการบริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมแบบ One Stop Service Center และกระบวนการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐานสากล ควบคุมด้วยระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย บริษัทฯมีการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่ ให้มีความพรั่งพร้อมด้วยทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด สินค้า • ปลาทูไทย • ปลาทูอินเดีย • ปลาทูปากีสถาน • ปลาทูอินโดนีเซีย • ปลาซาบะ • ปลาทูเยเมน • ปลาโอมาน • ปลาทูมาเลเซีย • ปลาตาโต
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Boonsiri Frozen Products
Tel. 0615595555  Fax. 061-5464444  Website. www.boonsiri.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login