บล็อคปูผิวจราจรและแผ่นทางเท้า CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Paving Block
-
Last Update : 14:35:56 08/01/2016
บล็อคปลูกหญ้า CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Grass Stone
-
Last Update : 14:34:14 08/01/2016
ท่อคอนกรีตดันลอด CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Jacking Pipe with Steel Lining
- ท่อคอนกรีตดันลอด (Reinfoced Concrete Jacking Pipe) ผลิตตามมาตรฐาน BS5911 Part 120, JIS หรือตามการออกแบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 -3.60 เมตร ความยาว 2.50 - 3.00 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อประปาใต้ดิน, สามารถติดตั้งพลาสติกภายในท่อ (Plastic Lining : Epoxy Coating, Fondu Lining) เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือใส่ท่อเหล็ก (Steel Lining) เพื่อรับแรงดัน 10 Ksc. ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ
Last Update : 14:33:06 08/01/2016
ท่อคอนกรีตชนิดสปัน CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Spun RC Pipe
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสปัน (Spun RC Pipe) ท่อผลิตโดยระบบการหมุน (Spun) เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ความคลาดเคลื่อนทางมิติและความยาวต่ำ สามารถผลิตท่อได้ยาวถึง 5 เมตร ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตตามมาตรฐาน BS556, BS5911 Part 100 เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเสียที่ต้องการคุณภาพสูงไม่รั่วซึม
Last Update : 14:32:09 08/01/2016
ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Bell & Spigot
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง มาตรฐาน มอก.128-2528 หรือ ASTM - C76 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-3.60 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย หรือท่อส่งน้ำวางได้ทั้งใต้ผิวจราจรหรือใต้ผิวทางเดินเท้าต่อสวมด้วยแหวนยาง (Rubber Ring Jiont) สามารถรับแรงดันน้ำได้ 1.50 -3.75 Ksc. และสามารถติดตั้งวัสดุป้องกันการกัดกร่อนภายในท่อได้ (Plastic Lining, Epoxy Coating, Calcium Aluminates (Fondu) Lining)
Last Update : 14:31:20 08/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
105
Total View
480153

Company Profile :
 
นับเป็นเวลากว่า 40 ปีที่ บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด ได้สั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงในการผลิตท่อคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยทางบริษัทฯ ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตที่ก้าวหน้า และเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมถึงได้มีการศึกษาและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความ ยุ่งยากในการทำงาน และเพิ่มมาตรฐานของงานก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างตามมาตรฐาน ต่างๆ เช่น มอก., ASTM, JIS, BS และอื่นๆ ดังนี้
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by CHUSIN CONCRETE CO.,LTD.
Tel. 02-9709447  Fax. 02-5511722  Website. www.chusinconcrete.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login