คิดถึงชุดสวย ๆ คิดถึง The Great Uniform
The Great Uniform เกิดจากการวมตัวกันของผู้ที่จบการศึกษาด้านแฟชั่นโดยตรงจากสถาบันชั้นนำของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมงาน The Great Uniform จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการออกแบบ และการตัดเย็บยูนิฟอร์มมานานกว่า 10 ปี
Last Update : 11:56:22 23/05/2012
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ Creative Economy
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด “โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy”
Last Update : 11:54:19 23/05/2012
DS-7604NI-SE/P
Brand : HIKVISION
Model : DS-7604NI-SE/P
Last Update : 15:30:33 19/04/2016
DS-7304HFI-SH (WLB)
Brand : HIKVISION
Model : DS-7304HFI-SH (WLB)
Last Update : 15:27:34 19/04/2016
DS-7216HGHI-E1
Brand : HIKVISION
Model : DS-7216HGHI-E1
Last Update : 15:24:43 19/04/2016
DS-7208HWI-SH
Brand : HIKVISION
Model : DS-7208HWI-SH
Last Update : 15:20:21 19/04/2016
DS-7204HWI-E1
Brand : HIKVISION
Model : DS-7204HWI-E1
Last Update : 15:18:18 19/04/2016
ECIT
Last Update : 12:03:38 23/05/2012
ECIT e-MarketPlace
Last Update : 11:59:57 23/05/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
35
Total View
782156

Company Profile :
 
มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบของการเชื่อมโยง กลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มในประเทศไทยเข้าด้วยกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่า "หากทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจะทำให้เกิดกำลังซื้อ ทั้งในและนอกประเทศอย่างมหาศาล สามารถที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเร็วยิ่งขึ้น และต้องการจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมของเอเชียอีกด้วย (Asia Industrial Center)
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by e-Industry Network Co., Ltd.
Tel. (662) 9132500 ต่อ 1526  Fax. (662) 9132500 ต่อ 1526  Website. www.e-industry.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login