เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
ระบบตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกอัตโนมัติแบบหลายจุด
Brand : Picarro
Model : G2301/G2401
The simplicity of integrating Picarro analyzers into field measurement sites has enabled their deployment worldwide for GHG analysis
Last Update : 13:58:58 10/07/2020
Automatic Homogenizer
Brand : Reeko
Model : AH-30
The AH-30 automatic homogenizer is a multi-tasking device that can achieve high throughput sample loading.
Last Update : 09:44:26 09/07/2020
Carbon-13 benchtop NMR
Brand : Magritek
Model : Spinsolve Carbon
Spinsolve Carbon has outstanding resolution and unique sensitivity that enables the power of proton-carbon NMR in a benchtop instrument.
Last Update : 09:28:03 08/07/2020
Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
Brand : CEM
Model : Phoenix
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 ?C or High Capacity furnace.
Last Update : 09:33:13 03/07/2020
Gas Clean Filter
Brand : Agilent Technology
The Gas Clean Filter System delivers clean gases, reducing the risks of column damage, sensitivity loss, and instrument downtime.
Last Update : 09:36:04 02/07/2020

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
45
Total View
875024

Video On Web


Video:
MARS6 - Microwave Digestion

Description: เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Last Update : 14:44:17 27/05/2014

Video:
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน - CEM Sprint - Rapid Protein Analyzer

Description: เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหาร ภายในเวลา 2 นาที
Last Update : 14:38:22 27/05/2014
First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login