เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
Automated Graphite Digestion System
Brand : Raykol/Reeko
Model : AutoGDA-72
The AutoGDA-72 digestion systems are specifically designed for acid digestion and acid evaporation methods.
Last Update : 09:10:29 05/06/2020
ุ60 MHz Bench Top NMR
Brand : Magritek
Model : Spinsolve 60
The Spinsolve 60 spectrometer provides high quality 1H and 19F NMR spectra in seconds, right where it is needed - at your laboratory bench.
Last Update : 09:55:33 04/06/2020
Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
Brand : CEM
Model : Phoenix
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 ?C or High Capacity furnace.
Last Update : 09:49:23 02/06/2020
Raman analyzer of powders
Brand : EnSpectr
Model : MIXSplitter?
Raman qualitative and quantitative analyzer of powders MIXSplitter? reveals hidden properties of mixed substances, the system automatically scans and identifies mixed substances' compounds.
Last Update : 10:11:17 01/06/2020
Robotic BOD Analyzer
Brand : Skalar
Model : SP 2000 series
The SP2000series Skalar introduces the most flexible Robotic BOD platform available today. Besides the modern design and latest technology innovations, it has a flexible set up from 18 up to 198 BOD bottles.
Last Update : 10:16:58 31/05/2020

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
45
Total View
862554

Products list by Category (Total 72 Products)

สินค้าใหม่ (New Products)
 
Automated Graphite Digestion System
Brand name:Raykol/Reeko
Model:AutoGDA-72
The AutoGDA-72 digestion systems are specifically designed for acid digestion and acid evaporation methods.
Last Update : 05/06/2563 09:10:29
ุ60 MHz Bench Top NMR
Brand name:Magritek
Model:Spinsolve 60
The Spinsolve 60 spectrometer provides high quality 1H and 19F NMR spectra in seconds, right where it is needed - at your laboratory bench.
Last Update : 04/06/2563 09:55:33
Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
Brand name:CEM
Model:Phoenix
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 ?C or High Capacity furnace.
Last Update : 02/06/2563 09:49:23
Raman analyzer of powders
Brand name:EnSpectr
Model:MIXSplitter?
Raman qualitative and quantitative analyzer of powders MIXSplitter? reveals hidden properties of mixed substances, the system automatically scans and identifies mixed substances' compounds.
Last Update : 01/06/2563 10:11:17
Robotic BOD Analyzer
Brand name:Skalar
Model:SP 2000 series
The SP2000series Skalar introduces the most flexible Robotic BOD platform available today. Besides the modern design and latest technology innovations, it has a flexible set up from 18 up to 198 BOD bottles.
Last Update : 31/05/2563 10:16:58
ICP - OES เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
Brand name:Teledyne Leeman Labs
Model:Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 29/05/2563 10:20:40
Automatic Homogenizer
Brand name:Reeko
Model:AH-30
The AH-30 automatic homogenizer is a multi-tasking device that can achieve high throughput sample loading.
Last Update : 27/05/2563 09:50:31
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเกษตร
Brand name:Picarro
Model:L2140-i
High-precision triple oxygen isotope research in water is finally simple and affordable. Streamlined, simple and simultaneous measurement of ?18O, ?17O, ?D and 17O-excess in liquids and vapor at the touch of a button.
Last Update : 26/05/2563 09:32:07
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Brand name:CEM Corporation
Model:Liberty Blue
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 25/05/2563 09:38:26
Raman Microscope
Brand name:EnSpectr
Model:RamMics M532?
RamMics M532? allows distinguishing particles of 2-3 ?m size and differentiate them from ones with other chemical and physical properties, which opens multiple research opportunities within one Raman system.
Last Update : 22/05/2563 10:04:23
Robotic COD Analyzer
Brand name:Skalar
Model:SP 2000 serie
Skalar's SP2000 analyzers can be configured to automate COD according to the sealed tube (ST-COD) method ISO 15705 and EPA 410.4 or to the classical titration method ISO 6060
Last Update : 20/05/2563 09:38:41
Automatic Solid Phase Extraction
Brand name:Reeko
Model:Fotector-02HT
Fotector- 02HT is designed for large current laboratory samples.
Last Update : 18/05/2563 09:54:34
เครื่องตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกแบบสะพายหลัง
Brand name:Picarro
Model:G4301
The Picarro GasScouter analyzer is the first of a new generation of ultra-lightweight and portable, battery-powered analyzers. Featuring Picarro?s patented, award winning CRDS technology, the GasScouter is optimal for mobile, high precision greenhouse gas measurements.
Last Update : 15/05/2563 09:35:57
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
Brand name:CEM
Model:ORACLE
ORACLE FIRST EVER RAPID FAT ANALYZER with No Method Development
Last Update : 14/05/2563 10:47:44
HPLC & UHPLC
Brand name:Advion
Model:AVANT
Advion?s range of AVANT, high performance, liquid chromatography systems can be used standalone with UV and UV/VIS detector options, or with the expression? compact mass spectrometer to provide seamlessly integrated LC/CMS
Last Update : 13/05/2563 10:15:06
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand name:Skalar
Model:San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 12/05/2563 09:54:01
AutoEVA-60 Multiple Evaporation System
Brand name:Reeko
Model: AutoEVA-60
The AutoEVA-60 are automated high throughput, high speed and low gas consumption sample concentrators.
Last Update : 08/05/2563 09:27:10
เครื่องหาปริมาณความชื้น
Brand name:CEM
Model:SAM 255
Dry your samples in minutes!
Last Update : 05/05/2563 10:23:35
TLC Plate Reader
Brand name:Advion
Model:Plate Express
Plate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS. TLC/CMS is the Lastest Technology of TLC/HPTLC technic.
Last Update : 04/05/2563 14:21:43
Total Organic Carbon (TOC) and Total Nitrogen analyzers
Brand name:Skalar
Model:FormacsSERIES
The FormacsSERIES Total Organic Carbon (TOC) / Total Nitrogen analyzers offer the perfect solution when there is a need for rapid and reliable tests for carbon and/or nitrogen in samples coming from a variety of natural, domestic and industrial sources.
Last Update : 03/05/2563 15:57:34

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login