พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
Brand : พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
พระพิฆเณศปางร่ายร่ำเสวยสุข(พิมลิขสิทธิ์) พิธีเทองหล่อในวันประสูติพระพิฆเณศ พิธีพราหมณ์อินเดีย บวงสรวงโดยพราหมณ์หลวง หล่อด้วยฉนวนยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และแผ่นยันต์เกจิอาจารย์เมตตาเขียนให้ จุดเทียนชัย&พุทธาภิเษกโดยพระผู้ใหญ่ เป็นปางที่ท่านได้รับพรจากมหาเทพทั้งหก 1.รับพรจากพระมหาศิวะ ทรงถือบัณเฑาะว์ เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องสมาธิฌาณสมาบัติ และชื่อเสียงเกียรติยศที่ดี ปัดเป่าขจัดมาร ขจัดอุป สรรค์ 2.รับพรจากพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ทรงถือดอกบัว เชื่อว่าส่งเสริมความสำเร็จคาวมรักและสุขภาพกายใจ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 3.รับพรจากท้าวพระพรหม ทรงถือพระคัมภรี์ เชื่อว่าเสริมเรื่องปัญญาบารมีและอักขระเวทมนต์คาถา วิชาความรู้ในแขนงต่างๆ 4.รับพรจากพระสุรัสวดี ทรงถือพิณหัวหงษ์ เชื่อว่าส่งเสริมเสริมให้ทุกเพศทุกวัยเมตตาเอ็นดู มี ความคิดสร้างสรรจิตนาการที่ดี มีศิลปการตลาดและ แขนงต่างๆที่ดี 5.รับพรจากพระนารายณ์ ทรงถือสังข์มหามงคล เชื่อว่าเสริมมงคลที่ดีในจักร์วาล 6.รับพรจากพระมหาลักษมี ทรงถือโถสมบัติ เชื่อว่าส่งเสริมความร่ำรวยเงินทองโชคลาภ อีกทั้งหม้อกลัดยังหมายถึงตัวแทนมหาเทพทั้งปวง พร้อมทั้งท่านทรงถืองาเชื่อว่าท่านทรงชี้แนะ นำทาง มอบองค์ความรู้พลังแห่งปัญญาในแขนงต่างให้แก่ผู้บูชา ึ7.ถือขนมโมทกะเชื่อว่าส่งเสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ 8.ทรงถือเชื่อกบ่วงบาศช่วยให้ผู้บูชาไม่หลงทาง 9.พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงประทานพร ให้สำเร็จตามปรารถนา สรุปเป็นปางที่อุดมสมบูรณ์ทางโลกพร้อมทั้ง นำพาให้เจริญทางธรรมได้รับความสุขที่แท้จริงด้วย (ร่ำรวยอย่างมีความสุข) ***หนูถือลูกมะม่วง เป็นเครืองหมายของความดี ความเป็นมงคล ซึ้งจะนำมาด้วยความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ ความเป็นอมตะ ฮินดูเรียกมะม่วงว่าอัมรา(Amra)
Last Update : 17:43:42 08/12/2017
พระพิฆเนศร่ายรำเสวยสุขรับพร6มหาเทพ
Brand : พระพิฆเนศร่ายรำเสวยสุขรับพร6มหาเทพ
Last Update : 15:40:24 08/12/2017
พระพิฆเณศรุ่นเจ้าสัว ปางบริบูรณ์ทรัพย์ บริบูรณ์สุข
Brand : Ganesha rich and happy
พระพิฆเณศ รุ่นเจ้าสัว ปางบริบูรณ์ทรัพย์ บริบูรณ์สุข ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทางเราได้จัดสร้างพระพิฆเณศปางเสริมทรัพย์เสริมสุข โดยผ่านพิธีทางพราหมณ์ฮินดูมาจากอินเดีย จัดทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันเกิดพระพพิฆเนศที่จะถึงนี้ สุดท้ายนี้ทางเราต้องขออภัยถ้ามีการปิดการสั่งจองก่อนกำหนดเนื่องจากทางเราสร้างได้จำนวนจำกัด
Last Update : 15:22:15 08/12/2017
ฮกลกซิ่ว
ขนาด 6.5"x7"x16.25"
Last Update : 20:33:12 29/11/2016
พระกวนอูนั่งบัลลังก์ด้านหลังมีธง5ธาตุ
Brand : พระกวนอูนั่งบัลลังก์ด้านหลังมีธง5ธาตุ
พระกวนอูนั่งบัลลังกด้านหลังมีธง5ธาตุ ทำจากโลหะชุบทองเค์ พระกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ยุติธรรม เสริมการงาน การค้า การเงิน ความยุติธรรม ความก้าวหน้า อำนาจบารมี ความสำเร็จ ความแข็งเกร่งแข็งแรง
Last Update : 19:59:00 06/05/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
58
Total View
818884

Products list by Category (Total 158 Products)

สินค้าใหม่ (New Products)
 
พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
Brand name:พระพิฆเนศปางร่ายร่ำเสวยสุข,มี9องค์ในโลก(พิฆเณศให้100ล้าน)
พระพิฆเณศปางร่ายร่ำเสวยสุข(พิมลิขสิทธิ์) พิธีเทองหล่อในวันประสูติพระพิฆเณศ พิธีพราหมณ์อินเดีย บวงสรวงโดยพราหมณ์หลวง หล่อด้วยฉนวนยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และแผ่นยันต์เกจิอาจารย์เมตตาเขียนให้ จุดเทียนชัย&พุทธาภิเษกโดยพระผู้ใหญ่ เป็นปางที่ท่านได้รับพรจากมหาเทพทั้งหก 1.รับพรจากพระมหาศิวะ ทรงถือบัณเฑาะว์ เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องสมาธิฌาณสมาบัติ และชื่อเสียงเกียรติยศที่ดี ปัดเป่าขจัดมาร ขจัดอุป สรรค์ 2.รับพรจากพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ทรงถือดอกบัว เชื่อว่าส่งเสริมความสำเร็จคาวมรักและสุขภาพกายใจ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 3.รับพรจากท้าวพระพรหม ทรงถือพระคัมภรี์ เชื่อว่าเสริมเรื่องปัญญาบารมีและอักขระเวทมนต์คาถา วิชาความรู้ในแขนงต่างๆ 4.รับพรจากพระสุรัสวดี ทรงถือพิณหัวหงษ์ เชื่อว่าส่งเสริมเสริมให้ทุกเพศทุกวัยเมตตาเอ็นดู มี ความคิดสร้างสรรจิตนาการที่ดี มีศิลปการตลาดและ แขนงต่างๆที่ดี 5.รับพรจากพระนารายณ์ ทรงถือสังข์มหามงคล เชื่อว่าเสริมมงคลที่ดีในจักร์วาล 6.รับพรจากพระมหาลักษมี ทรงถือโถสมบัติ เชื่อว่าส่งเสริมความร่ำรวยเงินทองโชคลาภ อีกทั้งหม้อกลัดยังหมายถึงตัวแทนมหาเทพทั้งปวง พร้อมทั้งท่านทรงถืองาเชื่อว่าท่านทรงชี้แนะ นำทาง มอบองค์ความรู้พลังแห่งปัญญาในแขนงต่างให้แก่ผู้บูชา ึ7.ถือขนมโมทกะเชื่อว่าส่งเสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ 8.ทรงถือเชื่อกบ่วงบาศช่วยให้ผู้บูชาไม่หลงทาง 9.พระหัตถ์ซ้ายหน้าทรงประทานพร ให้สำเร็จตามปรารถนา สรุปเป็นปางที่อุดมสมบูรณ์ทางโลกพร้อมทั้ง นำพาให้เจริญทางธรรมได้รับความสุขที่แท้จริงด้วย (ร่ำรวยอย่างมีความสุข) ***หนูถือลูกมะม่วง เป็นเครืองหมายของความดี ความเป็นมงคล ซึ้งจะนำมาด้วยความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ ความเป็นอมตะ ฮินดูเรียกมะม่วงว่าอัมรา(Amra)
Last Update : 08/12/2560 17:43:42
พระพิฆเณศรุ่นเจ้าสัว ปางบริบูรณ์ทรัพย์ บริบูรณ์สุข
Brand name:Ganesha rich and happy
พระพิฆเณศ รุ่นเจ้าสัว ปางบริบูรณ์ทรัพย์ บริบูรณ์สุข ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทางเราได้จัดสร้างพระพิฆเณศปางเสริมทรัพย์เสริมสุข โดยผ่านพิธีทางพราหมณ์ฮินดูมาจากอินเดีย จัดทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันเกิดพระพพิฆเนศที่จะถึงนี้ สุดท้ายนี้ทางเราต้องขออภัยถ้ามีการปิดการสั่งจองก่อนกำหนดเนื่องจากทางเราสร้างได้จำนวนจำกัด
Last Update : 08/12/2560 15:22:15
ฮกลกซิ่ว
ขนาด 6.5"x7"x16.25"
Last Update : 29/11/2559 20:33:12
พระกวนอูนั่งบัลลังก์ด้านหลังมีธง5ธาตุ
Brand name:พระกวนอูนั่งบัลลังก์ด้านหลังมีธง5ธาตุ
พระกวนอูนั่งบัลลังกด้านหลังมีธง5ธาตุ ทำจากโลหะชุบทองเค์ พระกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ยุติธรรม เสริมการงาน การค้า การเงิน ความยุติธรรม ความก้าวหน้า อำนาจบารมี ความสำเร็จ ความแข็งเกร่งแข็งแรง
Last Update : 06/05/2559 19:59:00
พระกวนอูขี่ม้า
Brand name:พระกวนอูขี่ม้า
พระกวนอูขี่ม้า เป็นงานเกรดเอ มีลายละเอียดมาก ตัวม้ามีลายเส้น ผ้ามีความพริ้ว เสริมการค้าการงาน ความยุติธรรม อำนาจบารมี ความก้าวหน้า และความสำเร็จทุกประการ
Last Update : 06/05/2559 19:58:14
พระกวนอูขี่ม้า
Brand name:พระกวนอูขี่ม้า
พระกวนอูขี่ม้า ทำจากวัสดูเรซิ่น ทำสีไม้ ล้างน้ำได้ พระกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ยุติธรรม เสริมการงาน การค้า การเงิน ความยุติธรรม ความก้าวหน้า อำนาจบารมี ความสำเร็จ ความแข็งเกร่งแข็งแรง
Last Update : 06/05/2559 19:57:29
พระกวนอูขี่ม้า
Brand name:พระกวนอูขี่ม้า
พระกวนอูขี่ม้า ทำจากเรซิ่นชุบทองเค พระกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ยุติธรรม เสริมการงาน การค้า การเงิน ความยุติธรรม ความก้าวหน้า อำนาจบารมี ความสำเร็จ ความแข็งเกร่งแข็งแรง
Last Update : 06/05/2559 19:57:03
เทพกวนอู
ขนาด (หมด)
Last Update : 06/05/2559 19:56:25
เทพกวนอูห้อยหน้ารถยนต์
Brand name:เทพกวนอูห้อยหน้ารถยนต์
ขนาด2"x3" ป้ายไม่แกะสลักรูปเทพเจ้ากวนอู
Last Update : 06/05/2559 19:55:41
เฮียงเทียงเซียงตี่(ตั่วเหล่าเอี้ย)
Brand name:เฮียงเทียงเซียงตี่(ตั่วเหล่าเอี้ย)
Last Update : 06/05/2559 19:54:05
ตั่วเหล่าเอี๊ย
Brand name:ตั่วเหล่าเอี๊ย
Last Update : 06/05/2559 19:53:18
เซียมซู้(กบเซียน)
Brand name:เซียมซู้(กบเซียน)
เซียมซู้บนกองเงินกองทองเรียกทรัพย์และคลายเงินคลายทองมอบทรัพย์ให้กับผู้บูชา และผู้ทำความดี
Last Update : 06/05/2559 19:03:28
กบเซียน(เซียมซู้)
Brand name:กบเซียน(เซียมซู้)
ขนาด 7.25"x7.25"x9" เซียมซู้หรือกบเซียนมี3ขา ให้ความช่วยเหลือโดยตวัดเงินทองโชคลาภ เข้ามาในบ้านและคลายเงินทองเก็บไว้ให้เรา ถ้าเรายิ่งทำความดีก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ
Last Update : 06/05/2559 19:03:03
เชิงเทียนไฟฟ้า
Brand name:เชิงเทียนไฟฟ้า
ขนาด 5"x5"x5.5" เชิงเทียนไฟฟ้ารูปดอกบัว เปิดเพลงสวดมนต์จีนได้หลายเพลง
Last Update : 06/05/2559 19:02:33
เชิงเทียน
Brand name:เชิงเทียน
ขนาด 4"x4"x5" เชิงเทียนทองเหลือง
Last Update : 06/05/2559 19:02:06
ฮกลกซิ้วทอง
Brand name:ฮกลกซิ้วทอง
ฮกลกซิ้วทอง ทำจากวัสดุเรซิ่น ชุดทองเค เสริม สุขภาพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ยศฐาบรรดาศักดิ์ ความมั่งคั่งร่ำรวย
Last Update : 06/05/2559 18:59:18
ฮกลกซิ้วจิ๋ว
Brand name:ฮกลกซิ้วจิ๋ว
ฮกลกซิ้วจิ๋ว เซรามิค โดยเนื้อดินขาว เป็นงานชิ้นเล็กแต่มีความละเอียดของตัวงานมาก เสริม อำนาจบารมี ตำแหน่งหน้าที่การงาน สุขภาพดี ร่ำรวยมั่นคงพร้อมด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์
Last Update : 06/05/2559 18:58:45
ฮกลกซิ้ว
Brand name:ฮกลกซิ้ว
ฮกลกซิ้ว
Last Update : 06/05/2559 18:57:38
ฮกลกซิ่ว
Brand name:ฮกลกซิ่ว
Last Update : 06/05/2559 18:57:10
องค์ซิ้ว
Brand name:องค์ซิ้ว
เป็นเซียนที่มีความเมตตาร่ำรวยอายุยืนยาวชือองค์ซิ้ว ซึ้งมักให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่เสริมเรื่องสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว และรำรวยชั่วลูก ชั่วหลานตลอดไป
Last Update : 06/05/2559 18:55:58

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by FAHCAI SHOP
Tel. 0845461559  Fax. 024658376  Website. www.fahcai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login