K-เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบพกพา Portable Condition Monitoring
Brand : SKF
Model : เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบพกพา Portable Condition Monitoring
ในวงการอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร สามารถบอกถึงปัญหาของเครื่องจักรได้ครอบคลุมที่สุด โดยแต่ละโรงงานควรใช้ความสั่นสะเทือนเป็นมาตรฐานหลักในการระบุปัญหาของเครื่องจักร ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร สามารถบ่งบอกปัญหาทางกลหลายชนิด เช่น การหมุนที่ไม่สมดุล การเยื้องศูนย์ การสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ฯลฯ ในขณะที่ค่าความสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน จะบ่งบอกถึงปัญหาในการหล่อลื่น ฝุ่นผง การติดตั้งตลับลูกปืน รวมถึงความล้าของตัวตลับลูกปืนเอง เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา (Portable Condition Monitoring) ของ SKF ทุกรุ่น จะสามารถวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 10816-1 และความสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนโดยใช้หลักการ "Acceleration Enveloping (gE)" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในการวิเคราะห์สภาพตลับลูกปืน
Last Update :
LH-Extension pipes with connecting nipples ท่อเพิ่มความยาวพร้อมข้อต่อหัวอัดน้ำมัน
Brand : SKF
Model : Extension pipes with connecting nipples ท่อเพิ่มความยาวพร้อมข้อต่อหัวอัดน้ำมัน
Extension pipes with connecting nipples. Catering for difficult connection applications. ท่อเพิ่มความยาวพร้อมข้อต่อหัวอัดน้ำมัน สำหรับการใช้งานที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
Last Update :
L-Dismounting Fluid LHDF 900 น้ำมันสำหรับงานถอดรุ่น LHDF 900
Brand : SKF
Model : Dismounting Fluid LHDF 900 น้ำมันสำหรับงานถอดรุ่น LHDF 900
Dismounting Fluid LHDF 900 น้ำมันสำหรับงานถอดรุ่น LHDF 900 สำหรับทำงานถอดตลับลูกปืนได้ง่ายและรวดเร็ว
Last Update :
LH-OK Coupling mounting and dismounting kits ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและถอด OK Coupling
Brand : SKF
Model : OK Coupling mounting and dismounting kits ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและถอด OK Coupling
OK Coupling mounting and dismounting kits ชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและถอด OK Coupling
Last Update :
LH-Plugs for oil ducts and vent holes ปลั๊กอุดสำหรับท่อน้ำมันและรูระบาย
Brand : SKF
Model : Plugs for oil ducts and vent holes ปลั๊กอุดสำหรับท่อน้ำมันและรูระบาย
Plugs for oil ducts and vent holes ปลั๊กอุดสำหรับท่อน้ำมันและรูระบาย ขนาดความดันถึง 400 MPa (58,000 psi)
Last Update :

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
66
Total View
742705

Products list by Category (Total 286 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
J -LGWM 1 Extreme pressure low temperature bearing grease จาระบีรับแรงกดสูง ทนอุณหภูมิต่ำ
Brand name:SKF
Model:LGWM 1 Extreme pressure low temperature bearing grease จาระบีรับแรงกดสูง ทนอุณหภูมิต่ำ
LGWM 1 Extreme pressure low temperature bearing grease จาระบีรับแรงกดสูง ทนอุณหภูมิต่ำ LGWM 1 คือ จาระบีผลิตจากน้ำมันพื้นฐานแร่ ใช้ไขสบู่ลิเธียม และผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง (EP) ซึ่งเหมาะสำหรับการหล่อลื่นตลับลูกปืนที่ต้องรับแรงกดทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน เช่น เครื่องลำเลียงวัตถุดิบแบบสกรู
Last Update :
C-Seal Solutions ซีล
Brand name:SKF
Model:Seal Solutions ซีล
Last Update :
E-SYSTEM 24
Brand name:SKF
Model:SYSTEM 24
Last Update :
K-อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร MCD (MARLIN condition detector : CMVL 3600-IS
Brand name:SKF
Model:MCD : CMVL 3600-IS-K-01-C
อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนเบื้องต้นที่สามารถวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (mm/s), ความสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน (gE) และวัดอุณหภูมิ (C) ได้พร้อมๆกัน มีสัญญาณไฟ LED (เขียว, ส้ม, แดง) บอกสถานภาพของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว
Last Update :
K-เครื่องมือวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและตลับลูกปืน Microvibe P : CMVL 3850
Brand name:SKF
Model:เครื่องมือวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและตลับลูกปืน Microvipe P : CMVL 3850
เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและตลับลูกปืนได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทำงานบนเครื่อง Pocket PC หน้าจอแสดงผลความสั่นสะเทือนแบบ overall, time-waveform และ FFT spectrum* จัดเก็บข้อมูลการวัดได้ถึง 2,000 ข้อมูล สามารถโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ *หมายเหตุ : FFT Spectrum คือ กราฟแถบคลื่นความถี่ที่บ่งบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรและตลับลูกปืนเกิดความเสียหาย รวมถึงบ่งบอกถึงขนาดความรุนแรงของสาเหตุนั้นๆ
Last Update :
K-ชุดเครื่องมือ Marlin I-Pro
Brand name:SKF
Model:Marlin I-Pro
ชุดเครื่องมือ Marlin I-Pro เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรที่สำคัญต่างๆในโรงงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงวางแผนการผลิตและการบำรุงรักษา ข้อมูลที่ได้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกันระหว่างแต่ละฝ่ายภายในโรงงานผ่านโปรแกรมฐานข้อมูล Machine Inspector Marlin ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและตลับลูกปืนในแบบ Overall data และได้รับการออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ (Operations, Production) เป็นพิเศษ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในขบวนการผลิต เช่น ความดัน อัตราการไหล ความเร็ว อุณหภูมิ ฯลฯ
Last Update :
K-SKF Dual Laser Infrared Thermometer เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดเลเซอร์คู่ รุ่น TMTL 2400K
Brand name:SKF
Model:TMTL 2400K
เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดเลเซอร์คู่ (SKF Dual Laser Infrared Thermometer) รุ่น TMTL 2400K * วัดอุณหภูมิด้วยหัววัดสัมผัสได้ -64 C ถึง 1,400 C * วัดอุณหภูมิด้วยโหมดอินฟาเรดได้ -60 C ถึง 1,000 C * ปรับค่า emissivity wfh 0.1 57' 1.0 และมีความแม่นยำสูงด้วย D:S = 50:1 * จอภาพขนาดใหญ่พร้อมไฟ และมีปุ่มกดเลือกฟังก์ชั่นได้หลากหลาย
Last Update :
K-Electronic Stethoscope TMST 3 เครื่องฟังเสียงตลับลูกปืนและเครื่องจักร รุ่น TMST 3
Brand name:SKF
Model:TMST 3
เครื่องฟังเสียงตลับลูกปืนและเครื่องจักรรุ่น TMST 3 เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง ไวต่อเสียง ช่วยให้สามารถตรวจหาปัญหาของเครื่องจักร ด้วยการตรวจจับเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือประกอบด้วยชุดหูฟัง หัววัดสองขนาดความยาวต่างกัน ปุ่มปรับระดับเสียงและแผ่นซีดีเปรียบเทียบเสียง เครื่องมือนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับสำหรับการค้นหาสาเหตุปัญหาของเครื่องจักรหรือความเสียหายของตลับลูกปืน ทั้งชุดบรรจุรวมในกระเป๋าหิ้วทนทานแข็งแรง
Last Update :
B-Bearing CARB ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยวคาร์บ
Brand name:SKF
Model:CARB ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยวคาร์บ
Last Update :
K-Electrical Discharge Detector (EDD Pen) ปากกาตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหล รุ่น TKED 1
Brand name:SKF
Model:Electrical Discharge Detector (EDD Pen) ปากกาตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหล รุ่น TKED 1
ใช้ในงานตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลสำหรับตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า ได้สะดวกและปลอดภัย ปากกาตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือ Electrical Discharge Detector (EDD Pen) เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับตรวจสอบการรั่วไหลของกระแส ไฟฟ้าในตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะไหลจากเพลามอเตอร์ผ่านเข้าตลับลูกปืนก่อนลงสู่สายดิน เป็นผลให้ตลับลูกปืนเกิดการกัดกร่อนด้วย ไฟฟ้า จาระบีเสื่อมสภาพ และนำไปสู่ความเสียหายในที่สุด มอเตอร์ไฟฟ้ามักจะเกิดปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วเข้าสู่ตลับลูกปืนจะเกิดความเสีย หายได้ง่ายเมื่อความคุมด้วย Variable Frequency Drive ปากกา EDD Pen เป็นเครื่องมือหนึ่งในงานซ่อมบำรุงแบบเฝ้าระวังที่ช่วยในการ ตรวจสอบโอกาสที่ตลับลูกปืนจะเกิดความเสียหาย และช่วยป้องกันปัญหาเครื่อง จักรหยุดกะทันหัน.
Last Update :
K-ปากกาวัดอุณหภูมิ (ThermoPen) รุ่น TMTP 200
Brand name:SKF
Model:ปากกาวัดอุณหภูมิ (ThermoPen) รุ่น TMTP 200
ปากกาวัดอุณหภูมิรุ่น TMTP 200 การวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำ สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป ปากกาวัดอุณหภูมิ (ThermoPen) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย มีขนาดเล็กกะทัดรัด ทนทาน และมีหัววัดที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับทุกสภาพพื้นผิวสัมผัสเพื่อให้ผลการวัดอุณหภูมิที่มีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากวิศวกรซ่อมบำรุงไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากปากกาวัดอุณหภูมิ ดังนั้น ThermoPen จึงถูกจัดมาให้พร้อมซองหนังคาดเข็มขัด เพื่อป้องกันการตกกระแทกและสะดวกแก่การพกพา ThermoPen สามารถวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น วัดอุณหภูมิตัวเสื้อตุ๊กตา และเกียร์ เป็นต้น
Last Update :
K-Infrared Camera กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2DT
Brand name:SKF
Model:Infrared Camera กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2DT
จับภาพอุณหภูมิได้อย่างละเอียด พร้อมด้วยฟังก์ชั่นวัดค่าสองชั้น กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2DT ใช้งานง่าย ตรวจจับรังสีอินฟราเรดและแปลงสัญญาณเป็นภาพอินฟราเรดคุณภาพสูงที่ความละเอียดสูง 160x120 / 19,200 ฟิกเซล แสดงบนหน้าจอแอลซีดีขนาด 3½” กล้องนี้จะมาพร้อมกับซอร์ฟแวร์ สำหรับเขียนรายงานซึ่งติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ MS Windows 2000, XP, หรือ Vista ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำภาพอินฟราเรดที่ถ่ายได้ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสความเสียหายหรือวางแผนงานซ่อมบำรุงต่อไป กล้อง TMTI 2DT มีคุณสมบัติการวัดอุณหภูมิขั้นสูง เช่น ค้นหาจุดร้อนสุดและจุดเย็นสุดโดย อัตโนมัติ อุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุดของพื้นที่วัดค่า และอุณหภูมิแตกต่างระหว่างจุดสองจุดที่ต้อง การทราบ เป็นต้น กล้อง TMTI 2DT ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เก็บรักษาในกระเป๋าหิ้วแข็งแรง พร้อมทั้งซอร์ฟแวร์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ ปลอกยาง เลนซ์กรองช่วงอุณหภูมิสูงและ SD การ์ด
Last Update :
K-เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเล็งเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์ CMAC 4200-SL
Brand name:SKF
Model:เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเล็งเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์ CMAC 4200-SL
วัดอุณหภูมิได้ในระยะห่างที่ปลอดภัย เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเล็งเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์ CMAC 4200-SL เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่มีรูปทรงแข็งแรง มีฟังก์ชั่นการใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานด้านการบำรุงรักษาแทบจะทุกรูปแบบ และยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครื่องมือบันทึกข้อมูลของ SKF ได้โดยตรง ผู้ใช้งานสามารถเลือกค่า emissivity จากตารางที่มีให้ในตัวเครื่อง หรือเลือกจากค่า emissivity ของวัสดุต่างๆกว่า 30 ชนิดที่ตั้งค่าไว้แล้ว ซึ่งจะให้ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิพื้นผิววัสดุต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
Last Update :
K-Infrared Camera กล้องอินฟราเรดของ SKF รุ่น TKTI 10
Brand name:SKF
Model:Infrared Camera กล้องอินฟราเรดของ SKF รุ่น TKTI 10
กล้องอินฟราเรดพร้อมด้ามจับ กล้องอินฟราเรดของ SKF รุ่น TKTI 10 ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายมาก สำหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ช่วยให้มองเห็นจุดที่มีความร้อนสูงกว่าปกติซึ่งจะ เป็นปัญหาต่อไปได้ กล้องอินฟราเรดนี้แม้จะมีคุณสมบัติการทำงานที่โดดเด่นแต่ก็ใช้งานได้ง่ายโดย ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนเป็นพิเศษใดๆ เพียงเล็งไปที่เครื่องจักรที่สนใจ ก็จะ ตรวจสอบจุดร้อนผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ภาพถ่ายที่ได้จะถูกบันทึกและวิเคราะห์ด้วยคุณสมบัติภายถ่ายความร้อนขั้นสูงของกล้อง กล้องรุ่นนี้จะถ่ายได้ทั้งภาพ จริงและภาพความร้อน เมื่อนำภาพทั้งสองมาวิเคราะห์คู่กัน จะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากภายถ่ายได้อย่างรวดเร็ว มีซอร์ฟแวร์ที่ให้มาพร้อมกล้องนี้ช่วยในการวิเคราะห์และเขียนรายการ ผู้ใช้งานจึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและได้รายงานในรูปแบบ มืออาชีพ
Last Update :
K-Infrared Camera กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2
Brand name:SKF
Model:Infrared Camera กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2
กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2 ใช้งานง่าย ให้ภาพความร้อนที่มีความละเอียดสูงด้วยหลักการกระจายรังสีอินฟราเรด ภาพถ่ายอินฟราเรดมีความละเอียด 160x120 / 19,200 pixels จะแสดงบนหน้าจอขนาด 3½ นิ้ว กล้องอินฟราเรดจะมาพร้อมกับซอฟแวร์สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเขียนรายงาน ช่วยผู้ใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดแต่งภาพในการเขียนรายงานได้สะดวก กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2 มีระบบปฏิบัติการขั้นสูงมาติดตั้งมาให้ เช่น การค้นหาจุดร้อน (hot spot) และจุดเย็นอัตโนมัติ (cold spot) จุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุดของพื้นผิววัดถ่ายภาพ และสามารถแสดงค่าอุณหภูมิแตกต่างระหว่างสองจุดบนพื้นผิวถ่ายภาพที่ผู้ใช้งานกำหนดได้ กล้องอินฟราเรดรุ่น TMTI 2 บรรจุรวมในกระเป๋าหิ้วพร้อมด้วยแผ่นซีดีซอฟแวร์ แบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ และเมมโมรี่แบบ SD Card
Last Update :
K-Thermometer Laser Infrared เทอร์โมมิเตอร์เลเซอร์อินฟราเรดรุ่น TMTL 500
Brand name:SKF
Model:Thermometer Laser Infrared เทอร์โมมิเตอร์เลเซอร์อินฟราเรดรุ่น TMTL 500
วัดอุณหภูมิได้ในระห่างที่ปลอดภัย ด้วยน้ำเบามีรูปร่างกะทัดรัด อุปกรณ์ใช้แสงเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เทอร์โมเลเซอร์นี้ใช้งานง่าย เพียงเล็งไปที่เป้า กดปุ่ม แล้วอ่านค่าอุณหภูมิบนหน้าจอ การวัดอุณหภูมิโดยไม่สัมผัสกับพื้นผิวร้อนหรือเคลื่อนที่อยู่ เป็นการทำงานที่ปลอดภัย รวดเร็ว และง่าย นอกจากนี้ เทอร์โมเลเซอร์ยังเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ต้องการหลีกเลี่ยงการสัมผัส เนื่องจากจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ ซึ่งพบในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตอาหาร
Last Update :
K-เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดและแบบสัมผัสรุ่น TMTL 1400K
Brand name:SKF
Model:เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดและแบบสัมผัสรุ่น TMTL 1400K
วัดอุณหภูมิได้หลากหลายรูปแบบ อุปกรณ์ TMTL 1400K รวมเอาเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดเข้ากับการวัดค่าอุณหภูมิแบบสัมผัส การวัดอุณหภูมิทำได้โดยใช้อินฟราเรดหรือหัววัดอุณหภูมิ จึงสำหรับวัดอุณหภูมิเมื่อต้องการค่าที่แน่นยำสูง ในขณะที่ไม่ทราบค่าการแผ่รังสี (emissivity) ของวัตถุ อุปกรณ์มาพร้อมกับหัววัดอุณหภูมิแบบ K type เลือกค่า emissivity ได้ และมีโหมดวัดค่าต่างๆให้เลือก อุปกรณ์เหมาะสำหรับใช้งานหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วัดอุณหภูมิของพื้นผิวสะท้อนแสง เช่น อลูมิเนียมหรือตลับลูกปืน และวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวที่ไม่ต้องการให้สัมผัสเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
Last Update :
K-Thermal imager กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ รุ่น TMTI 300
Brand name:SKF
Model:Thermal imager กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ รุ่น TMTI 300
กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่น TMTI 300 ใช้งานง่ายและหลากหลาย สร้างภาพความร้อนจากรังสีอินฟราเรด ช่วยในการตรวจสอบอุณหภูมิเป็นบริเวณกว้างโดยแสดงผลเป็นภาพ สำหรับการทำงานที่ปลอดภัยกับเครื่องจักรกลและไพฟ้า
Last Update :
H1-ชุดเซ็ทประแจขันแป้นเกลียวรุ่น HN 4-16/SET
Brand name:SKF
Model:ชุดเซ็ทประแจขันแป้นเกลียวรุ่น HN 4-16/SET
ชุดเซ็ทประแจขันแป้นเกลียวรุ่น HN 4-16/SET รวมเอาประแจที่มักใช้งานบ่อยๆเข้าด้วยกัน ชุดประแจขันแป้นเกลียวของ SKF ประกอบด้วยประแจ 9 เบอร์ ตามมาตรฐาน DIN 1810 เหมาะสำหรับขันกวดและคลายแป้นเกลียวเบอร์ 4 ถึง 16 ประแจได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับแป้นเกลียวแบบ KM ของ SKF รวมทั้งแป้นเกลียวแบบ KM อื่นๆตามมาตรฐาน DIN 981 นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับแป้นเกลียวแบบ N, AN, KMK, KMFE, และ KMT รวมทั้งแป้นเกลียวอื่นที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1804
Last Update :
H1-ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN
Brand name:SKF
Model:ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN
ประแจขันแป้นเกลียวแบบกระแทกรุ่น TMFN รับแรงกระแทกได้สูงโดยไม่ทำให้แป้นเกลียวเสียหาย ประแจขันแป้นเกลียว แบบกระแทก ของ SKF ถูกออกแบบมาเพื่อการขันและคลายแป้นเกลียวล็อคที่ง่ายและปลอดภัย ใช้สำหรับการปรับตำแหน่งของตลับลูกปืนที่มีขนาดกลางบนเพลา หรือ ปลอกปรับขนาด และปลอกสวมเพลา
Last Update :

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by THAI PHASITHI CO., LTD.
Tel. -  Fax. -  Website. www.tps.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login