ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)ไฟฟ้ากระแสตรง(DC)
เอซี(AC) หมายถึง ไฟฟ้ากระแสสลับ และดีซี (DC)หมายถึง ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันและสัญญาณไฟฟ้าก็อิงถึงเอซีและดีซีด้วยถึงแม้จะไม่ใช่กระแส! ตัวอย่างเช่น: แหล่งจ่ายกำลัง 12V AC เป็นแรงดันกระแสสลับ(ซึ่งจะทำให้ไฟกระแสสลับไหล) สัญญาณไฟฟ้า คือแรงดันหรือกระแสซึ่งเป็นพาหะของข้อมูลข่าวสาร โดยทั่วไปจะเป็นแรงดัน แต่ก็สามารถใช้เรียกได้ทั้งกระแส และ แรงดันในวงจร
Last Update : 12:07:57 05/09/2015
Wireless Contact Block
Brand : Schlegel
ไม่ใช้สาายไฟ
Last Update : 11:25:48 08/09/2015
เทอร์มินอลแถบเลื่อน สำหรับสาย 10 มม.Separator Terminals (IKT10)
Brand : schlegel (Germany)
Model : IKT10
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว) และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
Last Update : 15:20:08 10/04/2014
เทอร์มินอลบล็อคแบบมีตัวเสียบ สำหรับสาย 6 มม.Separator Terminals (IKTS4)
Brand : schlegel (Germany)
Model : IKTS4
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว) และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
Last Update : 15:19:32 10/04/2014
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับสาย 50 มม.Terminal Block (IK51)
Brand : Schlegel (Germany)
Model : IK51
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว)และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด แรงดัน 750 V ทนกระแสไฟ 150 A ใช้กับสายไฟขนาด 16 mm up to 50 mm.
Last Update : 15:18:41 10/04/2014
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับสาย 25 มม.Terminal Block (IK25)
Brand : Schlegel (Germany)
Model : IK25
ผลิตภัณฑ์ของ Schlegel รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อสาย (terminal blocks) ที่สามารถใช้กับสายต่อได้หลายชนิดทั้ง screw connections, spring cage connections และ เทคโนโลยี IDC (ตัวเชื่อมต่อแทนที่ฉนวนกันความร้อน แบบไม่ต้องใช้แถวกาว) และสามารถใช้ได้กับสลักเกลียวทุกขนาด (nominal cross section) โดยที่สลักเกลียวขนาด 4mm เป็นขนาดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด แรงดัน 750 - 800 V. ทนกระแสไฟ 108 A. ใช้กับสายไฟขนาด 0.5 mm up to 25 mm.
Last Update : 15:17:58 10/04/2014
KEL Cable entry system from ICOTEK
Last Update : 16:52:10 02/05/2012
Self-Monitoring Safety Contact Blocks
Last Update : 13:44:49 19/03/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
165
Total View
353758

Products list All Category

Product name: เทอร์มินอลบล็อค สำหรับสาย 70 มม.Terminal Block (IK70)
Brand name: Schlegel (Germany)
Model: IK70
Short Description:
Product name: ฟิวส์เทอร์มินอล บล็อค สำหรับสาย 6 มม.Fuse Terminal Block (IKS15)
Brand name: schlegel (Germany)
Model: IKS15
Short Description:
Product name: ฟิวส์เทอร์มินอล บล็อค สำหรับสาย 6 มม.Fuses Terminal Block (IKS14+SH20)
Brand name: schlegel (Germany)
Model: IKS14+SH20
Short Description:
Product name: เทอร์มินอลบล็อค สำหรับสาย 6 มม.Terminal Block (IK5)
Brand name: Schlegel (Germany)
Model: IK5
Short Description:
Product name: เทอร์มินอลบล็อคสองชั้น สำหรับสาย 6 มม.Terminal Block (IKH4)
Brand name: schlegel (Germany)
Model: IKH4
Short Description:
Product name:A complere system to handle your technical alarms (ระบบสมบูรณ์แบบเพื่อรองรับระบบการแจ้งเตือนalarm )
Brand name: A.M.I.
Model:
Short Description:
Product name:Analogue timer (เครื่องจับเวลาระบบอานาล็อค )
Brand name: SUNGHO CONTROLS CO.,LTD.
Model:
Short Description:
Product name:Annunciator (อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน)
Brand name: KimDen
Model: Flicker Relay
Short Description:
Product name:Annunciator lights (ไฟเตือน)
Brand name: KimDen
Model: FA(W)-20 / 30 Series
Short Description:
Product name:AUDIBLE SIGNALLING EQUIPMENT (อุปกรณ์สัญญาณเตือนทางเสียง)
Brand name: AUER
Model: Mini Horns
Short Description:
Product name:Bus bar (ตัวนำไฟฟ้าชนิดแท่ง)
Brand name: SUNGHO CONTROLS CO.,LTD.
Model:
Short Description:
Product name:Cable entry system for entering pre-terminated cables (ระบบสายเสียบเคเบิลสำหรับ สายไฟที่ยังไม่ได้ใช้งาน)
Brand name: ICOTEK
Model:
Short Description:
Product name:Cable entry systems for entering standard cables (ระบบสายเคเบิลเสียบเข้าสำหรับ สายไฟมาตรฐาน)
Brand name: ICOTEK
Model:
Short Description:
Product name:Cable glands for ex applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิลฉีกขาดสำหรับก่อนการใช้งาน)
Brand name: Pratley
Model: Pratley Brass Compression Cable Gland for Ex e Apparatus
Short Description:
Product name:Cable glands for ex applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิลฉีกขาดสำหรับก่อนการใช้งาน)
Brand name: Pratley
Model: Pratley Ex e/d Enviro Comprression Cable Gland
Short Description:
Product name:Cable glands for ex applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิลฉีกขาดสำหรับก่อนการใช้งาน)
Brand name: Pratley
Model: Pratly Ex e Envirogland
Short Description:
Product name:Cable glands for ex applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิลฉีกขาดสำหรับก่อนการใช้งาน)
Brand name: Pratley
Model: Pratly Hoseback Ex d/e (Flameproof) Compression Cable Gland
Short Description:
Product name:Cable glands for ex applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิลฉีกขาดสำหรับก่อนการใช้งาน)
Brand name: Pratley
Model: Pratley Gland for Ex E apparatus
Short Description:
Product name:Cable glands for normal applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิ้ลฉีกขาดสำหรับการใช้งานปรกติ)
Brand name: Pratley
Model: Pratley Adjustable Cable Gland
Short Description:
Product name:Cable glands for normal applications (อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิ้ลฉีกขาดสำหรับการใช้งานปรกติ)
Brand name: Pratley
Model: Pratley Brass Compression Cable Gland
Short Description:

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by Schlegel Elektrokontakt (Thailand) Co., Ltd
Tel. 0-2889-3747-8  Fax. 0-2889-3597
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login