การรับประกันสินค้า EXPERT
EXPERT จะรับประกันสินค้า ในด้านของส่วนประกอบหรือคุณภาพของงานที่บกพร่อง ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น
Last Update : 16:04:34 09/01/2013
เทคนิคการใช้เลื่อยวงเดือนให้ปลอดภัย
เทคนิคการใช้เลื่อยวงเดือนให้ปลอดภัย
Last Update : 21:55:21 24/11/2010
เทคนิคการใช้เครื่องเร้าท์เตอร์กัดชิ้นงาน
เทคนิคการใช้เครื่องเร้าท์เตอร์กัดชิ้นงาน
Last Update : 21:20:33 24/11/2010
เทคนิคการเจาะชิ้นงานด้วยสว่านไฟฟ้า
เทคนิคการเจาะชิ้นงานด้วยสว่านไฟฟ้า
Last Update : 21:15:35 24/11/2010
LOCTITE 76764 Sliver Grade Antu Seize 1LB
Brand : Loctite
Model : 76764
สำหรับงานหนัก ในบริเวณที่มีความร้อนสูงเป็นสารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันดิบ (petroeum), กราไฟท์(graphite) ไม่ระเหยหรือแข็งตัวแม้อยู่ในความร้อนจัดหรือเย็นจัดทนอุณหภูมิได้สูงถึง 1600 ? F (871? C) ได้รับการรับรองจาก ABS ผ่านการทดสอบมาตรฐาน MIL-PRF-907E
Last Update : 15:25:46 23/09/2016
Loctite? 97453 Fixmaster? Aluminum Liquid
Brand : Loctite
Model : 97453
ลักษณะเหลว สามารถเทในแบบหล่อและรูต่างๆ ได้ เหมาะสำหรับการหล่อชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสร้าง แบบหล่อได้รับการรับรองจาก ABS
Last Update : 12:05:28 19/09/2016
Loctite HYS E-30CL 50ML
Brand : Loctite
Model : E-30CL
อีพ็อกซี่อุตสาหกรรม 2 ส่วน ที่ออกแบบสำหรับงานปะติดงาน potting เล็กๆ งาน tacking และงานเคลือบที่ต้องการความใส งานเครื่องจักรกลที่ต้องการโครงสร้างดีเยี่ยมและมีคุณสมบัติเป็นฉนวน ใช้ยึดติดวัสดุ เช่น แก้วหรือกระจก optical fiber เซรามิก โลหะ และพลาสติก
Last Update : 11:51:48 19/09/2016
Loctite 352 UV ADHESIVE 50ML.
Brand : Loctite
Model : 352
เป็นกาวแข็งแกร่ง ยืดหยุ่นได้ เซ็ทตัวได้ทั้งการใช้ตัวเร่ง primer n 7649 หรือแสงยูวีในการเชื่อมติด ผนึก หรือ เคลือบโลหะกับชิ้นส่วนที่เป็นแก้ว หรือกระจกอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในการตกแต่ง เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับงานที่อยู่ในแนวดิ่ง
Last Update : 11:37:04 19/09/2016
Loctite 349 IMPRUV OPT 50ML.
Brand : Loctite
Model : 349
เป็นกาวล็อคไทท์เอนกประสงค์ เหมาะกับงานปะติด เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ต่างๆ เป็นกาวที่มีส่วนประกอบ 2 ชนิด โดยไม่ต้องผสม ( two part ) แห้งตัวเร็ว ทนทาน ต่อสารละลายได้ดี ทนต่อความชื้น แรงกระแทก และแรงดึงเฉือนได้ดี
Last Update : 11:24:26 19/09/2016

Page View  7670 
News


เศรษฐกิจโลก และการเมือง ปัจจัยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 54
 
 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะยังขับเคลื่อนและขยายตัวได้ แต่อาจชะลอตัวลงบ้าง โดยมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลก และการเมืองภายในประเทศ หากไม่มีผลกระทบใดรุนแรง จากพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย เชื่อว่าปี 2554 เศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
       
       ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท เศรณี โฮลดิ้ง จำกัด ปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2554” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ รุ่งหรือร่วงเศรษฐกิจไทยปี 54” ว่า ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2554 ยังจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่มีหนี้สาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลทำให้การค้าและการลงทุนทั่วโลกเกิดความไม่แน่นอน
       
       ปัจจุบันปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีความผันผวนรุนแรง และรวดเร็วมาก จะเห็นได้จากการที่มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเงินนี้จะมาเร็วไปเร็ว ดังนั้นนักลงทุนหรือผู้ประกอบการจะต้องนำเรื่องต่างๆ เหล่านี้มาประกอบในการคิด วางแผน และตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
       
       นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ต้องตระหนักที่จะทำให้ได้หรือเสียประโยชน์คือ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนื่องจากมีความสำคัญต่อการค้า และการลงทุนของไทยมากที่สุดในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ไทยมีกับประเทศเหล่านี้ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น FTA ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้ลงนามไว้กับอาเซียน เช่น อาเซียนกับญี่ปุ่น อาเซียนกับจีน อาเซียนกับเกาหลี ฯลฯ
       
       เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการเพิ่มฐานะและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2554 ดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปสร้างปัญหากับประเทศดังกล่าว เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนของไทย
       
       อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 เศรษฐกิจไทยยังจะต้องเผชิญกับมลพิษทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อไปอีก โดยมลพิษทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ประชาชาติ (GDP) ซึ่ง GDP เกิดมาจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 40 เกษตรร้อยละ 10 (ไม่รวมเกษตรแปรรูป) และบริการร้อยละ 50 ส่วนมลพิษทางการเมืองมีความสำคัญต่อการลงทุน และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
       
       ดังนั้น เศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะถดถอยหรือก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
       
       ประการแรก การแก้ปัญหา และบริหารมลภาวะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ (มาบตาพุด) รวมถึงปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนถึง 2 แสนคน เนื่องจากหาแรงงานไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมาก
       
       ประการที่สอง การบริหารของภาครัฐ และเอกชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่จะมีการตัดสินคดียุบพรรคในช่วงปลายปี 2553 แต่หากไม่มีผลกระทบอะไรที่รุนแรงมากนัก จากพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเชื่อว่าในปี 2554 เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4 – 5

       
       ประการที่สาม ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่โครงสร้างใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่
       
       - อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
       
       - เพิ่มภาคการเกษตรที่เป็นอาหาร และพลังงานทดแทน โดยมีความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียในการผลิตเอทานอล จากมันสำปะหลัง
       
       - เพิ่มภาคบริการที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น เวชกรรมสำอาง ทันตกรรมสำอาง ศัลยกรรมสำอาง ฯลฯ
       
       นอกจากนี้ ยังรวมถึงเรื่องการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารต่างๆ เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้ โดยล่าสุดมีการอนุมัติงบประมาณให้การรถไฟแห่งประเทศไทยถึง 170,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบรางให้ได้มาตรฐานสากลสำหรับรองรับการขนส่งในอนาคต และการใช้เงินจำนวนดังกล่าวยังเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2554 อีกด้วย
       
       กล่าวโดยสรุปในปี 2554 ไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกหลายด้าน ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ ที่สำคัญจะได้เห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจากโครงสร้างเดิมที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมที่สร้างปัญหา และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือจากธุรกิจการเกษตรเดิมที่มีประสิทธิภาพน้อย ได้แก่ การผลิตข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ โดยวิถีทางธรรมชาติ หรือธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มไม่มากนัก ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และบริการที่ทันสมัย
       
       เรื่องต่างๆ เหล่านี้จะเป็นมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่จะเริ่มขึ้นในปี 2554 แต่จะได้รับความสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ผู้บริหารประเทศ และประชาชน ดังนั้น เมื่อเราทราบทิศทางที่แน่นอนแล้ว ใครจะมาเป็นรัฐบาลจึงไม่ใช่ปัญหา และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยน่าจะได้รับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในปี 2554 อย่างแน่นอน

 


© 2000-2008 CopyRight by Chaimongkol Express Co.,Ltd
Tel. 02-529-6415-7  Fax. 02-529-6414  Website. www.chaiex.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login