การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

Page View  9582  
Product Information :

Product Name:  
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือวัด ทดสอบ และควบคุม
Brand:    
Product Type :   บริการ 
Short Description :   บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
     
 

1. บริการวัดสี ชนิด  surface color ระบบสี CIE L*a*b*, XYZ, xyY ด้วยเครื่อง Spectrophotometer X-Rite SP-62, Diffused illumination integrating sphere system, 8 mm. aperture size ตัวอย่างละ 250 บาท

2. คำนวณค่าความแตกต่างสี (Color differrence, Delta E) ระหว่างชิ้นงานมาตรฐาน และชิ้นงานผลิต ด้วยระบบ L*a*b*, CMC, 94 ตัวอย่างละ 500 บาท (สีมาตรฐาน 1 ชิ้น และสีผลิต 1 ชิ้น)

3. ประเมินค่าสีตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ เช่น DIN 6172 Metamerism index เป็นต้น

 

© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login